Godziny otwarć mostów, śluz, pochylni w sezonie 2020 - na razie nieoficjalne

Jak będą funkcjonować mosty zwodzone, pontonowe, obrotowe, śluzy i pochylnie w sezonie 2020? Od kiedy obowiązywały będą otwarcia "sezonowe", czyli częstsze? Kiedy ruszą pochylnie na Kanale Elbląskim? Więcej w artykule.Jak co roku przygotowujemy informator "Godziny otwarć mostów, śluz, pochylni na Pomorskim Szlaku Żeglarskim". Sezon 2020 jest szczególny, ze względu na panującą pandemię coronawirusa.
Poniżej nieoficjalne i wymagające potwierdzenia komunikatem RZGW godziny otwarć śluz i pochylni w sezonie, które uzyskaliśmy nieoficjalnie od przedstawicieli RZGW, oraz potwierdzone godziny otwarć mostów pontonowych, obrotowych i zwodzonych. Podane godziny mogą ulec zmianie.

Godziny otwarć śluz i pochylni (godziny "w sezonie" nieoficjalne, oczekujemy potwierdzenia komunikatem RZGW)

 • Do 01 maja i po sezonie czynne są śluzy na Wiśle (oprócz Przegaliny), tj. Biała Góra i Gdańska Głowa oraz śluzy na Nogacie (Szonowo, Rakowiec, Michałowo) w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00;
 • Śluzy i pochylnie w sezonie czynne będą krócej ze względu na epidemię coronawirusa. W latach ubiegłych były to godziny 07.00-19.00, w 2020 roku planowane są godziny 09.00-17.00. Niestety, RZGW zadecydowało, że przez cały sezon część śluz - tj. Gdańska Głowa, Przegalina, Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo w weekendy będzie czynna "na wcześniejsze zgłoszenie" z wyprzedzeniem co najmniej dwunastogodzinnym. Jest to sprzeczne z potrzebami wodniaków i portal Pomorski Szlak Żeglarski wystosował sprzeciw w tej sprawie;
 • Poczatek sezonu nastąpi w dniu 01 maja 2020, zakończenie sezonu - prawdopodobnie w ostatnią niedzielę września 2020;
 • W sezonie od 01 maja 2020 czynne będą:
  - śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś - czynne w sezonie od 01 maja 2020 codziennie, w godzinach 09.00-17.00 (z wyłączeniem śluzy Przegalina);
  - śluzy Gdańska Głowa, Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo
  - czynne w sezonie od 01 maja 2020 w dni powszednie, w godzinach 09.00-17.00 a w weekendy i dni świąteczne po wcześniejszym zgłoszeniu z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem;
 • Śluza Przegalina będzie czynna od 01 czerwca 2020 w dni powszednie, w godzinach 09.00-17.00 a w weekendy i dni świąteczne po wcześniejszym zgłoszeniu z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem;
  Przed zaplanowaniem rejsu należy upewnić się, czy faktycznie nastąpiło otwarcie śluzy po remoncie;
 • Wszystkie pochylnie - czynne w sezonie od 01 maja 2020 codziennie, w godzinach 09.00-17.00
  Warunkiem uruchomienia pochylni 01 maja jest pozytywne świadectwo odbioru przez Transportowy Dozór Techniczny. Odbiór zaplanowany jest na 29-30 kwietnia 2020;
 • Godziny otwarć śluz i pochylni mogą ulec wydłużeniu w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej;
 • Przejście przez śluzy i pochylnie będzie prawdopodobnie zwolnione z opłat (informacja na ten temat będzie poprzedzona stosownym komunikatem).


Godziny otwarć kładek i mostów pontonowych, zwodzonych, obrotowych.

 • Kładka obrotowa na Wyspę Spichrzów - Motława
  Planowane uruchomienie w lecie 2020. Otwarcia na wcześniejsze zgłoszenie przepływających jednostek (bez wyznaczonych godzin otwarć).
 • Kładka na Ołowiankę - Motława
  Kładka jest otwierana do odwołania wyłącznie na wcześniejsze zgłoszenie jednostki pływającej
  w godzinach:

  07.00-7.30, 08.00-08.30, 09.00-09.30, 10.00-10.30, 11.00-11.30, 12.00-12.30, 13.00-13.30, 14.00-14.30, 15.00-15.30, 16.00-16.30, 17.00-17.30, 18.00-18.30, 19.00-19.30, 20.30-21.00, 22.00-22.30, 23.00-23.30.
  W godzinach 00.00-07.00 - kładka jest zwodzona po zgłoszeniu przez jednostkę pływającą. Otwarcie kładki dla ruchu wodnego w wyznaczonych godzinach będzie trwać od 10 do 30 minut.
 • Most zwodzony w Sobieszewie - Martwa Wisła
  w sezonie od 30 kwietnia do 30 września
  w dni robocze: 08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00
  w soboty, niedziele i święta: 08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00, 21.00
  Most otwierany jest w wyznaczonych godzinach wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu jednostki pływającej.
 • Most zwodzony w śluzie Przegalina - Martwa Wisła/Wisła
  Otwierany w godzinach pracy śluzy na zgłoszenie przepływającej jednostki.
 • Most obrotowy w śluzie Gdańska Głowa - Wisła/Szkarpawa
  Otwierany w godzinach pracy śluzy na zgłoszenie przepływającej jednostki.
  W przypadku obsługi śluzy przez panie, wskazana jest pomoc załogi jachtu.
 • Most zwodzony w Drewnicy - Szkarpawa
  w sezonie 01 maja-13 września
  w godzinach 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00.
  Poza sezonem na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.
  Mostem Zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim - Wydział Infrastruktury. Według informacji przekazanych 29 kwietnia most w sezonie 2020 ma nie być otwierany o godzinie 15 i 17 co jest sprzeczne z potrzebami użytkowników dróg wodnych. Duża liczba godzin otwarć wcale nie oznacza, że o każdej wyznaczonej godzinie most jest otwierany, ale dzięki temu wodniacy którzy płyną mniej oczekują na najbliższe otwarcie mostu. Przy moście stoją tablice informacyjne z nieaktualnymi danymi.
 • Most zwodzony w Rybinie - żółty - Szkarpawa
  - od 15 kwietnia do 15 października 2020: 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:30;

  - w pozostałym okresie żeglugowym: 09:00, 14:00.

  Dla jednostek uprzywilejowanych oraz statków transportowych most otwierany jest na żądanie.
 • Most obrotowy kolejowy Żuławskiej Kolei Dojazdowej
  Zamknięcia mostu dla ruchu wodnego
  1. W okresie wiosenno – jesiennym: w dniach: 1, 2, 3, 30, 31 maja; 6, 7, 13, 14 czerwca;
  5, 6, 12, 13, 19, 20 września w godzinach: 09:10–10:00
  16:50 – 17:30
  2. W okresie letnim: codziennie od 20 czerwca do 30 sierpnia 2020:
  w godzinach 19:10-09:25*
  * Po zgłoszeniu do godziny 19:30 pod nr tel.: 722 239 569 potrzeby otwarcia mostu, most zostanie otwarty o godzinie 20:00 i pozostanie otwarty do 8:35 dnia następnego.
  3. Uwaga! Most może być zamknięty w innych godzinach i terminach w przypadku przejazdu pociągów pozaplanowych i opóźnionych.  Możliwe jest przechodzenie pod mostem statków o małej wysokości nie większej niż 2,2 m.
  4. W okresie od 30 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. most będzie zamknięty i otwierany po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel.: 722 239 569.
  Dodatkowych informacji udziela: Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
  www.kolejzulawska.pl, email: ptmkz@wp.pl
 • Most zwodzony w Rybinie - niebieski - Wisła Królewiecka
  W związku z awarią przęsła ruchomego, most na Wiśle Królewieckiej w Rybinie pozostanie zamknięty dla jednostek pływających do odwołania.
  Można oczywiście przepływać pod zamkniętym przęsłem.
 • Most zwodzony w Sztutowie - Wisła Królewiecka, sezon 01 maja-31 sierpnia
  W związku z awarią przęsła ruchomego, most na Wiśle Królewieckiej w Rybinie pozostanie zamknięty dla jednostek pływających do odwołania. Można oczywiście przepływać pod zamkniętym przęsłem.
 • Most pontonowy w Nowakowie - rzeka Elbląg
  cały rok do momentu zalodzenia: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
  Dodatkowe godziny otwarć w tym roku są niepewne ze względu na epidemię coronawirusa. Dodatkowe godziny obowiązują od 01 maja do 31 sierpnia: 20.00, 21.00 (po ogłoszeniu komunikatem).
  Most jest otwierany (w razie potrzeby) dla statków poza wyznaczonymi godzinami. W takim przypadku jachty mogą również przepłynąć. W przypadku wysokiego stanu wody na rzece Elbląg most nie jest otwierany.
 • Most zwodzony w Elblągu - Górny /Niski - rzeka Elbląg
  cały rok oprócz okresu zalodzenia:
  07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
  Obsługa i sterowanie mostem odbywa się z punktu dyspozytorskiego przy sąsiednim Moście Dolnym (Wysokim).
 • Most zwodzony w Elblągu - Dolny/Wysoki - rzeka Elbląg
  cały rok oprócz okresu zalodzenia:
  07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Planowane jest również uruchomienie mostu zwodzonego w Ujściu - Kanał Pasłęki/Pasłęka.

Po opublikowaniu komunikatów RZGW zaktualizowane informacje o otwarciach obiektów hydrotechnicznych opublikujemy tutaj:

http://www.zalewwislany.pl/rzeki-delty-wisly-petla-zulaw/obiekty-hydrotechniczne/godziny-otwarc-mostow-sluz

Piotr Salecki

 • Specjalne podziękowania dla Rafała Wasila z Urzędu Marszałkowskiego za współpracę.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź