Misja

Misja: opowiedzieć wszystko o Pomorskim Szlaku Żeglarskim*.

Moją misją i misją tego portalu jest także:

  • Upowszechnienie pomysłu i idei Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego, aby wspólnie promować akweny od Gdyni i Gdańska do Iławy i Ostródy.
  • Zachęcenie wodniaków do pływania po największym i najbardziej zróżnicowanym szlaku wodnym w Polsce.
  • Przedstawienie, zebranie i aktualizowanie wszystkich informacji o szlaku.
  • Opiniowanie zmian i propozycji zmian dotyczących szlaku i moderowanie dyskusji na ten temat.
  • Aktywne działania (także poza portalem), na rzecz aktywizacji turystyki wodnej.

Piotr Salecki (2010)

Zapraszamy na obozy przygody - www.wandrus.com.pl | www.obozyquadowe.pl

* Pomorski Szlak Żeglarski to:
:: Zatoka Gdańska
:: Szlak Po Wodach Gdańska
:: Pętla Żuławska (Rzeki Delty Wisły)
:: Zalew Wiślany
:: Elbląski Węzeł Wodny
:: Kanał Elbląski
:: Pojezierze Iławskie

Tylko koncepcja komplementarnej promocji całego szlaku, ma szansę sprawić iż będzie on postrzegany jako konkurencyjny wobec Wielkich Jezior Mazurskich, a z czasem być może nawet bardziej atrakcyjny. Temu ma służyć nowa inicjatywa pod nazwą Pomorski Szlak Żeglarski.

Droga wodna z Gdańska do Iławy – przez Zatokę Gdańską, Rzeki Delty Wisły, Zalew Wiślany, Kanał Elbląski, Pojezierze Iławskie – to kilkaset kilometrów szlaków, połączonych ze sobą rzekami i kanałami. Szlak ten jest wciąż mało znany, a wielu wodniaków nie zdaje sobie sprawy z różnorodności i bogactwa tras żeglugowych oraz wyjątkowych budowli hydrotechnicznych łączących wymienione wyżej akweny.

Główną przyczyną owej niewiedzy jest (do tej pory) brak wspólnej promocji i koncepcji „całego” szlaku. Oddzielnie reklamuje się się więc Pojezierze Iławskie, oddzielnie Krynica Morska i Mierzeja, Malbork, Kanał Elbląski i Gdańsk. Podział między dwa województwa, z których jedno ma na swoim terenie atrakcyjne Wielkie Jeziora Mazurskie, dodatkowo wspólne działania utrudnia. 

Istnieją różnego rodzaju stowarzyszenia i programy rozwoju szlaków wodnych – jak na przykład „Pętla Żuławska”, „Łączy nas Kanał Elbląski”, „Stowarzyszenie Gmin Zalewu Wiślanego”. Z oczywistych powodów te instytucje i programy promują tylko pewne wycinki szlaku, bo do tego zostały powołane.

Brak jednak perspektywicznego spojrzenia na całą drogę wodną, brak wspólnych wydawnictw informacyjnych i map, brak jednolitego oznakowania,
niespójność w godzinach otwarć mostów zwodzonych i śluz utrudniająca realizację rejsów.


Podejmując różnego rodzaju działania mam nadzieję to zmienić. Mam także nadzieję, że nie będę osamotniony w tych staraniach - zachęcam do współpracy a zainteresowanych proszę o kontakt.

Piotr Salecki

pomorskiszlakzeglarski@gmail.com
tel. 501 647 139