13 maja całkowite zamknięcie Jezioraka po wschodniej stronie Wielkiej Żuławy

Ze względu na pokazy lotnicze 13 maja nastąpi całkowite zamknięcie Jezioraka po wschodniej stronie Wielkiej Żuławy. Należy zachować szczególną ostrożność! Szczegóły na mapkach.

Komunikat UM Iława
Szanowni Państwo - Żeglarze

Jak już informowaliśmy w dniu 13 maja zostanie zamknięty szlak wodny na odcinku pomiędzy plażą przy Kajki a wyspą Wielka Żuława.

Zapraszamy do oglądania pokazów z lądu lub też z pokładu swojej jednostki zacumowanej przy pomoście.

Mamy do Państwa jeszcze kilka informacji zapewniających bezpieczeństwo.

  • Prosimy o sprawdzenie cum i zabezpieczeni sowich jednostek przed ewentualnym falowaniem.
  • Prosimy o nie stawianie żagli w dniu pokazu oraz zabezpieczenie ich prze samoistnym rozwinięciem się.
  • Prosimy o przestrzeganie przedstawionych zasad oraz o podporządkowanie się do poleceń służb czuwających nad bezpieczeństwem pokazów.
  • Bezpieczeństwa na wodzie będą pilnowały łodzie WOPR, Policji, Straży pożarnej oraz karetka wodna Flak Medycyna.
  • Bezpośrednio w portach oraz wzdłuż wybrzeża czuwać nad naszym bezpieczeństwem będą ratownicy WOPR, Harcerze oraz PCK.

Akwen zostanie otwarty dla ruchu wodnego po zakończeniu pokazów, mamy nadzieję że wrażenia zrekompensują Państwu niedogodności. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.ilawa.pl oraz w bosmanatach portów i przystani.


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź