Zmiany w Przekopie Wisły

 
Modernizacja Przekopu Wisły może doprowadzić do uregulowania w tym rejonie szlaku wodnego. Prace finansowane będą z funduszy przeciwpowodziowych, ale w efekcie posłużą również żeglarzom.

W ramach programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030", RZGW realizuje projekt pogłębienia i modernizacji ujścia Przekopu Wisły. Prace hydrotechniczne obejmą przedłużenie kierownicy wschodniej i remont zachodniej oraz pogłębienie ujścia do 2,5 m. Roboty budowlane i pogłębiarskie - mają być przeprowadzone do końca 2012 roku.

Modernizacja ujścia jest jednym z zadań ujętych w pierwszym etapie programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław" do 2015 roku.

Być może prace przyczynią się także do odmitologizowania Przekopu Wisły, przez wielu wodniaków ogłoszonego nieomal niemożliwym do pokonania miejscem, pełnym pułapek, mielizn i ogromnych fal. Jak to zwykle bywa, rzeczywistość jest o wiele mniej straszna. Zgoda, to trudny nawigacyjnie akwen, ale przy zachowaniu ostrożności można było zawsze tamtędy żeglować!


Pława SWB na Zatoce Gdańskiej wskazuje miejsce "głębokiej wody" i od niej zaczynamy podejście do przekopu - fot. Piotr Salecki

Więcej o Przekopie
na mojej stronie - tutaj

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź