Linie wysokiego napięcia

Zestawienie parametrów linii wysokiego napięcia na rzekach i kanałach Po Wodach Gdańska. Na  "szlakach na uboczu", po których żeglarze muszą pływać z położonym masztem, ze względu na niskie mostki linie energetyczne często nie są w ogóle oznakowane (np. na Motławie). Pamiętaj! Druty niżej niż myślisz! Dane w tabelce traktuj z rezerwą! Zawsze sprawdzaj aktualną wysokość przewodów a w razie wątpliwości kładź maszt!

Martwa Wisła i Śmiała Wisła - linie wysokiego napięcia od śluzy Przegalina do Gdańska. Stan wiosna 2011/2017, 2019 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011 / 2017
Uwagi
10,9 km
tuż za śluzą Przegalina15 m 
20,5 kmw komorze starej śluzy (nieczynnej)~8 m?nieoznakowane linie w komorze i awanporcie starej śluzy
34,38 kmponiżej ujścia Kanału Śledziowego15 m 
412,2 kmwejście na Rozlewisko Wisły Śmiałej~19 m 
5~14,4 kmprzed przystanią Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego55 m 
6~14,8 km
przed przystanią Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego
12-13 m
zlikwidowana
Linia nie jest uwzględniona w wielu locjach. Są plany jej podwyższenia lub poprowadzenia pod dnem rzeki. Linia w 2013 roku zlikwidowana.
7 Przystań Stewa - w głębi wewnętrznego kanału przystani
(ujścia Rozwójki)
nieoznakowanaDo samego kanału ujścia Rozwójki można wpłynąć bezpiecznie, linia znajduje się w dalszej części kanału - ale trzeba uważać.
8 Kanał Rozwójki/Czarna Łacha
nieoznakowanaLinia w bocznej odnodze Kanału Rozwójki, za przystanią Pałacu Młodzieży
9~18,2 kmmiędzy mostem wantowym a kolejowym obrotowym (obecnie stałym)
  
10~18,2 kmw zatoce między mostem wantowym a kolejowymnieoznakowanaLinia mniej więcej w połowie zatoczki.
11Opływ Motławy, za pierwszym mostem od strony Martwej Wisły16 m 
12~19,3 kmza mostem Siennickim  

 

Kanał Portowy - linie wysokiego napięcia od Westerplatte do Gdańska. Stan wiosna 2011/2017, na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2017
Uwagi
1
Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe
~ 8 m
w głębi basenu przy nowej przystani
Wiosną 2013 roku linia zlikwidowana.
2 za Wisłoujściem58 m

 

Motława  linie wysokiego napięcia od Wróblewa do ujścia do Martwej Wisły. Stan wiosna 2011/2017, na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2017
Uwagi
Liczne linie wysokiego napięcia są pozbawione jakiegokolwiek oznakowania.
     

Dane w tabelkach mogą ulegać zmianie. Następują ciągłe zmiany i obniżenie lub (rzadziej) podwyższenie wysokości przewodów. Dlatego za każdym razem należy upewnić się, jaka jest aktualna wysokość. Proszę o nadsyłanie informacji o zauważonych zmianach.

opracowanie Piotr Salecki (kwiecień 2012, aktualizacja maj 2014, maj 2017, maj 2019)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź