Jesienna Narada Nawigacyjna Pętli Żuławskiej - czyli podsumowanie sezonu 2023 i zmiany na sezon 2024

Jesienna, posezonowa Narada Nawigacyjna w Nowym Dworze Gdańskim, to okazja do spotkania przedstawicieli instytucji i urzędów administrujących drogami wodnymi, operatorów marin, firm czarterowych, stowarzyszeń reprezentujących wodniaków i po prostu zwykłych żeglarzy zainteresowanych rozwojem dróg wodnych.  Po kliknięciu "czytaj dalej" przeczytacie o proponowanych wnioskach, przyjętych zmianach i nowych pomysłach.Jesienna, posezonowa Narada Nawigacyjna w Nowym Dworze Gdańskim, to okazja do spotkania przedstawicieli instytucji i urzędów administrujących dr
ogami wodnymi, operatorów marin, firm czarterowych, stowarzyszeń reprezentujących wodniaków i po prostu zwykłych żeglarzy zainteresowanych rozwojem dróg wodnych. To możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków, wymiany poglądów i swobodnej dyskusji. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Żuławy przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.


Główne tematy posezonowego spotkania nawigacyjnego Pętli Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim

 • Funkcjonowanie śluzy Nowy Świat i Przekopu Mierzei;
 • Potrzeby niewielkich zmian w oznakowaniu nawigacyjnym na Zalewie Wiślanym;
 • Zmiany na Tudze;
 • Wcześniejsze opublikowanie przez RZGW godzin otwarć śluz i pochylni;
 • Przepływanie jachtów śródlądowych przez odcinki wód morskich w Elblągu i Gdańsku;
 • Złe funkcjonowanie wrót przeciwpowodziowych Kamienna Grodza i Żuławskich;
 • Stale zamknięty most na Wiśle Królewieckiej w Rybinie blokujący żeglugę;
 • Zmiany w Gdańsku;
 • Oznakowanie mostów przy zmianie poziomów wody;
 • Nadmierna prędkość i wytwarzanie fali w miejscach objętych zakazem, propozycje zgody na pływanie w ślizgu z ograniczoną prędkością;
 • Projekt petycji w sprawie zakazu pływania skuterami na niektórych szlakach;
 • Propozycja wyznaczenia miejsc do lądowania helikopterów, w razie potrzeby udzielenia pomocy wodniakom;
 • Elbląg - wniosek o otwieranie mostów zwodzonych na żądanie;

Dyskusja, wnioski, propozycje
 • Śluza Nowy Świat i Kanał Zatoka-Zalew.
  - W roku 2024 śluzowanie ma się odbywać co dwie godziny w każdym kierunku. Dokładne godziny zostaną ustalone, ale będzie to na przykład: z Zalewu na Zatokę: 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, z Zatoki na Zalew: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00. Harmonogram otwarć będzie opublikowany na początku roku.
  - Planowane jest wydanie zaktualizowanych przepisów łagodzących nieco kwestie zgłaszania wejścia do portu i śluzowania oraz postoju w tym nocnego, jednak już w sezonie 2023 żeglarze mieli ułatwienia w tym zakresie, włącznie z możliwością śluzowania bez UKF (po wcześniejszym uzgodnieniu) czy też postojem. Część żeglarzy obecnych na spotkaniu stwierdziła, że podejście było uzależnione od aktualnie pełniących służbę.
  Postulaty w tej sprawie zgłaszało wielu żeglarzy, kluby i organizacje żeglarskie.

 • Zalew Wiślany.
  Propozycje:
  - Ustawienie dodatkowej pary bramek podejściowych na torze do Ujścia,
  - Ustawienie (przywrócenie) znaku dziennego a w przyszłości światła Wisła Królewiecka w ujściu rzeki do Zalewu Wiślanego,
  - oznakowanie mielizny Różaniec (jedyna kamienista mielizna na Zalewie Wiślanym),
  Propozycje portalu Pomorski Szlak Żeglarski

  Informacje o zmianach podane przez Urząd Morski:
  - Zostaną wytyczone nowe tory wodne wzdłuż północnego brzegu Zalewu Wiślanego od Kątów Rybackich do kanału Zatoka-Zalew i do Krynicy Morskiej. Na razie nie będą to typowe tory wodne, a pławy kardynalne, ograniczające strefę bezpiecznej wody od strony Mierzei jak i północnych krańców Wyspy Estyjskiej, natomiast w przyszłości będą tam ustawione typowe pławy torowe bezpiecznej wody (z kulą)
  - Trwa remont części brzegowej portu we Fromborku, w sezonie port ma być czynny.
  - Nieoznakowane pale po zakończeniu prac przy pogłębianiu torów wodnych zostaną usunięte.

 • Tuga.
  - Wniosek o zwiększenie liczby godzin otwarć mostów zwodzonych i podnoszonego, oraz dotychczasowe godziny:
  Tujsk – 09.00, 11.00, 15.00, 19.00
  Żelichowo: 10.00, 16.00, 18.00,
  Nowy Dwór Gdański: 09.00, 11.00, 17.00

  Proponowane nowe godziny otwarć:
  Tujsk – 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
  Żelichowo: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
  Nowy Dwór Gdański: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

  - Skoordynowanie ze sobą godzin otwarć mostu zwodzonego w Rybinie i w Tujsku, tak aby oba mosty nie były otwierane w tych samym lub zbliżonym czasie.
  Propozycje portalu Pomorski Szlak Żeglarski oraz środowiska wodniackiego z Nowego Dworu Gdańskiego

  - Wniosek o zmianę oznakowania pomostów oczekiwania na otwarcie mostów zwodzonych. Obecnie mosty są oznakowane jedynie literą P, co sprawia iż wykorzystywane są jako miejsca do stałego, długotrwałego postoju.
  Postulat portalu Pomorski Szlak Żeglarski.

  - Wydzielenie fragmentu brzegu w pobliżu stacji paliw w Nowym Dworze Gdańskim, jako miejsca dla jednostek oczekujących na otwarcie mostu zwodzonego w Nowym Dworze Gdańskim.
  Postulat portalu Pomorski Szlak Żeglarski.

 • Wcześniejsze opublikowanie przez RZGW godzin otwarć śluz i pochylni.
  Po wniosku z poprzedniej narady nawigacyjnej przedstawiciele RZGW potwierdzili, że harmonogram na sezon 2024 zostanie opublikowany w styczniu, na początku roku, będzie zawierał również datę zakończenia sezonu i ograniczeń otwarć od września. Sezon rozpocznie się w sobotę poprzedzającą 1 maja, czyli 27 kwietnia 2024, chociaż oczywiście śluzy będą czynne wcześniej. W styczniu zostaną również również opublikowane godziny otwarć śluzy Nowy Świat.
  Postulat portalu Pomorski Szlak Żeglarski.

 • Przepływanie jachtów śródlądowych (hausbootów) przez odcinki wód morskich w Elblągu i Gdańsku z załogami bez uprawnień.
  Temat poruszany od dwóch lat, na wniosek firm czarterowych. Ja mówią ich właściciele, po wodach portowych (chodzi o Motławę i Martwą Wisłę w Gdańsku i fragment rzeki Elbląg w Elblągu) mogą poruszać się bez uprawnień niedoświadczeni turyści na motorowerach wodnych, kajakach czy nawet deskach SUP, a od sterników hausbootów wymaga się uprawnień motorowodnych  i UKF. W wyniku dyskusji nie udało się ustalić wspólnego stanowiska z Urzędem Morskim, przepisy zostaną utrzymane.

  Natomiast trzeba zauważyć, że utrzymuje się stan, w którym pewne przepisy i zarządzenia nie są ani egzekwowane ani przestrzegane. Przez wody morskie w Elblągu przepływają setki jachtów i hausbootów z załogami bez uprawnień i UKF, do czego formalnie nie mają prawa. Według przepisów każda jednostka powinna zgłaszać wpłynięcie do Elbląga przez UKF, czego nikt nie robi. Mamy więc przepisy, których nikt nie przestrzega i których nikt ze służb nie egzekwuje - zdając sobie sprawę – zwłaszcza w Elblągu – że są to przepisy martwe.

 • Złe funkcjonowanie wrót przeciwpowodziowych Kamienna Grodza i Żuławskich.
  Temat był wielokrotnie poruszany na spotkaniach nawigacyjnych, wrota umiejscowione na Motławie i Opływie Motławy zamykają się przy niskim stanie wody, kiedy nie ma żadnej powodzi ani zagrożenia powodzią. Blokuje to rozwój turystyki wodnej małych jednostek – kajaków, pontonów, motorowerów wodnych. Wcześniej wrota przeciwpowodziowe były blokowane przez pracowników RZGW w sezonie stalową liną i były stale otwarte, RZGW cały czas nie chce powrócić do tego rozwiązania. Na Motławie i Opływie Motławy wybudowano sieć przystani kajakowych, dostosowanych do cumowania innych jednostek wodnych.
  Przedstawiciele RZGW stwierdzili że władze RZGW Gdańsk nie chcą wyrazić zgody na zablokowanie wrót, podnoszono kwestie konserwatora zabytków które zostały odrzucone przez dyskutantów, ponieważ Kamienna Grodza (podlegająca ochronie) ma zamontowane wszystkie elementy służące blokadzie wrót a drugie wrota – Żuławskie – nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
  Postulat portalu Pomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, klubów kajakowych, firm wypożyczających małe jednostki i środowiska wodniackiego z Gdańska

 • Stale zamknięty most na Wiśle Królewieckiej w Rybinie blokujący żeglugę większości jednostek.
  Sprawę poruszyli obecni na spotkaniu przedstawiciele działających na Pętli Żuławskiej firm czarterowych. Okazało się, że nie ma żadnego planu przywrócenia mostu zwodzonego do funkcji zwodzenia. Most od kilku lat jest niepodnoszony, ze względu na zapadnięcie się przyczółków, spowodowane przejazdami zbyt ciężkich pojazdów, w efekcie jeden z najpiękniejszych szlaków żeglownych Pętli Żuławskiej – Wisła Królewiecka – jest odcięta od ruchu wodnego od strony Rybiny. Firmy czarterowe zapowiadają intensyfikację działań zmierzających do podjęcia przez odpowiedzialne instytucje remontu mostu.

 • Wody wokół Gdańska.
  Przedstawiciel Urzędu Morskiego poinformował o planach wprowadzenia obowiązku zgłaszania się przez UKF każdej jednostki przepływającej przez Kanał Płonia (Przesmyk Pleniewo). Pomysł ten spotkał się ze sprzeciwem ze strony żeglarzy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych (SAJ).

 • Oznakowanie mostów przy zmianie poziomów wody.
  Ponownie padła propozycja, zgłaszana już wiele lat temu przez prezesa spółki Pętla Żuławska, Michała Górskiego, „odwrotnego” oznakowania wysokości, tak aby przy ciągłej zmianie poziomu wody sternik przepływającej jednostki mógł sprawdzić aktualny prześwit pod mostem.

 • Nadmierna prędkość i wytwarzanie fali w miejscach objętych zakazem, propozycje zgody na pływanie w ślizgu z ograniczoną prędkością.
  Długa dyskusja i wiele pomysłów nie doprowadziły do żadnych deklaracji ani nowych rozwiązań. Padały propozycje ustawienia kamer, radarów, wzmożenia patroli policji, ale nie ustalono kto miałby o to wnioskować ani skąd na to wziąć środki finansowe. Dyskusje takie były już podczas poprzednich narad nawigacyjnych.
  Wśród wielu propozycji padła i taka, by zezwolić na pływanie jednostkom motorowym w ślizgu z prędkością około 25 km/h przy jednoczesnym wytyczeniu i dobrym oznakowaniu miejsc z zakazem wytwarzania fali oraz zakazem wytwarzania fali podczas mijania innych jednostek wodnych.

 • Projekt petycji w sprawie zakazu pływania skuterami na niektórych szlakach.
  Petycja w tej sprawie ma być skierowana do właściwego Ministerstwa, z wnioskiem o zakaz pływania skuterami wodnymi – na początek po Wiśle Królewieckiej, Tudze i Kanale Elbląskim, chociaż precyzyjnie nie ustalono ostatecznie, jakich szlaków wodnych miałoby to dotyczyć.

 • Propozycja wyznaczenia miejsc do lądowania helikopterów, w razie potrzeby udzielenia pomocy wodniakom.
  Janusz Szwedowski zgłosił wniosek o wyznaczenie w rejonie Pętli Żuławskiej miejsc przygotowanych do lądowania helikopterów, tak aby w razie potrzeby udzielenia pomocy wodniakom, wiedzieli oni do jakiej przystani/miejsca się udać.

 • Elbląg - wniosek o otwieranie mostów zwodzonych na żądanie.
  Zaproponowano, aby mosty zwodzone w Elblągu nie otwierały się o stałych porach, a w momencie, kiedy jest to potrzebne. Przedstawiciele miasta i portu w Elblągu odpowiadali, że na mostach odbywa się duży ruch pieszy i wprowadzenie takiej zasady może go poważnie zakłócić.Urząd Marszałkowski województwa Pomorskiego - Departament Infrastruktury - Izabella Chludzińska i Rafał Wasil


Kapitan Jaromir Rowiński - Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych

Kapitan Jacek Kosmulski - Urząd Morski


Nadkomisarz Tomasz Dzierżanowski - komisariat policji wodnej w Gdańsku

Zbigniew Ptak - pełnomocnik marszałka ds aktywizacji gospodarczej Żuław i Zalewu Wiślanego

Cezary Przepiórka - zastępca Kapitana Portu Gdańsk

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź