Rudniki - Pałac Młodzieży

Przystań Pałacu Młodzieży, podobnie jak syjamskiej Blizy, zlokalizowana jest w zacisznych basenach stworzonych przez Kanał Rozwójki na Rudnikach. Do przystani wchodzi się przez kanał Rozwójki, który uchodzi do Martwej Wisły pomiędzy Nabrzeżem Dźwigowym od strony zachodniej a niebieskimi hangarami od strony wschodniej. Mniej znający akwen mogą szukać ujścia Kanału Rozwójki płynąc od przystani Stewa, wzdłuż brzegu, w kierunku na wschód. Dobrą wskazówką jest także przystań Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego zlokalizowana dokładnie na drugim brzegu Martwej Wisły. Żeglarze, którzy nie wiedzą, że ujście kanałui prowadzi do przystani, traktują je jak jeden z wielu, które uchodzą do Martwej Wisły.

Wejście do Kanału Rozwójki od strony Martwej Wisły - fot. Piotr Salecki (2010)

Samo ujście rzeczki do Martwej Wisły ma przy zachodniej stronie fragment nieumocnionego nabrzeża. Drugi, wschodni przeg jest uregulowany - w dno są wbite drewniane pale, połączone wzdłuż drewnianym oszalowaniem. Wpływając, widzimy w oddali zamykającą kanał kładkę. To złudzenie, gdy będziemy bliżej przekonamy się, że zdezelowana kładka prowadzi jedynie na wysepkę. Po przepłynięciu około dwustu metrów Rozwójka poszerza się znacznie, wpływamy na rozlewisko. Na wprost przed nami wysepka, połączona starym, zardzewiałym, zniszczonym mostkiem ze wschodnim brzegiem. Wysepkę możemy minąć od zachodu. Za wysepką na wschodnim brzegu kolejny mostek, pod którym przepływa Czarna Łacha, uchodząc do Rozwójki. Tuż za mostkiem zlokalizowane są wrota przeciwpowodziowe. Na rozlewisku możemy dokonać swobodnych  manewrów naszym jachtem.


Przystań Pałacu Młodzieży w basenie południowym - fot. Piotr Salecki (2010)


Widok na basen południowy gdzie zlokalizowana jest przystań Pałacu Młodzieży - fot. Piotr Salecki (2011)


Widok na basen po.łudniowy gdzie zlokalizowana jest przystań Pałacu Młodzieży - fot. Piotr Salecki (2011)


Hangar i slip przystani Pałacu Młodzieży - fot. Piotr Salecki (2011)

Końcowy fragment basenu południowego - widoczna nieoznakowana linia wysokiego napięcia. Lepiej tu tu nie wpływajmy!  fot. Piotr Salecki (2011)


Barka-hangar zacumowana w basenie - fot. P. Salecki (2011)

Kiedy wpłyniemy na rozlewisko, po prawej stronie zobaczymy niewielki basenik portowy. Tu zlokalizowana jest przystań Bliza. W kolejnym basenie, położonym dalej, znajduje się przystań Pałacu Młodzieży. Przystanie dlatego na wstępie nazwałem "syjamskimi", gdyż granica pomiędzy nimi przebiega na cyplu, rozgraniczającym oba baseny portowe. Basen Kanału Młodziezy jest wyraźnie dłuższy, niż wcześniejszy Blizy. Zwęża się ku końcowi i przechodzi nad nim niska, nieoznakowana linia wysokiego napięcia. Dlatego daleko wgłąb tego basenu się nie zapuszczajmy. Miejsce to jest ciche i spokojne, osłonięte od wszelkiego falowania. Część nabrzeży jest  betonowa, osłonięta oponami lub drewnianym oszalowaniem w roli odbojnicy. Dalej, wgłąb baseunu  nabrzeże to stały, drewniany pomost. Przed barką zlokalizowany jest slip. Jachty cumują dziobem lub rufą do nabrzeża. Na wodzie rząd boi cumowniczych i kilka pali na stałę wbitych w dno. Po zacumowaniu należy zgłosić się do dyżurującego na przystani bosmana aby uzyskać jego zgodę na postój.


Zrujnowany mostek prowadzący na wysepkę - fot. P. Salecki (2011)


Rozlewisko Kanału Rozwójki przy basenie południowym. Widoczna wysepla z mostkiem a na prawo od niej, za drugim mostem przeciwpowodziowe Wrota Żuławskie - fot. P. Salecki (2011)

Piotr Salecki (maj-październik 2011)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź