Płonina - dawne ujście delty Szkarpawy

Kanał Płonina to dawne ramię ujściowe delty Szkarpawy, zamknięte wałem po około sześciuset metrach. Kanał ma szerokość od 30 do 40 metrów, ale miejscami występują przewężenia do 3-4 metrów, spowodowane przez rozrastające się trzcinowiska. Na jego krańcu pojedyncze zabudowania wsi Płonina oraz prywatne pomosty. W latach 2021-2023 prywatne pomosty zostały rozbudowane i powiększone, a po północnej stronie kanału wykopano kilka niewielkich basenów, wrzynających się w ląd. Wodę silnie zarasta roślinność pływająca, trawa rzeczna i salwinia.
To dobre miejsce do noclegu na dziko, chociaż trudno będzie znaleźć dogodne miejsce do zejścia na ląd i biwaku. Być może znajdzie się wolne miejsce przy pływających pomostach - oczywiście należy zapytać o ich właścicieli w najbliższym gospodarstwie i uzyskać zgodę.

Piotr Salecki (2024)

Ważne informacje

  • GPS: 54°16'44.7"N 19°12'30.2"E
  • Galeria zdjęć Kanału Płonina - tutaj
  • Locja Szkarpawy - tutaj

Szkarpawa - widok w stronę Osłonki. Z lewej strony ujście Kanału Płonina - fot. Piotr Salecki (2020)

Kanał Płonina - odcinek przy ujściu do Szkarpawy - fot. Piotr Salecki (2020)


Trzciny miejscami zawężają szerokość Kanału Płonina - fot. Piotr Salecki (2020)

Kanał Płonina - fot. Piotr Salecki (2020)

Końcowy odcinek Kanału Płonina - fot. Piotr Salecki (2020)


Końcowy odcinek Kanału Płonina - obecnie pomosty pływające zostały rozbudowane - fot. Piotr Salecki (2020)


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź