Nogat

Nogat ma 62 kilometry i jest najdłuższą rzeką, leżącą w całości na Żuławach. Łączy Wisłę z Zalewem Wiślanym i szlakiem Pojezierza Iławskiego - poprzez Kanał Jagielloński. Stanowi południowe ramię Pętli Żuławskiej. Nogat stanowi podstawową drogę wodną, dla jachtów płynących z prądem Wisły na szlak Pojezierza Iławskiego. Jest również jedną z najważniejszych, po Szkarpawie rzek Pętli Żuławskiej. Ową pętlę zataczamy płynąc Nogatem, Wisłą, Szkarpawą i następnie dopływamy z powrotem do szlaku Nogatu. Rzeka jest skanalizowana na odcinku od Białej Góry do śluzy w Michałowie, natomiast od Michałowa do ujścia do Zalewu jest rzeką żeglowną swobodnie płynącą. Prąd rzeki jest minimalny, choć po uruchomieniu elektrowni wodnych przy śluzach Michałowo i Szonowo nieco się powiększył. Dopuszczalne zanurzenie na odcinku skanalizowanym wynosi 1,6 m, a na wolno płynącym - 1,4 m. Szlak żeglowny jest oznakowany typowo dla wód śródlądowych - lewa strona szlaku to zielone stożkowe boje, prawa strona - czerwone walce. Część boi ma fosforyzujące paski, ułatwiające ich dostrzeżenie o zmroku i w nocy.

Rejs Nogatem z Białej Góry do śluzy Szonowo - Pomorski Szlak Żeglarski

Rejs Nogatem ze śluzy Szonowo do Malborka - Pomorski Szlak Żeglarski

Rejs Nogatem z Malborka do śluzy Michałowo - Pomorski Szlak Żeglarski

Śluzy

Na rzece jest pięć śluz (jedna nieczynna). Pozostałości po szóstej śluzie to Wrota Przeciwpowodziowe w Bielniku, łączące Nogat z kanałem Jagiellońskim. Dwie śluzy zlokalizowane są w wyjątkowym węźle hydrotechnicznym w Białej Górze. Śluzy powodują, iż na Nogacie prąd jest minimalny. Śluzy mają około 57 metrów długości i 9,5 metra szerokości. W odróżnieniu od śluz w Przegalinie i Białej Górze, różnica poziomu wody w każdej ze śluz wynosi około dwóch metrów. Z tego względu należy odpowiednio pracować cumami podczas śluzowania.

 • Biała Góra Węzeł Wodny i śluza Biała Góra - tutaj
 • Biała Góra dawna śluza Wielki Upust - tutaj
 • śluza Szonowo - tutaj
 • śluza Rakowiec - tutaj
 • śluza Michałowo - tutaj

Przystanie
na rzece od Wisły do Zalewu Wiślanego są obecnie dwa miejsca gdzie znajdują się profesjonalne przystanie żeglarskie - w Białej Górze i Malborku. Wybudowano je w ramach projektu Pętla Żuławska. W Malborku oprócz nowowybudowanej przystani mamy też do dyspozycji funkcjonujące dawniej obiekty, nabrzeże przy Zamku Krzyżackim a nawet... barkę restauracyjną. Oprócz tego na szlaku znajdują się nieliczne pomosty oraz miejsca do biwakowania (tych jest więcej).

 • Nowe przystanie żeglarskie na Nogacie w Białej Górze - tutaj 
 • Nowe przystanie żeglarskie i miejsca cumowania w Malborku: Nabrzeże Zamkowe - tutaj i przystań Park Północny - tutaj
 • Przystanie jachtowe i miejsca cumownicze w Malborku - tutaj

Przeszkody nadwodne
Przez rzekę przechodzą liczne stałe mosty (w Kępkach, Jazowej, Malborku i Białej Górze), i linie wysokiego napięcia.  Aktualizowany wykaz jest tutaj:

 • Linie wysokiego napięcia na Nogacie i rzekach Pętli Żuławskiej - tutaj

W miejscowości Kępki przez rzekę przechodzi niski most drogowy, który miał być mostem tymczasowym. Jego parametry - prześwit od 3,3 m. przy wysokiej wodzie do 3,7 m przy niskiej wodzie - nie odpowiadają wymaganiom drogi wodnej kl II jaką jest Nogat. Podczas przechodzenia pod tym mostem należy bardzo uważać. Z powodu licznych mostów i linii energetycznych jachty płyną przeważnie cały czas z położonym masztem, chociaż szerokość rzeki pozwala na swobodne halsowanie. Wzdłuż rzeki ciągną się wały przeciwpowodziowe. Po wybudowaniu śluz nie występuje już jednak zagrożenie powodziowe, dlatego wały w razie uszkodzeń nie są naprawiane.

Połączenia Nogatu z innymi drogami wodnymi

Pozostałością delty Nogatu jest kilka zasypanych wałami odnóg (np. Kanał Łososiowy).


Ważne informacje o Nogacie

 • Jak bezpiecznie żeglować po Nogacie - tutaj
 • Porty, przystanie i miejsca schronienia na Nogacie - tutaj
 • Linie wysokiego napięcia na Nogacie i rzekach Pętli Żuławskiej - tutaj
 • Godziny otwarć śluz - tutaj

Skrócony kilometraż Nogatu

 • 00,00 km ujście Nogatu z Wisły
 • 00,20 km most drogowy nad śluzą Biała Góra
 • 00,41 km śluza Biała Góra (śluza i jaz)
 • 00,43 km Wielki Upust (nieeksploatowana śluza, przepust i jaz)
 • 00,45 km Przystań żeglarska Biała Góra (prawy brzeg)
 • 03,40 km zrujnowane przyczółki mostu Jagow 
 • 04,00 km ujście Starego Nogatu (lewy brzeg)
 • 09,00 km Pogorzała Wieś (lewy brzeg), na lewym brzegu czynna przystań w budowie
 • 13,40 km linia wysokiego napięcia (1) na wysokości 20 metrów
 • 14,50 km śluza Szonowo, w komorze śluzy nieoznakowana linia energetyczna (2) wys. ok. 12 m
 • 16,50 km linia wysokiego napięcia (3) na wysokości 14 m (inne dane wskazują na 17,1 lub 16,1 km)
 • 18,05 km Malbork, przystań żeglarska OSiR
 • 18,21 km Malbork, most drogowy na drodze krajowej 50 i 22
 • 19,00 km Malbork, Zamek Krzyżacki (prawy brzeg)
 • 19,10 km Malbork, Nabrzeże Zamkowe (prawy brzeg)
 • 19,20 km Malbork, kładka dla pieszych
 • 19,30 km Malbork, Barka "U Flisaka" (lewy brzeg) - od 2017 nie ma barki, jest przystań u Flisaka
 • 19,60 km Malbork, most kolejowy
 • 21,00 km Malbork, przystań żeglarska "Park Północny"
 • 22,18 km Malbork, port towarowy 
 • 23,10 km Malbork, pomost cumowniczy blisko stacji benzynowej, prawy brzeg, inne dane 23,6 km
 • 23,95 km śluza Rakowiec, nad śluzą napowietrzny przepust rurowy (4) ok. 12 metrów
 • 26,70 km nowa linia wysokiego napięcia (5), dane do sprawdzenia, brak tablic ostrzegawczych!
 • 28,00-31,00 km wieś Szawałd (prawy brzeg)
 • 32,00 km linia wysokiego napięcia (6) na wysokości 18,5 m
 • 32,00 km wieś Stare Pole (lewy brzeg)
 • 33,00 km tu kiedyś stała wysoka wieża obserwacyjna (lewy brzeg)
 • 34,00 km wieś Letniki
 • 34,50 km stacja uzdatniania wody dla Malborka, przypominająca opuszczoną bazę wojskową
 • 38,59 km śluza Michałowo, w śluzie linia wysokiego napięcia (7), brak tablic ostrzegawczych
 • 39,30 km linia wysokiego napięcia (8) na wysokości 14,8 m
 • około 42-44 km linia wysokiego napięcia (9) niezaznaczona na mapach na wysokości 16 metrów
 • 44,00 km Wieś Wierciny (prawy brzeg)
 • 44,50 km pomiędzy Wiercinami a Jazową linia wysokiego napięcia (10) na wysokości 13 metrów
 • ok. 45 km nowy most drogowy trasy E7 - od 2017 roku
 • 45,85 km most drogowy w Jazowej na trasie Gdańsk-Elbląg-Warszawa (E 7)
  za mostem na lewym brzegu mały pomost cumowniczy
 • 47,80 km linia wysokiego napięcia (11)  na wysokości 33 metrów
 • 50,00 km wieś Kępki na lewym brzegu, prywatne pomosty, pomost cumowniczy przy kościele
 • 50,80 km most drogowy w Kępkach
 • 51,10 km linia wysokiego napięcia (12) na wysokości 15 m
 • 51,60 km wejście na Kanał Jagielloński (prawy brzeg)
 • 54,00 km początek Cieplicówki
 • 58,70 km Kanał Łososiowy (prawy brzeg)
 • 59,60 km linia wysokiego napięcia na wysokości 12,3 m [aktualizacja 2015: linia wiosną 2015 poprowadzona pod dnem rzeki]
 • 62,00 km ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego

00,00 km
Nogat to odgałęzienie Wisły. Wpływając z Nogatu na Wisłę warto pamiętać, że na wprost na Wiśle znajduje się rozległa piaszczysta płycizna. Wypływając na Wisłę trzymamy się prawego brzegu. Ale wracamy na Nogat. Po wpłynięciu w z Wisły widzimy przed sobą mury budowli hydrotechnicznej węzła wodnego w Białej Górze (
to dwie śluzy, dwa jazy, oraz... przepust-tunel). Pierwszy z obiektów to śluza Biała GóraTo dlatego, że czasem poziom wody w Nogacie bywa wyższy, od poziomu wodny na Wiśle.

00,45 km
Nowa przystań żeglarska w Białej Górze

 • Więcej na temat przystani tutaj

03,40 km
Zrujnowane przyczółki dawnego mostu Jagow Brucke. W okolicy znajduje się na prawym brzegu dogodne miejsce do biwakowania.

04,00 km
Ujście kanału Stary Nogat - słabo widoczne ze względu na trzcinowisko.

09,00 km
Pogorzała Wieś na lewym brzegu. Czynna przystań, w trakcie rozbudowy (2017)

14,50 km
Śluza Szonowo

 • Więcej na temat śluzy tutaj

18,05 km
Malbork przystań OSiR na prawym brzegu.

18,21 km
Most drogowy

18,30 km - 19,2 km
Zabudowania Zamku Krzyżackiego na prawym brzegu.

19,30 km
Barka Flisak zlokalizowana na koszarce na lewym brzegu. Restauracja z możliwością zacumowania.

19,60 km
Most kolejowy.

21,00 km
Przystań żeglarska "Park Północny" w Malborku na prawym brzegu.

22,18 km
Port żeglugi na prawym brzegu.

22,50 km
Zrujnowany pomost cumowniczy na prawym brzegu. Blisko stąd do stcji benzynowej.

23,95 km

Zdjęcia pokazują szlak Nogatu w kierunku od Zalewu Wiślanego do WisłyWrota Przeciwpowodziowe w Bielniku to początek Kanału Jagiellońskiego - fot. Piotr Salecki

Most w Kępkach - fot. Piotr Salecki


Nogat za Jazową - fot. Piotr Salecki

Śluza Michałowo - fot. Piotr Salecki

To nie jest opuszczona baza wojskowa a ujęcie wody Centralnego Wodociągu Żuławskiego - fot. Piotr Salecki

Śluza Rakowiec - różnice poziomów wody w śluzach Nogatu są znaczne - fot. Piotr Salecki

Przystań Pętli Żuławskiej Park Północny w Malborku - fot. Piotr Salecki


Nabrzeże Zamkowe w Malborku - fot. Piotr Salecki

Taką panoramę zamku najlepiej podziwiać z wód Nogatu - fot. Piotr Salecki


Wysoki prawy brzeg za Szonowem - fot. Piotr Salecki


Przyczółki mostu Jagow Brucke zniszczonego podczas wojny - fot. Piotr Salecki


Przystań Pętli Żuławskiej w Białej Górze - fot. Piotr Salecki


W Białej Górze tunel prowadzi przez nieczynną śluzę z Nogatu na Liwę - fot. Piotr Salecki


Śluza Biała Góra to monumentalna budowla hydrotechniczna - fot. Piotr Salecki
Ta keja na prawym brzegu za Malborkiem i za portem Żeglugi Bydgoskiej znajduje się przed śluzą Rakowiec. To prawie "obowiązkowe" miejsce postoju - bo dwieście-trzysta metrów dalej jest stacja benzynowa, w dodatku z ogólnodostępnym prysznicem - jak na razie jedynym na szlaku Nogatu
- fot. P. Salecki


Niesamowite "dywany z trawy" napotkacie szczególnie w sierpniu. Na zdjęciu okolice Malborka
- fot. P. Salecki


Panorama Nogatu w okolicach Jazowej
- fot. P. Salecki


Pocztówkowe ujęcie
- fot. P. Salecki

Warto przeczytać

 • Nowe przystanie żeglarskie na Nogacie w Białej Górze tutaj i Malborku - tutaj
 • Przystanie jachtowe i miejsca cumownicze w Malborku - tutaj

Piotr Salecki (maj-październik 2014, aktualizacja maj 2015, grudzień 2015, maj 2017)

 • Opis archiwalny, aktualny do 2011 roku - tutaj

Odpowiedzi

byku dodany przez Anonim
Nogatem z położonym masztem dodany przez salsa

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź