Ograniczenia prędkości na wodzie w rejonie Iławy i Ostródy

Ograniczenia prędkości i zakaz wytwarzania fal obowiązują w Iławie już od kilku lat. Od 2017 wprowadzono podobne zakazy w rejonie Ostródy, na Jeziorze Drwęckim.

O ile zasadność ograniczenia prędkości, a zwłaszcza zakazu wytwarzania fal jest przyjmowana przez większość wodniaków za uzasadnioną, o tyle wiele osób zwraca uwagę na fakt, iż ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę jest praktycznie nieegzekwowalne. Średniej wielkości jacht pod żaglami popłynie z większą prędkością, średniej wielkości hausboot również porusza się szybciej - by nie stracić zdolności manewrowej - i przy tym wcale nie wytwarza fali.

Piotr Salecki


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź