Linie wysokiego napięcia

Zestawienie parametrów linii wysokiego napięcia na rzekach Pętli Żuławskiej i w Elbląskim Węźle Wodnym. W zestawieniu pominąłem na razie "szlaki na uboczu", na których żeglarze i tak muszą pływać z położonym masztem ze względu na niskie mostki. Na takich rzekach linie energetyczne często nie są w ogóle oznakowane (np. na Tudze, Świętej, Liwie itp.). Pamiętaj! Druty niżej niż myślisz! Dane w tabelce traktuj z rezerwą! Zawsze sprawdzaj aktualną wysokość przewodów a w razie wątpliwości kładź maszt!


Śluza Michałowo. Nieoznakowana linia energetyczna przy dolnych wrotach - fot. Piotr Salecki (2018)

Przystań Fala w Elblągu - nieoznakowana linia energetyczna w ujściu kanału Miejskiego - fot. Piotr Salecki (2016)

Nieoznakowana linia energetyczna w zatoczce Wisły Królewieckiej przy starej cegielni (piąty kilometr). Widok z Wisły Królewieckiej na wejście do zatoczki - fot. Piotr Salecki (2021)

Wisła Królewiecka - linie wysokiego napięcia od Rybiny do Sztutowa i ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2009 i 2011, na podstawie moich rejsów w 2009 i 2011 r. i znaków brzegowych. Aktualizacja 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024
L.p.kmLokalizacjaWysokość nad wodą 2009

Wysokość nad wodą 2011
aktualizacja 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024
Uwagi
 1~1 kmprzed "rezydencją"16 metrów
15,6 metrów
16 metrów2009: brak oznaczeń od Rybiny. Od Zalewu jeden znak bez oznaczeń schowany za drzewami, na drugim nowe oznaczenie 16 metrów
2011: z obu stron znaki podają różne wysokości
2~2,2 kmprzed wsią Grochowo I16 metrów16 metrów2009: brak oznaczeń od Rybiny, linia "wzrokowo" wygląda na niską
2011: dobrze oznakowane
35 kmw zatoczce przy Cegielni
(ujście dopływu z Polderu Stegna)
nieoznakowananieoznakowanalinia niska, brak oznakowania
4~3 kmokolice wsi Grochowo II
za cegielnią
20 metrów
19,9 metra
5~6,5 kmSztutowo, przed mostem
16 metrów
15,5 metraznak od strony Rybiny równolegle do brzegu
6~8,5 kmKobyla Kępa
15 metrów13,5 metraznak od Sztutowa równolegle do brzegu
7~11 kmblisko ujścia do Zalewu
dwie linie jedna za drugą
16 metrów13,5 metra2009: od Sztutowa znak 13,5 metra, od Zalewu 16 metrów (poprawna wyższa liczba), zaraz dalej następna linia
2011: dobrze oznakowane
8~11 kmblisko ujścia do Zalewu~16 m14 metrów2009: brak oznaczeń od Sztutowa, dwie linie obok siebie
2011: dobrze oznakowane
[dopisek 2014] - na Wiśle Królewieckiej ustawiono kuriozalne tablice informujące iż przechodzące nad nią linie wysokiego napięcia nie są oznakowane. Jest to nieprawda, niepotrzebne straszenie wodniaków i wprowadzanie ich w błąd. Według stanu na czerwiec 2014 wszystkie linie wysokiego napięcia na Wiśle Królewieckiej są czytelnie i prawidłowo oznakowane. Po interwencji m.in. naszego portalu tablice zdjęto ale tylko od strony Rybiny, a dopiero w 2017 od strony Zalewu Wiślanego.


Szkarpawa - linie wysokiego napięcia od Gdańskiej Głowy do Osłonki i ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów i znaków brzegowych. Aktualizacja 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
L.p.kmLokalizacja
od Wisły do Zalewu Wiślanego
Wysokość
nad wodą
2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
Wysokość
nad wodą
2011
Uwagi
pod
dnem
~2,5 kmprzed mostem w Drewnicyzlikwidowana
pod dnem rzeki
 14,7 mLinia w maju 2015 poprowadzona pod dnem rzeki
dawniej 14,7 metra
 114,5 kmprzed Rybiną18,2 metra
18,2 m 
 2, 3
~17,8 kmdwie linie obok siebie14 metrów
w 2019 zmieniono oznakowanie na
16 m
14 m
inne dane 17,6 m
za ujściem Tugi
pod
dnem 
~20,5 kmw pobliżu miejscowości Chełmekpod dnem rzeki12 m
Linia wiosną 2013 poprowadzona pod dnem rzeki
w wielu przewodnikach podana była zła wysokość 13 lub 14 metrów.
 4~23,5 kmprzed Osłonką14 metrów
2019: nowe tablice z wysokością
16,5 m
14 metrów 
Uwaga! W odnogach Szkarpawy możliwe niskie nieoznakowane linie.


Nogat - linie wysokiego napięcia od Białej Góry do ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów i znaków brzegowych, aktualizacja 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024.
L.p.kmLokalizacja
od Białej Góry do Zalewu Wiślanego
Wysokość nad wodą  aktualizacja 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
Wysokość
nad wodą
2011
Uwagi
 3,4 kmprzed zrujnowanymi
przyczółkami mostu
pod dnem12 m 
113,4 kmprzed śluzą Szonowo20 m
od 2018: 14 m!
12 mlinii nie ma na wielu mapach
2 14,5 kmw śluzie Szonowo~10 m bez oznakowania
od 2019 linia oznakowana
wysokość 10m
 ~10 m bez oznakowanialinii nie ma na wielu mapach
315,5 kmpomiędzy śluzą Szonowo a Malborkiem (niektóre dane 16,1 km)
14 m 15 mna mapach 17,6 km lub 16,1 km
4 23,9 kmw śluzie Rakowiec
- przepust kratownicowy
 bez oznakowaniabez oznakowania nie ma na wielu mapach
524 kmtuż za śluzą Rakowiec
 13,8 m
13,8 m 
6~26,7 km
(26,5 km)
za śluzą Rakowiec
(nowa linia od 2015 roku)
nowa linia
oznakowanie 2018: 12 m
linii nie byłolinii nie ma na wielu  mapach
brak tablic brzegowych
732,1 kmw okolicy wsi Półmieście
 18,5 m
18,5 mbrak tablic brzegowych, od 2017 tablice są
838,59 km
w śluzie Michałowo~8-10 m
bez oznakowania
~10 mbrak oznakowania
939,3 kmza śluzą Michałowo
 14,8 m14,8 m 
10 42,8 kmw okolicy wsi Wierciny16 m
od 2018: 16,7 m
16 mlinii nie ma na mapach i w wielu przewodnikach
1144,5 kmprzed nowym mostem drogowym trasy S7 w Jazowej 13 m 13 m 
1247,8 km
(część źródeł 49 km)
między mostem w Jazowej
a mostem w Kępkach
33 m 33 m
1251,1 kmza mostem w Kępkach15 m15 m 
1358.8 kmboczna odnoga, w Kanale Łososiowym, dawnym ramieniu ujściowym delty Nogatubez oznakowanianiskalinii nie ma na mapach
pod dnem59,6 kmW czerwcu 2015 z obu stron stały jeszcze tablice ostrzegawcze. Tablice stały nadal w czerwcu 2016 i 2017 i 2018! Od 2022 tablic nie ma.
Dawniej linia 12,3 metra nad wodą.
  pod dnem
12,3 m
Linia w maju 2015
poprowadzona pod dnem rzeki.
Nieoznakowane linie energetyczne mogą przechodzić w obrębie śluz. W śluzie Rakowiec kratownicowy przepust napowietrzny. W śluzie Michałowo nieoznakowany niski kabel napowietrzny.

 

Elbląg (Elblążka) - linie wysokiego napięcia od Elbląga do ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów i znaków brzegowych, aktualizacja 2014, 2015, 2016 i 2018, 2019, 2020, 2021.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011
aktualizacja 2013 / 2014, 2015/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
Uwagi
10,8 km
początek szlaku15 m
 
23,6 kmprzed mostem Al. Tysiąclecia21 minne źródła podają mniejszą wysokość
33,8 kmprzed mostem Al. Tysiąclecia19 minne źródła podają mniejszą wysokość
46,0 km
na obrotnicy portu Elbląg
12 mczęść danych podaje wysokość 18 m
5 boczna odnoga - w wewnętrznym kanale przystani Fala (Kanał Młyński)niskalinia nieoznakowana
66,2 kmnboczna odnoga - w kanale prowadzącym do basenu stoczniowego~12 m linia nieoznakowana, dalej napowietrzny przepust rurowy na wysokości 12 m.
77,5 km
przed mostem drogowym i kolejowym (stan do sprawdzenia)
18 m
 12 m (część informatorów)
87,2 kmza ujściem Kanału Jagiellońskiego~43 mLinia przechodzi zarówno nad Kanałem Jagiellońskim jak i rzeką Elbląg. Różne źródła podają dane wysokości od 40 do 50 metrów.
9~ 11 kmprzed mostem pontonowym Nowakowo (od 2023 obrotowym)
 24  mczęść informatorów podaje 15 m lub 25 m

 

Kanał Jagielloński - linie wysokiego napięcia od Elbląga do Bielnika - do ujścia kanału do Nogatu. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów roku i znaków brzegowych. Aktualizacja 2013, 2016, 2017 i 2018, 2019, 2020, 2021.
L.p.kmLokalizacjaWysokość nad wodą
2011/2014, 2015/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
Uwagi
10,2 kmpoczątek kanału przy ujściu do rzeki Elbląg
~ 44 metryLinia przechodzi zarówno nad Kanałem Jagiellońskim jak i rzeką Elbląg. Różne źródła podają dane wysokości od 40 do 50 metrów.
pod dnem przy wrotach przeciwpowodziowych Błotnik~10 metrówlinia poprowadzona pod dnem
 


Wisła - linie wysokiego napięcia od Białej Góry do ujścia rzeki do Bałtyku. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów w 2011 roku i znaków brzegowych, aktualizacja 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2014, 2015/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024
Uwagi
 1922,6 kmza Palczewem14,13 m  
 2, 3
930,2 kmza mostem w Kiezmarku16 m
dwie linie 

 

Cieplicówka - linie wysokiego napięcia od Zalewu Wiślanego do ujścia Cieplicówki do Nogatu. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów i znaków brzegowych. Aktualizacja 2013/2014 i 2016 i 2018, 2019, 2020, 2021.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2014, 2015/2017, 2018, 2024
Uwagi
Dwie niskie, nieoznakowane linie. Jedna blisko ujścia do Zalewu, druga przy moście
(drugim płynąc od Zalewu). Brak znaków brzegowych.

 

Tuga, Święta - linie wysokiego napięcia od Zalewu Wiślanego do ujścia Tugi do Szkarpawy. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów i znaków brzegowych. Aktualizacja 2013/2014 i 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2011/2014, 2015/2017, 2018, 2020, 2024
Uwagi
Kilkanaście niskich, nieoznakowanych linnii na całej długości rzeki.  Brak znaków brzegowych.
Niektóre linie na wysokości zaledwie 6 metrów nad wodą.
Od 2019 roku część linii oznakowanych.
Od 2023 roku większa część linii oznakowanych.


Na innych sąsiadujących szlakach wodnych liczne niskie linie wysokiego napięcia bez jakichkolwiek oznaczeń.

Dane w tabelkach mogą ulegać zmianie. Następują ciągłe zmiany i obniżenie wysokości wielu linii, co pokazuje tabelka,  porównująca wysokość linii na Wiśle Królewieckiej. Część linii jest jednak również podwyższana lub prowadzona pod dnem rzeki. Dlatego za każdym razem należy upewnić się, jaka jest aktualna wysokość. Proszę o nadsyłanie informacji o zauważonych zmianach.


opracowanie Piotr Salecki - kwiecień 2012. Aktualizacja 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź