Leszkowy - nabrzeże

Opuszczone nabrzeże przeładunkowe, położone około 5 km w górę rzeki od mostu w Kiezmarku. Może stanowić dobre i bezpieczne miejsce postoju. Ponieważ nabrzeże jest opuszczone i nikt formalnie nie dba o jego stan techniczny, przed zacumowaniem należy upewnić się, czy nabrzeże jest w dobrym stanie.

Nabrzeże w Leszkowach - fot. Piotr Salecki

Piotr Salecki (kwiecień 2012)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź