Port towarowo-pasażerski w Iławie

Według przyjętej przez radnych Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku zostanie ukończona budowa portu śródlądowego w Iławie.

Port powstanie w miejscu obecnej siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Chodkiewicza oraz w miejscu skweru Żeromskiego naprzeciw liceum ogólnokształcącego. W tym tygodniu rozpoczęto właściwe procedury związane z tą inwestycją. Inspektor ds. Ochrony Środowiska Bogusława Bandelewska wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy portu. Z kolei starostwo wszczęło postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Dla statków
 pasażerskich i towarowych
Jak będzie wyglądał port? O tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy, bowiem najwcześniej w czerwcu będzie gotowa wizualizacja inwestycji. Tymczasem zaglądamy do dokumentów i sprawdzamy, co powstanie nad Dużym Jeziorakiem, tuż przy moście na ul. Konstytucji 3 Maja (pomiędzy Jeziorakiem, a ulicą Sienkiewicza).

Przejdźmy do konkretów. Port podzielony będzie na dwie strefy — część pasażerską (A) oraz towarową (B).

Strefa pasażerska (krótki opis)
Składać się będzie z dwóch część: stanowiska cumownicze dla statków pasażerskich żeglugi regularnej oraz stanowiska cumownicze dla jednostek żeglugi nieregularnej (w obu przypadkach przy prostopadłych do nabrzeża pomostach). Obie części oddzielać będzie prostopadły do nabrzeża falochron o długości ok. 50 metrów.

Strefa towarowa (krótki opis)
Osłonięta będzie falochronem o długości ok. 65 metrów. Przyczółek falochronu w linii nabrzeża wykonany zostanie w miejscu wejścia na wschodni odcinek pomostu wydzielający kąpielisko wzdłuż plaży miejskiej. Falochron będzie oddzielał strefę cumowania i slipowania jednostek od strony zasadniczej Jezioraka.

Użytkowanie portu (opis)
Część pasażerska użytkowana będzie przez 4 miesiące w roku od 1 czerwca do 30 września. Z kolei część towarowa będzie użytkowana także poza sezonem, ale głównie do celów magazynowych i naprawczych. Będą tam także prowadzone prace konserwacyjne i remontowe jednostek pływających, czynna będzie też część biurowa w budynku bosmanatu.

Strefa pasażerska A (wybrane szczegóły inwestycji)
1. Część południowa - statki pasażerskie żeglugi regularnej

 • zorganizowanie dojścia z ul. Sienkiewicza dla ruchu pieszego i rowerowego
 • budowa punktów przystankowych dla statków pasażerskich umożliwiające równoczesne cumowanie 3 jednostek
 • wykonanie na jeziorze ciągu spacerowego na pomoście równoległym do linii brzegowej


2. Część północna - statki pasażerskie żeglugi nieregularnej

 • kontynuacja budowy z części południowej ciągu spacerowego na pomoście
 • budowa 3 pomostów cumowniczych pływających, wyposażonych w knagi cumownicze, punkty poboru wody i energii elektrycznej, system odbioru ścieków i odpadów
 • budowa kapitanatu
 • przebudowa wjazdu z ul. Sienkiewicza w Chodkiewicza i całej ul. Chodkiewicza oraz połączenie jej z ul. Mazurską
 • budowa miejsc postojowych: 3 dla autokarów, 40 dla samochodów osobowych


Strefa towarowa B (wybrane szczegóły inwestycji)

 • demontaż istniejących elementów m.in. obiektów kubaturowych, slipu, murku, chodników, pomostów stalowych i drewnianych, schodów, jezdni
 • budowa nabrzeża umocnionego w miejscu istniejącego zdekapitalizowanego nabrzeża betonowego
 • kontynuacja ciągu spacerowego na pomoście ze strefy A
 • wykonanie pomostów pływających dla statków towarowych - wyposażonych w knagi cumownicze, punkty poboru wody i energii, system odbioru ścieków i odpadów z jednostek pływających
 • budowa slipu do wodowania czołowego na podwoziu jezdnym i czterech żurawi do przeładunku
 • budowa hangarów na 9 miejsc do zimowania statków towarowych na podwoziach jezdnych i na 2 miejsca dla statków pasażerskich żeglugi nieregularnej
 • wykonanie wiaty do krótkotrwałego składowania towarów jako drugą kondygnację hangaru dla statków towarowych
 • budowa bosmanatu
 • budowa 20 miejsc postojowych dla samochodów dostawczych i osobowych


Podstawowe parametry techniczne portu

 • 13 stanowisk cumowniczych dla statków pasażerskich
 • 18 stanowisk cumowniczych dla statków towarowych
 • 11 statków zimowanych w hangarach
 • ok. 400 mb długości nabrzeża
 • ok. 150 mb falochronów
 • ok. 225 mb pomostów cumowniczych
 • ok. 300 mb pomostu spacerowego
 • ok. 90 mb łącznej długości trapów i kładek
 • 63 miejsca parkingowe
 • 2816 metrów kwadratowych powierzchni budynków netto


Jako ciekawostkę podajemy, że budowa portu spowoduje przeniesienie ze skweru na teren liceum ogólnokształcącego pomnika Stefana Żeromskiego.

Od redakcji zalewwislany.pl
Na Pojezierzu Iławskim statki towarowe nie pojawiają się od kilkudziesięciu lat. I nie ma żadnych dających się przewidzieć perspektyw, przemawiając\ych za reaktywacją żeglugi towarowej. Dla jakich celów więc budowana jest więc "część towarowa" powstającego portu? Ciekawe, co o tym wszystkim sądzą internauci? My wiemy, bo przeczytaliśmy już opinie na kilku forach internetowych...

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź