Łączy nas Kanał Elbląski

O Stowarzyszeniu

Dane ogólne:
Lokalna Grupa Działania Obszaru Kanału Elbląskiego przybrała formę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Stowarzyszenie powołano 18 stycznia 2006 roku podczas Zebrania Założycielskiego w Pasłęku.

Wg stanu na 29 czerwca 2009 roku LGD liczy 80 członków: w tym 34 członków założycieli, 46 przedstawicieli partnerów stowarzyszenia, w tym 44 kobiety i 36 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 52 członków, publiczny - 22, gospodarczy - 6 osób.


Adres Stowarzyszenia i kontakt
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40
tel. (0-55) 239-49-61, tel./fax (0-55) 643 58 45
e-mail:
biuro@kanal-elblaski-lgd.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.kanal-elblaski-lgd.pl


Dane rejestrowe

KRS: 0000251035, REGON: 280107270, NIP: 5782930542

status organizacji pożytku publicznego

Przykładowe realizowane programy:
Pilotażowy Program LEADER+ – Schemat II

W ramach Schematu II Programu Pilotażowego LEADER+ realizowany  był projekt pn. „ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI – realizacja ZSROW KE”. W jego ramach zrealizowano 26 zadań wpisanych do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. W ocenie projekt uzyskał I miejsce w województwie i VIII w kraju.

Projekt "Łączy nas Kanał Elbląski – realizacja ZSROW” (Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego był realizowany w ramach Schematu II Programu Pilotażowego LEDER+, SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”). Wartość zadania wyniosła 736.000 zł, w tym dotacja - 735.958 zł. W ramach tego projektu zrealizowano 26 zdań, w tym 5 szkoleniowych, 18 dokumentacji (projektów architektonicznych i dokumentacji technicznych), 8 publikacji, 17 imprez promocyjnych, wyjazd studyjny do Niemiec, monitoring ZSROW KE i prowadzenie biura. Okres realizacji: od 15 lutego 2007 roku do 23 czerwca 2008 roku. Obszar 11 gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz I Zalewo.


Zadania w projekcie "Łączy nas Kanał Elbląski – realizacja ZSROW KE”

 1. Opracowanie „produktów turystycznych” w ramach szkolenia obejmującego:

  • 5 dni szkoleń – konferencja wprowadzająca i 4 dni warsztatów dla minimum 30 osób
  • 4 dni konsultacji dla minimum 10 grup i konferencja promująca minimum 10 produktów turystycznych
  • warsztaty i konsultacje tworzenia oraz promocji 10 produktów turystycznych
 2. Opracowanie dokumentacji „ścieżek rowerowych” obejmuje:
  • Powołanie zespołu autorskiego i prezentację założeń projektu
  • Inwentaryzację istniejących szlaków rowerowych z dokumentacją fotograficzną
  • Opracowanie koncepcji 381 km szlaków rowerowych z głównym szlakiem wzdłuż Kanału Elbląskiego między trasą R – 1 i R – 64
  • Sporządzenie dokumentacji technicznej szlaków rowerowych z uzgodnieniami organizacji ruchu
 3. Opracowanie dokumentacji do budowy „wież widokowych” na terenie 10 gmin obejmuje:
  • Sporządzenie dokumentacji technicznej 10 wież widokowych
 4. Oznakowanie „szlaków wodnych” obejmuje:
  • Oznakowanie 80 km2 głównych szlaków wodnych i 32 km bocznych
 5. Opracowanie i wydanie „materiałów promocyjnych” obszaru obejmuje:
  • Opracowanie strony internetowej projektu z zakładką LEADER+
  • Wydanie przewodnika turystycznego po obszarze Kanału Elbląskiego
  • Wydanie mapy atrakcji turystycznych obszaru Kanału Elbląskiego
 6. Oznakowanie „obiektów przyrodniczo-kulturowych” obejmuje:
  • Zakup i zamieszczenie 400 znaków o obiektach przyrodniczych i kulturowych
 7. Opracowanie i wydanie „historii” obszaru Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 8. Organizacja 6 „imprez promocyjnych”, w tym:
  • Skarby Depresji (2 czerwca 2007 roku)
  • udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS w Warszawie (26 maja 2007 roku)
  • "Nad Jeziorakiem" Festiwal Siemiany 2007 - (20-21 lipca 2007 roku)
  • "Śladami Georga Jacoba Steenke - spływ kajakowy i festyn w Miłomłynie (5 sierpnia 2007 roku)
  • Jarmark Ludowy w Suszu - 15 sierpnia 2007 roku
  • I Ogólnopolski Rajd Szlakiem Pana Samochodzika w Matytach 15.09.2008 roku
 9. Opracowanie dokumentacji „szlaku pocztyliona” obejmuje:
  • Opracowanie koncepcji 30 km szlaku pocztyliona w dwu gminach i 6 miejsc postojowych
  • Opracowanie dokumentacji znakowania szlaku pocztyliona
  • Opracowanie przewodnika o Szlaku Pocztyliona i produktu turystycznego Szlakiem Pocztyliona
 10. Organizacja biura i obsługi Lokalnej Grupy Działania obejmuje:
  • Zatrudnienie 3 pracowników, zakup sprzętu IT, koszty administracyjne projektu
 11. Wyjazd studyjny do Niemiec obejmuje:
  • Nawiązanie kontaktów z niemiecką LGD specjalizującą się w podobnych tematach strategii, wyjazd 38 osób, nawiązanie współpracy
 12. Przeprowadzenie „monitoringu (waloryzacji) i aktualizacji ZSROW KE” ma na celu opracowanie:
  • Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2007-2013
  • Włączenie nowych partnerów w proces planowania
 13. Organizacja szkoleń z zakresu „programowania” obejmuje:
  • 5 dni szkoleń, 1 dzień konsultacji
 14. „Odnowa wsi” – 13 projektów w ramach Planów Odnowy Wsi obejmuje:
  • 2 szkolenia komputerowe dla mieszkańców wsi Dłużyna i Węzina, w Gminie Elbląg i Piotrkowo w Gminie Susz
  • 7 zadań integracyjno – promocyjnych obszaru Kanału Elbląskiego w Liksajnach, Rudzienicach, Matytach, Bałoszycach, Kamieńcu, Jerzwałdzie
  • 5 dokumentacji na urządzenie centrów wsi Karczowisk Górnych, Wikrowa, Zajezierza, Trupla i Rychlik oraz sporządzenie planów odnowy miejscowości Wikrowo.

Przykłady realizacji działań
Oznakowanie szlaku Kanału Elbląskiego - tablice nawigacyjne...... i informacyjne