Linie wysokiego napięcia

Zestawienie parametrów linii wysokiego napięcia na rzekach i kanałach Po Wodach Gdańska. Na  "szlakach na uboczu", po których żeglarze muszą pływać z położonym masztem, ze względu na niskie mostki linie energetyczne często nie są w ogóle oznakowane (np. na Motławie). Pamiętaj! Druty niżej niż myślisz! Dane w tabelce traktuj z rezerwą! Zawsze sprawdzaj aktualną wysokość przewodów a w razie wątpliwości kładź maszt!

Martwa Wisła i Śmiała Wisła - linie wysokiego napięcia od śluzy Przegalina do Gdańska. Stan wiosna 2011/2017, 2019, 2020, 2024 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019, 2020, 2023 i 2024 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011 / 2017 / 2019/2023
Uwagi
10,9 km
tuż za śluzą Przegalina Północna
15 minne dane podają 30 m
20,5 kmw komorze starej śluzy Przegalina Południowa (nieczynnej)~8 m?ta sama linia która przechodzi przez awanport śluzy Przegalina Północna, tylko niżej zawieszona
34,38 kmponiżej ujścia Kanału Śledziowego15 msą dane podające 16 m
412,2 kmwejście na Rozlewisko Wisły Śmiałej~24 msą dane podające 19 m
512 kmw głębi przystani JKM Neptun17 m 
6~14,4 kmprzed przystanią Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego55 m 
 ~14,8 km
przed przystanią Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego
12-13 m
zlikwidowana
Linia nie jest uwzględniona w wielu locjach. Są plany jej podwyższenia lub poprowadzenia pod dnem rzeki. Linia w 2013 roku zlikwidowana.
7 Przystań Stewa - w głębi wewnętrznego kanału przystani
(ujścia Rozwójki)
nieoznakowana
W 2022 linia
zlikwidowana
(poprowadzona pod dnem).
Do samego kanału ujścia Rozwójki można wpłynąć bezpiecznie, linia znajduje się w dalszej części kanału - ale trzeba uważać.
W 2019 roku kilka metrów przed linią energetyczną właściciel przystani zawiesił linę bezpieczeństwa.
W 2022 linia poprowadzona pod dnem.
8 Kanał Rozwójki/Czarna Łacha
nieoznakowanaLinia w bocznej odnodze Kanału Rozwójki, za przystanią Pałacu Młodzieży
9~18,2 kmmiędzy mostem wantowym a kolejowym obrotowym (obecnie stałym)
 13 m
dane niepewne
 
10~18,2 kmw zatoce między mostem wantowym a kolejowymnieoznakowanaLinia mniej więcej w połowie zatoczki.
11 Opływ Motławy, za pierwszym mostem od strony Martwej Wisły16 m 
12~19,3 kmza mostem Siennickim  

 

Kanał Portowy, Martwa Wisła, Kanał Kaszubski - linie wysokiego napięcia od Westerplatte do Gdańska. Stan wiosna 2011/2017/2019, 2020, 2023 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019, 2020 i 2023 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2017/2019
2023
Uwagi
1
Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe
~ 8 m
w głębi basenu przy nowej przystani
Wiosną 2013 roku linia zlikwidowana.
2 za Wisłoujściem przy Basenie Węglowym
57 minne dane podają  58 m
3 przed obrotnicą51 m 

 

Motława  linie wysokiego napięcia od Wróblewa do ujścia do Martwej Wisły. Stan wiosna 2011/2017, 2020 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019, 2020, 2023 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2017/2019
Uwagi
Liczne linie wysokiego napięcia są pozbawione jakiegokolwiek oznakowania.
     

Dane w tabelkach mogą ulegać zmianie. Następują ciągłe zmiany i obniżenie lub (rzadziej) podwyższenie wysokości przewodów. Dlatego za każdym razem należy upewnić się, jaka jest aktualna wysokość. Proszę o nadsyłanie informacji o zauważonych zmianach.

opracowanie Piotr Salecki (kwiecień 2012, aktualizacja maj 2014, maj 2017, maj 2019, maj 2020, maj 2023)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź