Zalew Kaliningradzki

Niniejszy opis przeznaczone są przede wszystkim dla załóg jachtów śródlądowych lub zatokowych, które płyną na Zalew Kaliningradzki z Zalewu Wiślanego.

Zalew Kaliningradzki (Kaliningradskij Zaliv) to rosyjska część akwenu, po polskiej stronie znanego jako Zalew Wiślany. Od Morza Bałtyckiego oddziela go Mierzeja Bałtijska (Bałtijskaja Kosa) o długości ok 50 km. Przy Bałtijsku cieśnina łączy Zalew Kaliningradzki z Morzem Bałtyckim. Przedłużeniem owej cieśniny jest Kaliningradzki Kanał Morski - stale pogłębiany tor wodny. Jest on osłonięty od strony Zalewu Kaliningradzkiego wałem ziemnym i posiada dobre oznakowanie. Pływają nim pełnomorskie statki. Kanał Morski w wielu miejscach łączą jednak z wodami Zalewu Kaliningradzkiego przesmyki a w rejonie Zatoki Primorskiej dość szerokie przejście. Ruch na Kanale precyzują odrębne przepisy a odbywa się on zawsze tylko w jednym kierunku - w określonych godzinach od strony morza do Kaliningradu lub odwrotnie.

Na Zalewie Kaliningradzkim znajduje się jedna wyspa - Nasypnoj, zgodnie z nazwą usypana z urobku powstałego przy pogłębianiu Kanału Morskiego. Przy dobrej widoczności i wytężeniu wzroku możemy ją dostrzec niedługo po minięciu granicy.

Niebezpieczne dla żeglugi przeszkody podwodne występują pomiędzy Wyspą Nasypnoj a Mierzeją - są to
pozostałości bazy wodnosamolotów - wystające ponad powierzchnię wody elementy przypominające skocznie do nart wodnych.

Drugi niebezpieczny odcinek znajduje się niedaleko za granicą polsko-rosyjską. To rejon usytuowany mniej więcej w połowie pomiędzy granicą a portem Krasnofłotsk. Na wysokości wsi Szczukino pomiędzy południowym (prawym płynąc od Fromborka) brzegiem a torem wodnym znajdują się nieoznakowane przeszkody podwodne i plycizny. Należy więc w tym rejonie halsować od toru wodnego do lewego brzegu (na Mierzei).

Rosyjskie przepisy nie wymagają od jachtów zalewowych obowiązku posiadania UKF. Warto to jednak zgłosić polskiej Straży Granicznej podczas odprawy, z prośbą o przekazanie stronie rosyjskiej.

Aby obrazowo porównać parametry tego akwenu, nie sposób nie uciec się do porównań z jego polskim "odpowiednikiem", czyli z Zalewem Wiślanym, co przedstawiam w poniższej tabelce.


Porównanie wybranych parametrów Zalewu Kaliningradzkiego i Zalewu Wiślanego
 Zalew KaliningradzkiZalew Wiślany
powierzchnia510 km2328 km2
porty i przystanie1~ 8~ 21
inne miejsca schronienia2~ 3~ 3
średnia głębokość~ 3,5 metra~ 2 metry
zasolenie~ 5,5 promila~ 2,2 promila
   
uwagi: 1) Jeśli w danym porcie lub miejscowości są więcej niż jedna osobne przystanie dostępne dla żeglarzy, każde takie miejsce liczone jest osobno. 2) Na przykład ujścia rzek, osłonięte zatoki.Piotr Salecki