Leszkowy - nabrzeże

Opuszczone nabrzeże przeładunkowe, położone około 5 km w górę rzeki od mostu w Kiezmarku. Może stanowić dobre i bezpieczne miejsce postoju. Ponieważ nabrzeże jest opuszczone i nikt formalnie nie dba o jego stan techniczny, przed zacumowaniem należy upewnić się, czy nabrzeże jest w dobrym stanie. Przy nabrzeżu od strony górnej wody jest dziki slip a od strony wody dolnej prostopadłe nabrzeże obniżone i miniplaża.

Piotr Salecki (kwiecień 2012, aktualizacja 2019)

Nabrzeże w Leszkowach - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź