Rudniki - Bliza

Przystań Klubu Motorowodno-Żeglarskiego "Bliza" położona jest w kanale Rozwójki. Rzeczka ta uchodzi od strony południowej do Martwej Wisły, pomiędzy Nabrzeżem Dźwigowym a niebieskimi hangarami. Po wschodniej stronie, na Nabrzeżu Dźwigowym, zlokalizowany jest charakterystyczny namiot-hangar firmy Yachtfinishing.  Dobrą wskazówką jest także przystań Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego zlokalizowana dokładnie na drugim brzegu Martwej Wisły. Żeglarze, którzy nie wiedzą, że ujście rzeczki prowadzi do przystani, traktują ją jak jeden z wielu kanalików, uchodzących do Martwej Wisły.

Tędy wpływamy do przystani Bliza i Pałac Młodzieży - fot. Piotr Salecki (2010)

Tędy wpływamy do przystani Bliza i Pałac Młodzieży - fot. Piotr Salecki (2010)

Widok na ujściowy odcinek Kanału Rozwójki od strony zachodniej - fot. Piotr Salecki (2010)

i Kanał Rozwójki od przeciwnej strony, od przystani Bliza - fot. P. Salecki (2011)

Samo ujście rzeczki do Martwej Wisły ma przy zachodniej stronie fragment nieumocnionego nabrzeża. Drugi, wschodni przeg jest uregulowany - w dno są wbite drewniane pale, połączone wzdłuż drewnianym oszalowaniem.
Wpływając widzimy w oddali zamykającą kanał kładkę. To złudzenie, gdy będziemy bliżej przekonamy się, że zdezelowana kładka prowadzi jedynie na wysepkę. Po przepłynięciu około dwustu metrów Rozwójka poszerza się znacznie, wpływamy na rozlewisko. Na wprost przed nami wysepka, połączona starym, zardzewiałym, zniszczonym mostkiem ze wschodnim brzegiem. Wysepkę możemy minąć od zachodu. Za wysepką na brzegu kolejny mostek, pod którym przepływa Czarna Łacha, uchodząc do Rozwójki. Tuż za mostkiem zlokalizowane są wrota przeciwpowodziowe. Na rozlewisku możemy dokonać swobodnych  manewrów naszym jachtem.Przystań Bliza zajmuje kanał po prawej stronie zdjęcia. Poza kadrem, po lewej stronie przystań Pałacu Młodzieży - fot. P. Salecki (2011)

Przystań Bliza - fot. Piotr Salecki (2011)

Przystań Bliza zlokalizowana jest jednak wcześniej. Od rozlewiska odchodzą w kierunku zachodnim dwa kanały. W pierwszym  (długości około 100 metrów) cumują jednostki należące do Blizy, w drugim (dłuższym) - Pałacu Młodzieży. Obie przystanie są syjamskie. A dlatego syjamskie, bo ich wspólną częścią jest cypel, oddzielający oba kanały.

Strona internetowa: klub.bliza.w.interia.pl

Nowa strona internetowa: blizaklub.pl.tl

Piotr Salecki (maj 2011)

Odpowiedzi

Budy rodem z PRL dodany przez Gość portalu Pomorski Szlak Żeglarski

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź