Mikoszewo - przystań rybacka

Przystań rybacka w MIkoszewie to chyba określenie trochę na wyrost. Tak naprawdę jest to umocniona "wnęka" na prawym brzegu Wisły, nieco poniżej stanowiska promu łączącego Mikoszewo ze Świbnem. Miejsce to może być potraktowane jako awaryjne schronienie, jednak warto wiedzieć, że w najbliższej okolicy jest wiele innych przystani, które mogą zapewnić bezpieczniejszy i bardziej komfortowy postój (jak chociażby port w Świbnie).

Przystań w Mikoszewie pozbawiona jest jakiejkolwiek infrastruktury,  która byłaby dostępna dla żeglarzy. W niewielkim baseniku portowym stale cumuje kilka łodzi rybackich. Nabrzeże północne i południowe są umocnione kamieniami. Nabrzeże wschodnie ma narzut kamienny przetykany piaskiem, a w narożniku jest płycizna porośnięta trzcinami. Niewielkie pomosty zlokalizowane są przy nabrzeżu południowym i północnym. Zwykle cumują przy nich łodzie rybackie. Awaryjnie możemy zacumować do ich burt. W pobliżu nabrzeży umieszczone są dalby. Najczęściej służą one jako element mocowania pomostów. Jeśli pomostu nie ma, możemy je wykorzystać przy cumowaniu, zakładając szpringi które przytrzymają dziób naszego jachtu w odpowiedniej odległości od kamieni przy brzegu.

Po zacumowaniu najlepiej jak najszybciej uzyskać akceptację użytkowników przystani na nasz postój.  Podczas manewrów należy pamiętać o silnym prądzie Wisły i linie promu Świbno-Mikoszewo. W miejscu tym występują silne zmiany poziomu wody, w zależności od kierunku i siły wiatru. Po zacumowaniu, na jachcie bezwzględnie powinna czuwać co najmniej jedna osoba.

Piotr Salecki (kwiecień 2012)

Panorama przystani gdy płyniemy pod prąd, od strony Zatoki Gdańskiej - fot. Piotr Salecki (maj 2009)

Panorama przystani gdy płyniemy z prądem rzeki, od strony Przegaliny - fot. Piotr Salecki (maj 2009)


Archiwum Biura Rozwoju Dróg Wodnych (fot. Marek Czasnojć)

Archiwum Biura Rozwoju Dróg Wodnych (fot. Marek Czasnojć)

Przystań rybacka w Mikoszewie - fot. Piotr Salecki (maj 2009)

Przystań rybacka w Mikoszewie - fot. Piotr Salecki (maj 2009)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź