Pochylnia Całuny - opis archiwalny

Opis archiwalny, aktualny do 2012 roku. Aktualny opis Pochylni Całuny jest tutaj

Pochylnia Całuny

To pierwsza pochylnia na Kanale Elbląskim, gdy płyniemy od strony Elbląga i ostatnia, jeśli płyniemy od strony Ostródy i Iławy.
Parametry tej pochylni są podobne do pozostałych. Została ona jednak zbudowana kilka lat później, niż pozostałe pochylnie, ze względu na to, że w początkowej fazie budowy Kanału Elbląskiego, od strony Elbląga zbudowano na kanale kilka śluz. Dopiero potem koncepcję śluz zarzucono całkowicie i zaczęto budować pochylnię. Ponieważ Pochylnia Całuny została zbudowana później, zamontowano w niej nowoczesną, jak na moment budowy turbinę wodną.Panorama od strony Elbląga - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Prawy brzeg (patrząc od strony ELbląga) jest niedostępny - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Przy lewym brzegu przed Pochylnią Całuny możemy zacumować - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Miejsce do cumowania przed Pochylnią od strony Elbląga (widok od Pochylni) - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Miejsce do cumowania przed Pochylnią od strony Elbląga (widok od Pochylni) - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Cumujemy przy pochylni
Gdy płyniemy od strony Elbląga, widok na pochylnię otwiera się nam chwilę po przepłynięciu pod mostem. Z prawej strony na brzegu Kanału istna gęstwina drzew i krzewów. Po lewej stronie natomiast, mamy możliwość zacumowania burtą do brzegu Kanału. Brzeg ziemny, skarpowy, umocniony jest palikami. Zamiast polerów cumowniczych mamy do dyspozycji kilka drewnianych palików wbitych w ziemię i ewentualnie, słupki podtrzymujące znaki nawigacyjne.


Dolne stanowisko Pochylni Całuny - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Dolne stanowisko Pochylni Całuny - dalby kierownicze osłaniające koła wyciągowe i kierujące na prawy lub lewy wózek transportowy - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Dolne stanowisko Pochylni Całuny - dalby kierownicze osłaniające koła wyciągowe i kierujące na prawy lub lewy wózek transportowy - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Dolne stanowisko Pochylni Całuny - tablica informacyjna z cennikiem i harmonogramem pracy Pochylni - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Dolne stanowisko Pochylni Całuny - tablica informacyjna z cennikiem i harmonogramem pracy Pochylni - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Dolne stanowisko Pochylni Całuny - wózek transportowy (prawy) - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Dolne stanowisko Pochylni Całuny - wózek transportowy (prawy) a za nim widoczne torowisko Pochylni - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Dalby i kierownice osłaniające urządzenia Pochylni - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Panorama torowiska Pochylni Całuny - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)


Panorama torowiska Pochylni Całuny - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Pochylnie
poprowadzone są w linii prostej, zgodnie z linią trasy kanału. Sama pochylnia składa się z dwu, równolegle - między dolnym a górnym stanowiskiem - prowadzonych torowisk. Na każdym torowisku porusza się jeden wózek. Każdy wózek ma ciężar własny 24 tony i nośność 50 ton. W przypadku jednoczesnego obciążenia obu wózków dopuszczalna nośność jednego wózka wynosi 38 ton. Tory zaczynają się na górnym stanowisku (pod wodą), jeszcze przed szczytem zapory (grobli), zamykającej dany odcinek Kanału (takie rozwiązanie umożliwia po zamknięciu grobli i wypompowaniu wody prowadzenie prac remontowych bez zamykania większych odcinków kanału). Po przejściu przez szczyt pochylni opadają, dochodzą do dolnego stanowiska i również tutaj schodzą pod wodę. W części nadwodnej podtorza stanowią fundamenty betonowe ciągłe, lub fundament wykonany z betonowych bloków.


Warto przeczytać

  • Więcej o pochylniach, ich mechanizmach i zasadach działania - tutaj
  • Jak pokonać jachtem pochylnie - tutaj


Piotr Salecki (marzec-wrzesień 2011)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź