Szkarpawa od Wisły do Drewnicy

00,00 km
Początek Szkarpawy to zasadniczo awanport śluzy Gdańska Głowa. Oba brzegi są umocnione kostką granitową a przed śluzą znajdują się kierownice śluzy - wysokie, metalowe odbojnice. Occzekując na śluzowanie możemy zacumować po prawej stronie, skąd po niewielkiej ekwilibrystyce, możemy wydostać  się na ląd, po kładce i schodkach schowanych z tyłu kierownic śluzy
. Pozostawianie tu jachtu bez stałego dozoru załogi jest niewskazane.

00,25 km
Śluza Gdańska Głowa
To zabytkowy obiekt hydrotechniczny, łączący Wisłę ze Szkarpawą.  W latach 2012-2013 śluza przeszła remont i modernizację. Zainstalowano sygnalizację świetlną oraz elektryczny napęd wrót, pozostawiając jednak tradycyjne urządzenia obsługowe w pełni sprawne. Do śluzy Gdańska Głowa możemy wejść z postawionym masztem. Wysokość do obrotowego mostka wynosi od 8 do 11 metrów. Jest to uzależnione od poziomu wody w Wiśle. Jeśli jest wysoka woda, lub nasz maszt jest wyższy - prosimy o otwarcie mostka. Mostek jest otwierany i funkcjonuje - choć zdarza się czasem, że obsługa śluzy wymyśla preteksty by go nie otwierać.

Od strony Wisły zbudowane są - wyraźnie wyższe od wrót śluzy - wrota przeciwpowodziowe. Chociaż najczęściej są one otwarte, to przy wysokiej, powodziowej wodzie oraz w sezonie zimowym są zamknięte na stałe. Takie sytuacje zdarzają się czasem kilkakrotnie w ciągu sezonu nawigacyjnego. Konsekwencją jest oczywiście brak możliwości prześluzowania i konieczność oczekiwania - co może trwać nawet kilka dni lub dłużej. Dlatego warto śledzić komunikaty o stanie wód aby uniknąć nieprzyjemne niespodzianki.

W okolicy śluzy nie ma żadnej gastronomii ani sklepu. Dłuższy postój jachtem zalecam od strony Szkarpawy, na przykład w zatoce za śluzą.

  • Więcej na temat śluzy Gdańska Głowa - tutaj


Z Gdańskiej Głowy do Drewnicy

Po prześluzowaniu wpływamy na spokojne wody Szkarpawy. Zaraz za śluzą rzeka rozlewa się szeroko, tworząc dużą zatokę. Kiedyś taką szerokość Szkarpawa miała na całej długości. W zatoce znajdziemy kilka miejsc do wygodnego zacumowania na dziko, przy prawym brzegu. Miejsce do lądowania jest także na lewym brzegu, tuż za kierownicą śluzy.

Szkarpawa zakręca w lewo, nieomal pod kątem prostym a rozlewisko zwęża się. Na obu brzegach dużo wędkarzy. Domy z prywatnymi pomostami do cumowania łodzi wiosłowych - przeważnie na brzegu prawym. W wielu miejscach na brzegi dodatkowo umocnione przez właścicieli leżących tuż nad wodą domów. Na obu brzegach wały przeciwpowodziowe - chroniące
przed zalaniem położone w depresji żuławskie pola. Lewy brzeg jest porośnięty trzcinami, ale co jakiś czas znajdziemy miejsco do dobicia. 
Dogodne miejsce do zacumowania przy tablicy z oznakowaniem - 1 km.

Do
najbliższej na szlaku miejscowości - Drewnicy - mamy kilkanaście minut na silniku. Możemy, oczywiście płynąć na żaglach, jeśli mamy sprzyjający wiatr. Halsować na tym odcinku rzeki raczej trudno - dopiero dalej rzeka bardziej poszerza swoje koryto. Widoczne druty linii wysokiego napięcia (14,7 m) zwiastują nam, iż zbliżamy się do Drewnicy i mostu zwodzonego.

02,85 km
Most zwodzony w Drewnicy

Został on wybudowany w miejsce wiele lat funkcjonującego tu mostu pontonowego. Most otwiera się dość często w sezonie, który trwa od 01 maja do 15 września.

  • Godziny otwarć mostów i śluz na całym szlaku są tutaj

Most posiada dobre oznakowanie i sygnalizację świetlną dla ruchu wodnego (raczej nie używaną). Z obu stron mostu, w pewnej odległości, w wodzie są umocowane pale - fachowo kierownice mostu. Od strony wschodniej - przy brzegu lewym, od strony zachodniej - przy brzegu prawym. Kierownice te pomagają dłuższym zestawom w manewrowaniu, gdyż most w Drewnicy został wybudowany skośnie do osi rzeki. Dlatego dłuższe statki i zestawy pchane mają problemy z przepłynięciem. Ewentualnie gdy taki zestaw przepływa "na raty" do owych kierownic cumują barki. Ale to już osobna historia.
Przy samym moście ustawione są pomosty cumownicze - od strony śluzy Gdańska Głowa przy obu brzegach, od strony Rybiny przy brzegu północnym.

  • Więcej o moście zwodzonym w Drewnicy i o pomostach cumowniczych są tutaj


Cumujemy w Drewnicy

W Drewnicy możemy wygodnie zacumować, mając do dyspozycji aż trzy pływające pomosty cumownicze. Od strony zachodniej dwa pomosty, przy północnym i południowym brzegu, od strony wschodniej, pomost jest przy północnym brzegu. Za mostem możemy także wylądować na południowym, piaszczystym brzegu. Przy zachodniej stronie mostu, tuż przed północnym pomostem, w wodzie są resztki betonowych filarów nabrzeża do obsługi dawnego mostu pontonowego.
W Drewnicy warto się zatrzymać na zakupy - gdyż jest tutaj kilka dobrze zaopatrzonych sklepów. Knajpa też jest - czy zechcecie tam zostać oceńcie sami.

Piotr Salecki (maj 2012, aktualizacja lipiec 2014)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź