Kanał Elbląski, Ostródzki, Iławski, Szeląski, pochylnie i śluzy