Krynica - pierwszy sezon po zmianach

Imponujący projekt przebudowy portu jachtowego w Krynicy, który rozpoczął się dwa lata temu, został częściowo ukończony.
W sezonie 2011 prace trwały, w 2012 roku można już było do Krynicy swobodnie wpłynąć i zacumować. Niestety, naważniejszy i najistotniejszy element całego projektu - czyli budowa nowych falochronów, które skutecznie ograniczyłyby falowanie w porcie przy wiatrach dolądowych nie został jeszcze wykonany. Nie powstało nowe zaplecze - toalety i prysznice. Co zostało zrobione? Wyremontowano nabrzeża, w roli odbijaczy zamiast opon są obudowane drewnianymi  kantówkami. Na kei jest dostęp do prądu i wody. W dwóch basenach postawiono pływające pomosty z y-bomami. Do części nabrzeży można cumować - jak dawniej - burtą. W miarę kontynuowania prac przy budowie falochronu i dalszej infrastruktury będziemy o tym informować Czytelników. Brak nowych falochronów umożliwia obecnie wejście i wyjście z Krynicy jachtem pod żaglami.

Swoje wrażenia z wizyty w Krynicy w lecie 2012 relacjonuje Pani Grażyna Małkiewicz:
Krynica Morska: przystań świeżo przebudowana - y-bomy, szafki z prądem i wodą, obszerny slip na duże jednostki. Nie jest pobierana opłata za korzystanie z tych dobrodziejstw [dopisek redakcji: tylko w 2012 roku]. Sanitariaty są stare, "komunistyczne", za darmo, ale nie ma ciepłej wody pod prysznicami i pzy umywalkach, ale papier toaaletowy jest. Y-bomy są za krótkie w takim porcie, który  nie ma falochronów. Trudno jest założyć szpringi żeby chronić dziób, gdy wiatr dopycha do pomostu. Uwiązaliśmy jacht 4 szpringami i 2 cumami i ciężko było spać, każda lina po kolei szarpała jachtem. Pomijam hałasy z wesołego miateczka.  Przy silnym wietrze zachodnim, na jaki trafiłam jest tak silne falowanie, że można choroby morskiej dostać.

Pirs numer 2 Portu Jachtowego Krynica Morska po remoncie - fot. Ala (sierpień 2012)

Krótkie y-bomy a w tle za nimi wysokie nabrzeże do cumowania burtą - fot. Ala (sierpień 2012)

Nabrzeże Północne (zamykające port), dalej Nabrzeże Wschodnie. w tle budynki tawerny i JachtKlubu Krynica Morska - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2012)

Widok na pirs numer 1 (zwany też Nabrzeżem Bosmańskim) - z lewej strony jachty cumują jachty rezydenckie na bojach (w głebi slip), po prawej stronie pirsu pomosty z y-bomami - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2012)


Widok na pirs numer 2. Z obu stron do pirsu przylegają pływające pomosty z y-bomami. Sam pirs jest również przedłużony pływającym pomostem, do którego przylegają y-bomy o większej długości - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2012)


Nabrzeże Wschodnie jest wysokie. Cumują tu burtą większe jednostki - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2012)

Pirs numer 3 ma zostać przebudowany na Nabrzeże Południowe - które zlikwiduje lub poważnie ograniczy falowanie - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2012)

Wizualizacja portu w Krynicy Morskiej po przebudowie - w sierpniu 2012 wykonano tylko część prac.

A oto zakres prac przewidzianych do wykonania w Krynicy Morskiej:

 • przebudowa Nabrzeża Północno-Zachodniego o długości całkowitej około 113 mb, zawierającego dwa odcinki konstrukcyjne: nabrzeże wysokie o projektowanej rzędnej korony +1,60 m npm i nabrzeże z koroną obniżoną do poziomu + 0,50 m npm;
 • przebudowa Nabrzeża Bosmańskiego o długości około 33 mb;
 • przebudowa Slipu do wyciągania łodzi wraz z konstrukcjami stanowiącymi obudowę wnęki slipowej;
 • przebudowa Nabrzeża Północno-Wschodniego o długości całkowitej około 146 mb;
 • przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 1 o długości całkowitej około 60,70 mb;
 • przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 2 o długości całkowitej około 60,20 mb;
 • przebudowa stałego Pomostu cumowniczego nr 3 na długości całkowitej około 79,0 mb, wraz z Ostrogą boczną posiadającą długość około 19,40 mb;
 • budowa Ostrogi wejściowej o długości około 40,50 mb stanowiącej przedłużenie Pomostu nr 1 w rejonie wejścia do akwenu portu jachtowego;
 • przedłużenie istniejącego Pirsu Pasażerskiego na odcinku o długości 90,0 mb;
 • przebudowa istniejącej Opaski Brzegowej o długości ca 106 mb, zabezpieczającej tereny portu od strony północno-wschodniej oraz wykonanie zabezpieczenia terenu od strony północnej;
 • dostawa i montaż pływających pomostów cumowniczych wraz z osprzętem, tworzących właściwe miejsca postojowe dla jachtów; pływające pomosty będą zlokalizowane przy istniejących (przebudowanych) pomostach stałych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz przy nasadzie istniejącego Pirsu Pasażerskiego;
 • wykonanie podczyszczenia dna w akwenie portowym do projektowanej głębokości 2,50 m;
 • adaptacja systemu oznakowania nawigacyjnego portu;
 • wykonanie instalacji wod.-kan. w celu doprowadzenia wody pitnej do stanowisk postojowych dla jachtów oraz możliwości odbioru nieczystości płynnych w wyznaczonym punkcie na Nabrzeżu Północno-Wschodnim;
 • wykonanie instalacji elektrycznych celem doprowadzenia energii do punktów poboru na stanowiskach cumowniczych oraz oświetlenia projektowanych obiektów.

Piotr Salecki (lipiec - wrzesień 2012)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź