Regulamin newslettera

portalu Pomorski Szlak Żeglarski


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Pomorski Szlak Żeglarski.

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego– m.in. o: zmianach na tej stronie internetowej, ciekawych wydarzeniach w regionie (takich jak na przykład spotkania z ciekawymi żeglarzami, zloty żeglarskie, regaty itp.) oraz o ciekawych akcjach organizowanych przy współudziale naszego portalu - na przykład rejsach żeglarskich czy wyprawach locyjnych motorówką w mało znane zakątki szlaku i i tym podobnych.

2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń, pojawienia się nowych materiałów zamieszczonych na stronie Pomorski Szlak Żeglarski drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Informacje tutaj: www.zalewwislany.pl/zasady-newslettera

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a.

5. Portal Pomorski Szlak Żeglarski nie będzie udostępniał powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. Portal Pomorski Szlak Żeglarski ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjnych.


Dopisując swój adres e-mail, do bezpłatnej listy e-malingowej, zgadzacie się Państwo się na otrzymywanie informacji. Instrukcja dotycząca zapisania się lub wypisania z newslettera - tutaj: Instrukcja uzytkowania newslettera

Redakcja Portalu Pomorski Szlak Żeglarski (wrzesień 2010)