Na jachcie w okresie epidemii i zakazów. Co mówi Policja

Czy można zamieszkać na swoim jachcie w okresie epidemii i ograniczeń w przemieszczaniu się? Czy można pływać na jachcie? Posłuchajmy, co mówi rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka


Jeśli otworzyłeś tę stronę na telefonie powiększ obrazek video aż do pojawienia się paska, który umożliwia włączenie odtwarzania filmu

Komentarz portalu Pomorski Szlak Żeglarski
Pytanie zadane rzecznikowi Komendanta Głównego Policji było nieprecyzyjne. Pytanie brzmiało: "Czy mogę na tym jachcie ZAMIESZKAĆ". Odpowiedź rzecznika - tak. Ale czy mogę tym jachtem pływać od portu do portu? Albo czy mogę wypłynąć z portu i zacumować gdzieś na dziko - żeby unikać portów i kontaktów z ludźmi w ten sposób stosując się do podkreślenia wypowiedzi Reczcznika - że chodzi o unikanie kontaktów z innymi ludźmi? Ciekawe również, jakby brzmiała odpowiedź, gdyby padło pytanie o rejs jachtem, a nie o samo zamieszkanie na jachcie. W pytaniu było też sformułowanie "wyjechać z żoną na jacht". Dla wodniaków jest to synonim rejsu, dla policjanta niekoniecznie - dlatego Rzecznik w ogóle do tego się nie odniósł.
Jasne jest jedno więc na razie jedno - według Mariusza Ciarki, Rzecznika Komendanta Głównego Policji przebywać na jachcie, a nawet na nim mieszkać możemy, czyli możemy na ten jacht wyjechać, opuszczając miejsce swojego zamieszkania. Czy "przebywać na jachcie" jest równoznaczne z "przemieszczać się na tym jachcie, unikając kontaktu z innymi ludźmi?" Już jutro postaramy się wyjaśnić te wątpliwości i doprecyzować wszelkie niejasności, zwracając się do
Policji.

Co mówi Urząd Morski w Gdyni
Z kolei Urząd Morski w Gdyni na swojej stronie internetowej zamieścił 6 kwietnia
"Przypomnienie o zakazie przemieszczania się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – w tym obszarach morskich RP" - treść tutaj, w którym podkreśla że:

Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 wyżej przywołanego rozporządzenia, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2)    zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje także jej morskie obszary, zatem należy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania przywołanych przepisów także na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym (dotyczy to również jednostek rekreacyjnych).

Komentarz portalu Pomorski Szlak Żeglarski
W związku z oświadczeniem Urzędu Morskiego w Gdyni otrzymaliśmy informacje od żeglarzy, iz jachty wypływające na wody Zatoki Gdańskiej były zawracane do portów. W związku z przytoczoną wcześniej wypowiedzią Policji będziemy również kontaktować się z Urzędem Morskim.


Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź