Sztutowo - most zwodzony (Wisła Królewiecka)

Most zwodzony w Sztutowie
Przez wiele lat nieczynny, rdzewiejący, przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy. Podczas pierwszych rejsów Wisłą Królewiecką zastanawiałem się, czy kiedykolwiek jeszcze będzie uruchomiony - przecież nawet Wisłę Królewiecką zdegradowano ze szlaku wodnego do pozaklasowego "rowu melioracyjnego". Tak się jednak stało! Dzięki rewitalizacji szlaku w latach 2005-2006 naprawiono i uruchomiono most. Przez dwa lata jednak otwierany był sporadycznie i nie miał stałych godzin otwarć. Przyczyną był znikomy ruch wodny, wynikający ze zbyt niskich linii wysokiego napięcia. Jednak gdy późną jesienią 2007 podniesiono "druty" do wysokości 15-16 metrów, już w 2008 roku most miał stałą obsadę i wyznaczone godziny otwierania - w dwugodzinnym "takcie" od 10 do 18. Ciekawostką jest stanowisko obsługi mostu. Znajduje się ono wewnątrz betonowego cokołu, schodzi się tam po ciasnych schodkach. Z zewnątrz widoczne jest charakterystyczne przypominające "bunkrowe" okno.  


Most zwodzony w Sztutowie przed remontem w 1999 roku


W trakcie remontu lata 2005-2006...


i po jego zakończeniu w 2007 rokuZaraz za mostem, na lewym brzegu możemy zacumować do wygodnej, solidnej drewnianej kei. Sąsiadujący teren jest często miejscem różnych lokalnych imprez, koncertów i zabaw.

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Most w Sztutowie dodany przez Gość portalu Pomorski Szlak Żeglarski

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź