Po wodach Gdańska

Czy ktokolwiek z przypływających dziś do Gdańska żeglarzy ma pojęcie, że jeszcze nie tak dawno temu, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, jachtom nie wolno było wpływać na wody Motławy? Od tamtego czasu zmieniło się wiele, bardzo wiele!

Po Wodach Gdańska to szlaki wodne wokół Gdańska: Motława, Stara Motława, Kanał Kaszubski, wody portowe, Martwa Wisła, rozlewisko Wisły Śmiałej i Martwej. Szlaki kajakowe: Radunia, Opływ Motławy.
W Górkach
Zachodnich (rywalizujących ze Szczecinem o miano Stolicy Polskiego Żeglarstwa) zlokalizowane jest skupisko ogromnych portów i przystani jachtowych.
W latach 2008-2024 lat zaszły tu ogromne zmiany. Powstała nowa infrastruktura dla żeglarzy i wodniaków, przeprowadzono liczne prace hydrotechniczne. Opis najważniejszych zmian - nieco niżej

Zapraszamy na obozy przygody - www.wandrus.com.pl | www.obozyquadowe.pl


Główną drogę wodną stanowią Martwa Wisła i Motława z Kanałem Kaszubskim i Kanałem Portowym. Na większości dróg wodnych panuje ożywiony ruch różnego typu statków, barek, pchaczy i jednostek białej floty. Należy zachować szczególną uwagę.

Układ dróg wodnych pozwala na zamknięcie wielu "pętli" przy wypłynięciu na wody Zatoki Gdańskiej w trzech miejscach  - przez Kanał Portowy przy Westerplatte, w Górkach Zachodnich przez ujście Wisły Śmiałej, bądź w Świbnie przez Przekop Wisły.

Na szlaku Po Wodach Gdańska stykają się wodny śródlądowe i morskie. Dlatego, aby uniknąć możliwych omyłek, oznakowanie śródlądowe jest takie same jak morskie. To ważne, bo na wodach śródlądowych kolory boi mają inne znaczenie. Na morzu lewa strona - kolor czerwony (lub - pława z  kulą - środek toru wodnego), prawa strona - kolor zielony. Na śródlądziu - lewa strona - kolor zielony, prawa strona kolor czerwony)! Tak więc pamiętajmy, że oznakowanie śródlądowe zostało dostosowane tu do morskiego.

Ważne wydarzenia dla żeglarzy i wodniaków na szlaku Po Wodach Gdańska w ostatnim dwudziestoleciu:

 • Wybudowanie Mariny na Motławie (1997)
 • Uregulowanie ujścia Wisły w Górkach Zachodnich
 • Rozbudowa przystani Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach (2006)
 • Powstanie przystani Stewa
 • Usytuowanie pływającej stacji paliw Lotos na Motławie
 • Wybudowanie mostu zwodzonego przy śluzie Przegalina (2012)
 • Modernizacja i nowe usługi Mariny Gdańsk (2012)
 • Regulacja Przesmyku Pleniewo nazywanego także Kanałem Płonia (2015)
 • Powstanie przystani Błotnik (2012) i jej rozbudowa (2020)
 • Budowa przystani żeglarskich i wodnych - projekt Ożywienie Dróg Wodnych w Gdańsku (2012)
 • Oficjalne zezwolenie na cumowanie na Motławie poza Mariną Gdańsk - Nabrzeże Wartka - (2012)
 • Remont nabrzeży Wyspy Spichrzów (2014, planowane zakończenie 2015)
 • Uregulowanie Przekopu Wisły (planowane zakończenie 2015)
 • Rozbudowa przystani Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach (planowane zakończenie 2015)
 • Remont nabrzeży Motławy i udostępnienie miejsc do krótkotrwałego postoju (2016-2017)
 • Remont nabrzeży Martwej Wisły i Motławy (2016-2020)
 • Przebudowa Kanału Płonia (2014)
 • Powstanie przystani Kaper (2015-2016)
 • Wybudowanie kładki na Ołowiankę przez Motławę (2017)
 • Budowa i uruchomienie mostu zwodzonego w Sobieszewie w miejscu pontonowego (2018)
 • Uruchomienie przystani Cesarskiej i 77 Racing (2018/2019)
 • Budowa kładki na Wyspę Spichrzów (2018-2020) - obecnie (IX 2019) w końcowym stadium budowy
 • Budowa przystani kajakowych na Martwej Wiśle i Motławie (2019-2020)
 • modernizacja i remont ujściowego odcinka nabrzeży Motławy (2022)
 • remont nabrzeży Motławy w okolicach Zielonego Mostu (2023-2024)
Porty i przystanie wybudowane w latach 2020-2024 opisane są pod mapką.


Mapka w większej rozdzielczości - tutaj

Na mapce brak uwzględnionego nowego mostu zwodzonego:

 • most Stągiewny (od 2022 roku)
 • kładka obrotowa na Wyspę Spichrzów (od 2020 roku)

Na mapce brak wybudowanych od 2019 do 2024 nowych przystani:

na Śmiałej Wiśle

 • JachtKlub Stoczni Gdańskiej - przejęcie przystani przez miasto Gdańsk, modernizacja i nadanie jej imienia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz (2022-2023)
 • rozbudowa przystani AKM w Górkach Zachodnich (2022-2023)

na Motławie

 • Wiosny Ludów - pomost kajakowy w dawnej "wnęce" promu - 2021
 • Żabi Kruk - przystań kajakowa (przy istniejącej przystani żeglarskiej) - 2021
 • Górki Zachodnie Wisła Śmiała - modernizacja dawnego przystanku tramwaju wodnego na przystań kajakowo-wodną (2021). Funkcjonowanie tej przystani która jest głównie zamknięta wymaga osobnego omówienia.
 • Granaria - przystań żeglarska za mostem Stągiewnym (2021-2022)
 • Kamienna Grodza - pomost kajakowo-wodny (2021)
 • Przystanie kajakowo-wodne w Krępcu, Dziewięciu Włókach, Mokrym Dworze i Wiślinie (dwie przystanie tuż obok siebie), Lędowie, Wróblewie (2019-2021) i Suchym Dębie (2023)
na Martwej Wiśle:
 • Rudniki przystań Stewa - rozbudowa i modernizacja istniejącej przystani żeglarskiej (2020-2022)
 • Sobieszewo Nadwiślańska - przystań żeglarska (2020-2021)
 • Sobieszewo Politechnika - przystań żeglarska (2022, część lądowa nadal w budowie 2024)
 • Sobieszewo Młynówka - przystań kajakowo-wodna (2021)
 • Sobieszewo SolMarina - przystań rezydencka (2019-2022, cały czas trwa rozbudowa)
 • Trzcinisko - przystań kajakowo-wodna (2020)
 • Błotnik - przystań kajakowa (pomost) przy istniejącej przystani żeglarskiej Błotnik (2021)
 • Błotnik - rozbudowa istniejącej przystani Błotnik o nowe pomosty bądź wydłużenie istniejących pomostów (2021-2022)
na Opływie Motławy:
 • okolice Kamiennej Grodzy - pomost kajakowy (2021)
 • przystań kajakowo-wodna Na Szańcach (jesień-zima 2023, funkcjonowanie od 2024 roku)

Po Wodach Gdańska mapka archiwalna - tutaj

Zestawienie miejsc zaznaczonych na mapie:

 1. Wisłoujście - przystań Polskiego Klubu Morskiego (Twierdza Wisłoujście) - tutaj
  1a. Nabrzeże przy Latarni
 2. Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe - nabrzeże cumownicze (Twierdza Wisłoujście) - tutaj
  Wisłoujście - przystań 77 Racing - tutaj
 3. Marina Gdańsk - Przystań Na Stępce (Kanał Na Stępce) - tutaj
  Funkcjonuje też nazwa przystań
 4. Stare Miasto - Motława, Nowa i Stara Motława - nabrzeża z miejscami wydzielonymi dla wodniaków
  4a. Przystań Cesarska
 5. Marina Gdańsk - Przystań Szafarnia (Nowa Motława) - tutaj
 6. Stare Miasto - Stara Motława - nabrzeża z miejscami wydzielonymi dla wodniaków
 7. Przystań kajakowo-wodniacka Żabi Kruk (Nowa Motława) - tutaj
 8. Przystań harcerska i przystań WOPR Martwa Wisła
 9. Przystanie kajakowe Drakkar i Gedania
 10. Przystań YK Północny (Martwa Wisła) - tutaj
 11. Przystań Tamka (Martwa Wisła) - tutaj
 12. Przystań GKM Zaruskiego (Martwa Wisła) - tutaj
 13. Przystań Stewa (Martwa Wisła) - tutaj
 14. Przystań Kaper (Kanał Rozwójki) - tutaj
  Przystań Bliza (Kanał Rozwójki) - tutaj
  Przystań Pałacu Młodzieży
  (Kanał Rozwójki) - tutaj
  Przystań Gdańskiego Bractwa Żeglarzy (Kanał Rozwójki)
  Nabrzeże cumownicze Yacht Finisching (Martwa Wisła) - tutaj
  Jacht Marina Gdańsk w budowie
  Nabrzeże Dźwigowe - nabrzeże cumownicze (Martwa Wisła) - tutaj
 15. Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
 16. Przystań Hotelu Galion AZS (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
  Przystań Akademickiego Klubu Morskiego
  (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
 17. Nabrzeże Ptasi Raj (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
 18. Baseny dawnej Stoczni Wisła (Martwa Wisła) - tutaj
 19. Przystań JK im. Conrada (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
  Przystań Delphia Yachts
  (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
  obecnie Marina Przełom
 20. Przystań JachtKlubu Stoczni Gdańskiej (Rozlewisko Wisły Śmiałej) - tutaj
  obecnie przystań miejska imienia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, po rozbudowie otwarta w maju 2023
 21. Przystań JKM Neptun (Przesmyk Płonia) - tutaj
 22. Port rybacki
 23. Przystań PTTK Wiślinka (Rozlewisko Wisły Martwej) - tutaj
 24. Nabrzeże Sobieszewo (Rozlewisko Wisły Martwej) - tutaj
 25. Przystań Tęcza (Martwa Wisła) - tutaj
 26. Przystań Brama Sobieszewska (Martwa Wisła) - tutaj
  obecnie wyłącznie przystań armatorska
 27. Przystań Gdańskiego Klubu Morskiego Wiślinka (Martwa Wisła przy Hałdzie Fosfogipsów) Obecnie przystań ta należy do Stoczni Galeon - tutaj
  Przystań Stoczni Galeon - tutaj
 28. Basen nieczynnej śluzy Przegalina - Śluzy Północnej (Martwa Wisła) - tutaj
 29. Nieużytkowany port Przegalina - dawna baza PBW i Flotylli Lodołamaczy (Przekop Wisły) - tutaj
 30. Przystań Błotnik - Basen Błotnik (odnoga Martwej Wisły) - tutaj
 31. Zatoczka przy dawnym stanowisku promu kolei wąskotorowej (Wisła) - tutaj
 32. Zatoczka przy dawnym stanowisku promu kolei wąskotorowej (Wisła) - tutaj
 33. Przystań rybacka Mikoszewo (Przekop Wisły) - tutaj
 34. Port Świbno (Przekop Wisły) - tutaj
 35. Przystań Rybacka przy dawnej Strażnicy WOP (Przekop Wisły) - tutaj

Wkrótce zostaną ujęte w powyższym spisie:

 • Przystań kajakowa Szpicgat
 • Przystań MRKS Gdańsk

Inwestycje konieczne - według portalu Pomorski Szlak Żeglarski

 • Przebudowa mostu pontonowego w Sobieszewie na zwodzony - w trakcie, oddanie jesień 2018
 • Budowa pomostów oczekiwania na otwarcie mostu w Sobieszewie, lub ustawienie pław cumowniczych
  - w trakcie, łącznie z budową mostu zwodzonego, oddanie jesień 2019
 • Przywrócenie funkcji mostów zwodzonych mostom w Gdańsku (Most Zielony, Most Krowi, Most Stągiewny)
 • Obniżenie opłat za cumowanie w przystaniach programu Ożywienie Dróg Wodnych w Gdańsku


Inwestycje planowane przez Miasto Gdańsk lub/i Urząd Morski od 2012 roku, oraz przez prywatnych inwestorów

 • Budowa kładki zwodzonej przez Motławę (na Wyspę Ołowiankę) - zrealizowana w 2017 roku
 • Budowa kładki zwodzonej przez Motławę (na Wyspę Spichrzów) - w trakcie budowy, oddanie 2019/2020
 • Rozbudowa Mariny Gdańsk
 • Przywrócenie funkcji mostów zwodzonych mostom w Gdańsku (nie wiadomo ostatecznie, którym)
 • Odbudowa przez prywatnego inwestora Mostu Żytniego (jako most obrotowy)
 • Budowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie
 • Budowa portu jachtowego na Rudnikach, rozpoczęcie 2018
 • Modernizacja dawnej przystani Policji Wodnej w Twierdzy Wisłoujście na przystań jachtową, rozpoczęcie 2018
 • Budowa przystani i rozbudowa przystani w ramach projektu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska - rozpoczęcie prac 2018 - m.in rozbudowa przystani w Wiślince, Błędniku, budowa przystani jachtowej w Sobieszewie, rozbudowa portu jachtowego w Jastarni

Piotr Salecki (wrzesień 2013 - wrzesień 2014, aktualizacja 2018, aktualizacja 2019, 2022, 2024)


Aby obejrzeć mapkę w powiększeniu kliknij na mapkę lub tutaj
Aktualizacja mapki:
1. Wodna stacja paliw Lotos na drugim brzegu Motławy.
2. Za Mostem Stągiewnym (zwodzonym od 2022 roku) powstała przystań jachtowa Granaria.
3. "Miejskie" tramwaje wodne nie kursują. W zastępstwie pływają prywatne jednostki w kursach nieregularnych a czasem według rozkładu. Cumowanie do pomostów tramwajów wodnych wyłącznie dla jednostek mających umowę.
4. W latach 2023-2024 trwa remont Długiego Pobrzeża.

Warto przeczytać także

 • Cumujemy na Motławie w Gdańsku część 1 - tutaj
 • Ożywienie Dróg Wodnych w Gdańsku. Więcej informacji - tutaj
 • Opis archiwalny, aktualny do 2013 roku - tutaj
.
W publikacji materiałów w tym dziale wspierają nas:
Taurus Gdańsk, Boatshare Gdańsk, AZS Hotel Galion Gdańsk, Stewa Gdańsk.
Artykuł i zdjęcia powstały dzięki ich pomocy i współpracy. Dziękujemy!
.
  
Hotel Galion*** na terenie ośrodka AZS u ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. 200 metrów od plaży. Port jachtowy dla 100 jachtów o zanurzeniu do 3,5 metra. Zimowanie jachtów na placu i w hangarze.
www.hotelgalion.pl
, recepcja hotelu tel.
519-166-307.
Port jachtowy - bosman tel. 501-765-618.

.

 Dystrybucja i serwis łodzi, skuterów wodnych i śnieżnych, quiadów, układów napędowych i silników. Ponad 350 elementów wyposażenia pokładowego i ponad 1000 osprzętu żaglowego. Produkty BRP, FourWinns, Scarab, Glastron (Beneteau Group) oraz Yanmar, Jobe i wiele innych. www.taurus.gda.pl, tel. 58 302-02-25
.
 Gdański Ośrodek Szkoleń Motorowodnych
i przystań jachtowo-motorowodna
w Gdańsku nad Martwą Wisłą
oferująca usługi zimowania.
www.stewa.pl
, tel.
519-166-307.

.

 Kompleksowa opieka, serwis, naprawy szkutnicze, zimowanie w hali, detailing jednostek wodnych. Dystrybucja silników Tohatsu
oraz urządzeń Wallas, Vitrifrigo, Dometic, SPX Johnson.
www.boatshare.pl
, tel. 690-384-118.