Agonia Wojtanny w Sobieszewie

Wojtanna to jedna z trzech podobnych jednostek typu "hausboot", które od 2013 w ramach projektu "Edukacja na wodzie" realizowanego przez spółdzielnię "Świetlik-Reaktywacja" pływały z dziećmi po wodach Gdańska i Pętli Żuławskiej do 2016 roku. Wojtanna w Sobieszewie - porzucona, pozostawiona bez nadzoru - dogorywała od dwóch lat. W jej sprawie interweniowaliśmy w różnych urzędach administrujących szlaki wodne prosząc o podjęcie działań zanim Wojtanna zatonie. Niestety na próżno. Dzisiaj możemy jedynie pokazać jej agonię.


Wojtanna to jedna z trzech podobnych jednostek typu "hausboot", które od 2013 w ramach projektu "Edukacja na wodzie" realizowanego przez spółdzielnię "Świetlik-Reaktywacja" pływały z dziećmi po wodach Gdańska i Pętli Żuławskiej do 2016 roku. Wojtanna w Sobieszewie - porzucona, pozostawiona bez nadzoru - dogorywała od dwóch lat. Jednostka była otwarta, odbywały się na niej libacje i spontaniczne imprezy, po których imprezowicze zostawiali otwarte luki. Falowanie powodowało uszkodzenia jednostki - powstawały dziury w burtach, przez które wlewała się woda. W jej sprawie interweniowaliśmy w różnych urzędach administrujących szlaki wodne prosząc o podjęcie działań zanim Wojtanna zatonie. Niestety na próżno. Dzisiaj możemy jedynie pokazać jej agonię. Obecnie Wojtanna osiadła na dnie przy wschodnim krańcu Nabrzeża Sobieszewo i jest wrakiem, stanowiącym niebezpieczeństwo dla żeglugi. Miejsce to nie jest w żaden sposób oznakowane. Woda w kabinie zabrudzona była plamami benzyny. Szkoda że w ten sposób żywot zakończyła piękna, mogąca pływac jeszcze wiele lat jednostka. Szkoda że żaden z urzędów nie chciał być "mądry przed szkodą" i podjąć decyzje zmierzające do zabezpieczenia Wojtanny, zanim zatonie i konieczność jej wydobycia pociągnie za sobą o wiele większe koszty.

Piotr Salecki

  • Galeria zdjęć na naszej stronie jest tutajWojtanna w marcu 2020 w Sobieszewie


Wojtanna - fot. Piotr Salecki (marzec 2020)


Wojtanna - fot. Piotr Salecki (marzec 2020)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź