Helska modernizacja

Rozpoczęła się robudowa przystani jachtowej w Helu. Zakres operacji obejmuje rozbudowę przystani jachtowej i zainstalowanie kamery obrotowej dla monitoringu przystani. Kamera zostanie włączona do istniejącego w obszarze portu systemu monitoringu, podgląd zostanie udostępniony w internecie.

W zakresie rozbudowy przystani jachtowej nastąpi:
a) montaż pomostu pływającego, wyposażenia i punktów poboru energii elektrycznej oraz wody pitnej przy Falochronie Zachodnim Zewnętrznym.
Przewiduje się utworzenie 14 stanowisk postojowych dla jachtów o długości do 12m przy projektowanym pomoście pływającym Nr 1 o długości 88 m. Projektowany pomost będzie ustawiony równolegle do falochronu. Stanowiska postojowe wyposażone zostaną w knagi cumownicze, elementy odbojowe, drabinki bezpieczeństwa i sprzęt ratowniczy. Pomost pływający będzie wyposażony w punkty poboru wody pitnej i energii.

b) montaż pomostu pływającego, wyposażenia i punktów poboru energii elektrycznej oraz wody pitnej przy Pirsie Rybackim.
Przy Pirsie Rybackim zaprojektowano 16 stanowisk postojowych dla jednostek o długości do 8,0m. Projektowane miejsca postojowe zostaną utworzone przy pomoście pływającym nr III o łącznej długości 68,0m i szerokości 2,40m, ustawionym równolegle do pirsu. Stanowiska postojowe wyposażone zostaną w knagi cumownicze, elementy odbojowe, drabinki bezpieczeństwa i sprzęt ratowniczy. Pomost wyposażony będzie w punkty poboru energii i wody pitnej.

c) przystosowanie istniejących stanowisk postojowych przy Pirsie Wewnętrznym dla jednostek o długości 12-24m i montaż dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej oraz wody pitnej.
Przy Pirsie Wewnętrznym przewidziano stanowiska równoległe do nabrzeża dla dwóch jachtów o długości do 12m i 4 stanowiska dla jachtów o długości od 14m do 24m. Dla podwyższenia standardu obsługi jednostek przy Pirsie Wewnętrznym zostaną wymienione istniejące gumowe odbojnice na odbojnice nowego typu i utworzone punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Realizacja planowanej inwestycji ma się przyczynić do:

  • wykorzystania istniejącej infrastruktury portowej w aspekcie obniżającej się rentowności rybołówstwa;
  • poprawy warunków postoju (dostęp do wody i energii) i bezpieczeństwa cumujących jednostek;
  • wzrostu ruchu turystycznego;
  • zwiększenia liczby osób zatrudnionych w turystyce;
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego niniejszym operacją i Gminy Hel.

Całkowity koszt realizacji operacji obejmującej rozbudowę przystani jachtowej to 1.711.620 zł brutto.
Zarząd Portu Morskiego Hel Koga sp.z o.o. uzyskała na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 1.182.000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego za pośrednictwem Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na wykonawcą robót budowlanych będących w zakresie inwestycji wybrana została Hydrobudowa Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź