Rozbudowa przystani Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach

Z dniem 1 sierpnia 2014 r. rozpoczęły się prace hydrotechniczne mające na celu modernizację i rozbudowę przystani żeglarskiej Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Zakres prac ilustruje załączona grafika.


Schemat rozbudowy przystani NCŻ - materiały Narodowego Centrum Żeglarstwa (wrzesień 2014) 

W związku z rozbudową, na Rozlewisku w rejonie NCŻ należy zachować szczególną ostrożność. W dno wbijane są pale, pracują kafary i pogłębiarka. Rejon Rozlewiska objęty pracami hydrotechnicznymi oznakowany jest pomarańczowymi bojami. W nocy miejsce to nie jest w żaden sposób oznakowane. Dlatego wchodząc i wychodząc z Górek Zachodnich, należy ściśle trzymać się osi toru wodnego - najlepiej jego wschodniej strony.

Jeśli wpływamy od strony Zatoki, chcąc zacumować w przystaniach AKM, AZS - Hotel Galion lub NCŻ - płyńmy torem wodnym wgłąb Rozlewiska, tak, aby ominąć rejon robót szerokim łukiem.

Piotr Salecki (sierpień 2014) 

Redakcja składa podziękowanie Narodowemu Centrum Żeglarstwa i jego pracownikom, za udostępnienie jednostki motorowej, do wykonania fotografii od strony wody.


Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Prace przy rozbudowie przystani NCŻ - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2014)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź