Pogłębianie ujścia Szkarpawy

Od kwietnia trwa pogłębianie ujścia Szkarpawy aż do Stawy Elbląg. Po zakończeniu prac zmieni się oznakowanie nawigacyjne w tym rejonie.

Prace pogłębiarskie prowadzone są na odcinku od Osłonki do Stawy Gdańsk. Po ich zakończeniu dotychczasowe pławy oznakowania bocznego (czerwone z walcem) zostaną uzupełnione o pławy zielone ze stożkiem. Tym samym na podejściu do Szkarpawy zostanie wytyczony tor wodny. W chwili obecnej (9 czerwca 2009) prace wciąż trwają a nowe pławy dopiero będą ustawiane. Tabor pogłębiarski, z jednostkami holowniczymi i pomocniczymi, wśród których znajduje się również lodołamacz Żbik, bazuje przy Stacji Pomp w Osłonce. Wzdłuż brzegów Szkarpawy w okolicy ciągną się pływaki refulerów.W trakcie rejsu, gdy przepływałem tamtędy w dniu 9 czerwca była ustawiona tylko jedna nowa zielona pława, nr. 17 -  tworząca bramkę ze świecącą pławą nr. 18.


Nowe oznakowanie w ujściu Szkarpawy - bramka z pław 17 i 18 (świecącej)


Przy okazji ustawiania nowego oznakowania stare pławy częściowo zastępowane są nowymi (różnice widać na zdjęciach).


Pława starego typu, nr 14...


...i nowego typu pława nr 16

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź