Kuźnica - rozbudowa portu

Do maja 2012 roku powstaną falochrony, tworzące zręby basenu portowego. Będzie miejsce dla jachtów i zwiększy się bezpieczeństwo postoju.
Kuźnica to dawna, kaszubska wioska rybacka, która zaczyna zamieniać się w spokojne letnisko jako część Jastarni. Położona jest na środku Półwyspu Helskiego, 12 km od Władysławowa i 20 km od miasta  Hel, pomiędzy miejscowościami Chałupy i Jastarnia. Tamtejszy port i przystań to doskonała baza dla uprawiających różnorakie sporty wodne (świetne warunki dla windsurfingu i kitesurfingu) oraz dla osób żyjących z rybołówstwa. Kuźnica ze względu na umiejętności tamtejszych rybaków nosi miano Stolicy Rybaków.


Plan rozbudowy przystani w Kuźnicy - jeden z projektów.

12 lipca w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało porozumienie w sprawie przyznania środków unijnych na rozbudowę Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy. Dzięki temu warta prawie 30 mln zł inwestycja zostanie wsparta środkami z Brukseli w wysokości ponad 22 mln zł. Planowana data zakończenia przedsięwzięcia to maj 2012 roku.


Głównym celem rozbudowy jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju lub obsługi statków rybackich oraz poprawa higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. Na co dzień w porcie stoi 35 jednostek w głównej mierze należących do rybaków z Kuźnicy. - Obecnie jest tam tylko jedno utwardzone nabrzeże, więc kutry muszą stać burta w burtę nawet po trzy obok siebie i żeby dostać się na któryś z nich trzeba przejść po innej jednostce - mówi Tyberiusz Narkowicz, burmistrz Jastarni. - Inne kutry zmuszone są cumować na kotwicy, co utrudnia pracę rybakom, którzy codziennie transportują tam ciężki sprzęt. Dotyczy to także jachtów turystycznych.


Kuźnica - panorama. Fot. Piotr Salecki


Kuźnica - udało nam się znaleźć miejsce do przycupnięcia. Fot. Piotr Salecki


Kuźnica - narożnik przystani i slip łodzi rybackich. Fot. Piotr Salecki


Kuźnica - widok na nieosłonięty "pomost cumowniczy" tzw. Pierścienia Zatoki Puckiej. Fot. Piotr Salecki


Kuźnica - część łodzi rybackich cumuje na bojach. Fot. Piotr Salecki

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących prac:
- budowa falochronu południowego długości ca 174m;
- budowa falochronu wschodniego długości ca 110m;

- budowa umocnionego brzegu skarpowego poszerzającego istniejący brzeg o ca 15m i długości ca 154m.

Prace budowlano - modernizacyjne przystani rybackiej w Kuźnicy prowadzone będą na akwenie o powierzchni około 3,5ha. Dwa falochrony południowy i wschodni wprowadzone zostaną w głąb Zatoki Puckiej  obramowując tor wodny w odległości około 220m  od krańca lądowego przystani. Prace czerpalne prowadzone będą na dnie przystani i dostarczą materiał do zalądowienia zaplecza nabrzeża eksploatacyjnego o powierzchni 0,5ha. Głębokość  basenu przystani projektuje się na 2,5m.

W stosunku do obecnej przystani w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie morska przystań rybacka do obsługi łodzi i kutrów rybackich. W wyniku realizacji rozbudowy przystani w Kuźnicy utworzony zostanie basen portowy wyłączający z Zatoki Puckiej około 3,5ha powierzchni.

Basen portu wyznaczony przez dwa nowe falochrony – południowy i wschodni ,będzie posiadał jedno połączenie z Zatoką Pucką – istniejący tor wodny, którego szerokość pozostanie bez zmian. Prześwit pomiędzy główkami falochronów południowego i wschodniego wyniesie ok. 40m (na szerokość istniejącego obecnie toru wodnego).

Projektowane zaplecze sanitarne przystani po wdrożeniu planu odbioru zanieczyszczeń z jednostek pływających zminimalizuje oddziaływanie przystani i jednostek pływających na środowisko. Projektowany budynek Bosmanatu będzie miejscem pracy bosmana portu, jak również będzie posiadał niezbędne zaplecze sanitarne dla rybaków pracujących w porcie.

Ponadto przewiduje się remont istniejącego nabrzeża postojowo – wyładunkowego długości ca 92,4m. Na projektowanych głowicach falochronów planuje się montaż na stalowym maszcie wys. min 5,0m powyżej średniego stanu wody dodatkowego oznakowania nawigacyjnego. Przewiduje się również wykonanie instalacji – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej (oświetlenie i zasilanie urządzeń).

Rozbudowa przystani ma na celu zaspokojenie potrzeb rezydujących w porcie rybaków. Prace budowlane prowadzone będą głównie z jednostek pływających (pogrążenie ścianek i pali), zasypy będą wykonywane z zastosowaniem gruntu pochodzącego z robót czerpalnych.

źródło: UM Gdynia, materiały prasowe, opr. red.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź