Ograniczenia w żegludze rekreacyjnej cofnięte, ale...

Nowe rozporządzenia dotyczące niektórych zakazów w przemieszczaniu się oznaczają cofnięcie z dniem 19 kwietnia 2020 roku niektórych wcześniejszych zakazów. Można przemieszczać się w celach rekreacyjnych, jednocześnie zachowując odpowiedni odstęp. W ślad za tym Urząd Morski w Gdyni wydał odpowiedni komunikat.
Aktualizacja: od 4 maja działalność przystani wg PKD 93 dozwolona.
Aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2020
Od dnia 04 maja 2020 zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, stadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.  Możliwe będzie korzystanie z infrastruktury otwartej do uprawiania sportów wodnych. Z jednej łódki, roweru wodnego czy kajaka będą mogły korzystać jednocześnie dwie osoby.


Nowe szczegółowe regulacje

W myśl nowego rozporządzenia Rady Ministrów zabroniona do odwołania jest działalność związana  z
zorganizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, twórcza związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), związana z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.238 oraz z 2020r. poz.374 i 568).

Paradoksalnie, mizerny rozwój polskiego jachtingu sprawił, że większość miejsc gdzie cumują żeglarze na Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej, Wybrzeżu czy Zalewie Szczecińskim to porty morskie (PKD 50, 52). Portów morskich nie ogranicza żadne obostrzenie w zakresie obsługi jednostek pływających. mają one prawo udostępniać swoje usługi wszelkim jednostkom pływającym i nie stają się przez to przystaniami jachtowymi, podobnie jak port w Tolkmicku udostępniając fragment nabrzeża do cumowania statku pasażerskiego nie tworzy w tym miejscu "przystani pasażerskiej". W niektórych portach wybudowano co prawda przystanie jachtowe - na razie objęte zakazem działalności (PKD 93) ale nie musimy cumować na przystani jachtowej, możemy cumować przy nabrzeżu portowym. Poczujemy klimat żeglugi lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. A więc od Nowej Pasłęki przez Piaski, Frombork, Tolkmicko, Kąty Rybackie, Hel, Jastarnię, Władysławowo czy Łebę można cumować jachtami w portach bez żadnych ograniczeń już dzisiaj. Ale i w Gdańsku na Motławie są miejsca gdzie można zacumować jachtem nie wpływając do Mariny Gdańsk. Na śródlądziu też - słynne Mikołajki mają długi bulwar z urządzeniami cumowniczymi, który nie jest ani portem ani przystanią...

Czy przystanie jachtowe (PKD 93) mogą działać? Tu zdania są podzielone. Jedni twierdzą że mogą działać i pozwalać na cumowanie, ale jednocześnie nie realizować żadnych usług - co oznacza zamknięte toalety, prysznice, brak możliwości zwodowania jachtu z obsługą bosmana itp. itd. Inni z kolei twierdzą, że w myśl obowiązujących przepisów przystanie jachtowe nie mogą działać w żadnym zakresie.

Jednoczesnie cały czas podczas naszego rejsu i tak mamy prawo zacumować w zamkniętej przystani - jeśli jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa, na przykład zapada zmrok, załogant źle się poczuł, wzrosło falowanie czy siła wiatru co zdaniem sternika czyni żegluge niebezpieczną. W takiej sytuacji nawet zamknieta przystań nie ma prawa odmówić nam noclegu, ponieważ o
soba z portu, która by próbowała uniemożliwić takie cumowanie naraża się na odpowiedzialność karną ("nie udzielenie pomocy" i "narażenie czyjegoś życia i zdrowia").
Szczegółowa treść wybranych fragmentów rozporządzenia - dalej.

Nowe istotne regulacje - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020
W nowym rozporządzeniu
(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 19 kwietnia 2020r. Poz. 697. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.) dodano istotne punkty rozwiewające wątpliwości dotyczące organizacji imprez, w tym nad wodą i na wodzie.

Rozdział 4 mówi między innymi:
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

§
8.1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:

b)
związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c)
twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

i)
usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0),

k)
związanej zprowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1pkt 8 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z2019r. poz.238 oraz z 2020r. poz. 374 i 568)

Rozdział 5
Zakaz organizowania widow
isk i innych zgromadzeń ludności

§
14.1. Do odwołania zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń wrozumieniu art.3 ustawy z dnia 24lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z2019r. poz.631);
2)
innych niż określone w pkt1 zgromadzeń organizowanych wramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny lub zosobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.


Fragment rozporządzenia Urzędu Morskiego :

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697),  Urząd Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez,  podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Kapitanaty i Bosmanaty Portów, w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej.

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.

Komentarz portalu Pomorski Szlak Żeglarski
Nowe rozporządzenie cofa zakaz przemieszczania się w celach rekreacyjnych. Możemy więc pływać jachtem, hausbootem czy łódką wędkarską. Nadal jednak utrzymane są w mocy nakazy dotyczące bezpieczeństwa - a więc zachowanie odpowiedniego dystansu, nakładanie maseczek czy zakazy dotyczące wspólnego grupowania się osób. W związku z tym wspólne ognisko czy wieczór szantowy kilku załóg jachtów z pewnością kwalifikuje się do ukarania. Spływ kajakiem jest obecnie jak najbardziej dozwolony, ale spływ kilku kajaków biwakujących wspólnie, to już łamanie obowiązujących przepisów.

Zatem dozwolone jest żeglowanie rekreacyjne, natomiast  [zgodnie z wymienionymi w rozporządzeniu PKD] niedozwolone są szkolenia, treningi, eventy i usługi.

Co z wypożyczaniem jachtów i sprzętu wodnego?
Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowane jest w PKD 77.21.Z. W
ypożyczanie sprzętu nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów jako zakazane, zatem należy zakładać, że nie zostało objęte zakazem. Podklasa PKD PKD 77.21.Z obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego: łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek, rowerów, leżaków oraz parasoli, [ciach]. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w PKD 50.10.Z, 50.30.Z - również nie wymienionego wśród zakazanych.

Działalność marin, przystani a działalność portów
Duży znak zapytania obejmuje dzialalność marin i przystani sklasyfikowanych w PKD
93.29.Z (Rozdział 4 &8 pkt. j.) która formalnie jest zabroniona, jednak z kolei działalność portów nie jest objęta żadnymi ograniczeniami. Czyli wpływając np. do portu Frombork cumujemy przy nabrzeżu portowym. Wpływając do portu Tolkmicko cumujemy również bez problemu przy nabrzeżu portowym, ale czy Przystań Żeglarska w Tokmicku będzie otwarta? Być może tutaj będzie stosowane rozwiązanie pośrednie - a więc umożliwienie cumowania na przystani, bez skorzystania z jej lądowych "usług" - wc, pryszniców, pralni czy kuchni. Z naszego wywiadu wiemy już, że część przystani będzie na przykład udostępniać wc, pozostawiając zamknię te prysznice. Postaramy się na bieżąco informować o rzeczywistej sytuacji naszych Czytelników.

Mam jacht na nieczynnej przystani, czyli prawo do korzystania z własności
Co mają zrobić wodniacy, którzy mają swój jacht zimujący na terenie nieczynnej przystani? I teraz chcą ten jacht zwodować, a a mogą to zrobić wyłącznie na terenie owej przystani, przy wykorzystaniu jej slipu itp... Na szczęście prawo stoi po ich stronie...

Internauta Jakub Sz. pisze: "Ja rozwiązałem ten problem, dzwoniąc na komisariat Policji w miejscowości gdzie mam łodź. Otrzymalem info ze jeżeli jest to moja własność to mogę w pełni z niej korzystać. Jednocześnie takie sprawy jak slip czy plaża, pomost są dostępne i korzystanie
z nich jest "życiowo uzasadnione". Jednocześnie zapytałem, co z wejściem na teren przystani i czy w przypadku problemów Policja podejmie interwencję z uwagi na bezzasadne ograniczanie przez administracje przystani mojego prawa do swobodnego dysponowania posiadanym majątkiem (jachtem) - odpowiedz oczywiście była pozytywna dla mnie. Uzbrojony w tą wiedze skontaktowałem się z przystanią i ustaliliśmy szczegóły wodowania itd...

Cumowanie w nieczynnej przystani
Nawet zamknięte i nieczynne porty czy przystanie muszą udzielić nam schronienia, jeśli sternik jachtu stwierdzi że chce zacumować bo tego wymaga bezpieczeństwo załogi i jachtu. Bo na przykład zbliża się zmrok i nie chce żeglować w nocy (na śródlądziu jest to zresztą niedozwolone).  Osoba z portu, która by próbowała uniemożliwić takie cumowanie naraża się na odpowiedzialność karną ("nie udzielenie pomocy" i "narażenie czyjegoś życia i zdrowia"). Zatem skoro można żeglować, to każdy żeglarz może wieczorem w dowolnej przystani szukać schronienia, albo w ciągu dnia, kiedy stwierdzi że za mocno wieje, jest za duża fala, załogant źle się poczuł albo musi wyjść na brzeg i dokupić paliwo albo wodę do picia. Musimy się jednak liczyć z tym, że w takiej przystani nieczynne będą toalety i prysznice, nie będzie prądu, krany z wodą mogą być zamknięte.

Jaka odpowiedzialność
grozi bosmanowi przystani który spróbuje utrudnić nam cumowanie?
Przepis art. 160 § 1 KK przewiduje odpowiedzialność karną za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a więc za takie działanie lub zaniechanie, które wywołuje realny stan takiego zagrożenia.

Art. 174. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art 173 Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności z art. 173 kodeksu karnego nie trzeba być uczestnikiem ruchu komunikacyjnego. Sprawcą może być np.: osoba oddziałująca z zewnątrz na ruch. Przez sprowadzenie będziemy rozumieli każdą czynność przyczynową która powoduje katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Może to być działanie lub zaniechanie.

Art 288 KK. Narażenie na zniszczenie mienia
Przestępstwo jest popełnione przez zaniechanie, gdy na sprawcy ciążył prawny obowiązek zapobiegania uszkodzeniu, zniszczeniu lub czynieniu rzeczy niezdatną do użytku. Przestępstwo ma wówczas charakter indywidualny (dopuszcza się go gwarant, osoba zobowiązana do zapobiegnięcia skutkowi).

Art. 191 KK Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Dokumenty i źródła

  • Rozporządzenie Urzędu Morskiego tutaj
  • Rozporządzenie Rady Ministrów tutaj

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź