Funkcjonowanie mostu zwodzonego w Drewnicy wymaga natychmiastowych zmian!

Skrócenie sezonu w stosunku do sąsiadujących obiektów hydrotechnicznych, likwidacja dwóch godzin otwarć, nieaktualne brzegowe tablice informacyjne. Takie funkcjonowanie mostu zwodzonego na Pętli Żuławskiej utrudnia żeglugę, co budzi sprzeciw wodniaków.
Aktualizacja z 11 maja 2020


Jak co roku sprawdzamy funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych na Pomorskim Szlaku Żeglarskim. Zmiany na gorsze, które zauważamy, staramy się wskazywać i proponować rozwiązania akceptowalne dla turystyki wodnej.

Po skontaktowaniu się z zarządcą mostu zwodzonego w Drewnicy, Wydziałem Infrastruktury Starostwa Nowy Dwór Gdański uzyskaliśmy następujące informacje:

- okres sezonu na moście zwodzonym w Drewnicy będzie trwał od 01 maja do 13 września 2020 r;
- w czasie sezonu most będzie otwierany w zmniejszonej niż w poprzednich latach liczbie godzin, nie będzie otwierany o godzinie 15 i 16, przez co w tym czasie powstanie czterogodzinna przerwa.

Taka organizacja pracy jest sprzeczna z ideą funkcjonowania Pętli Żuławskiej, projektu który został stworzony aby w przyjazny i przystępny sposób umożliwić wodniakom pływanie po szlakach wodnych. Ze względu na wyjątkowe nasycenie szlaku obiektami hydrotechnicznymi dla realizacji rejsu istotne jest ich funkcjonowanie w taki sposób, aby nie utrudniać wodniakom realizacji rejsu a zwłaszcza nie zmuszać do wielogodzinnego oczekiwania na otwarcie mostu lub śluzy.Niezaktualizowana tablica informacyjna przy moście w Drewnicy - 29 kwietnia 2020

Napiszcie do Starostwa w Nowym Dworze Gdańskim Wydziału Infrastruktury, co sądzicie o niedostosowaniu do sezonu mostu zwodzonego w Drewnicy
(sezon na śluzach do 30 września, na moście do 13 września) oraz o przerwie w otwarciach od godziny 13.00 do 17.00 (poprzednio były godziny 15.00 i 16.00). Meile kierujcie tutaj:
a.gorczynski@nowydworgdanski.pl, p.ciszek@nowydwogdanski.pl, sekretarz@nowydworgdanski.pl oraz do wiadomości naszego portalu piotr@zalewwislany.pl

W związku z powyższym wystosowaliśmy email do Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
W związku nadchodzącym sezonem wodniackim 2020 z Wydziału Infrastruktury Starostwa Nowy Dwór Gdański otrzymaliśmy następujące informacje:
- okres sezonu na moście zwodzonym w Drewnicy będzie trwał od 01 maja do 13 września 2020 r;
- w czasie sezonu most będzie otwierany w zmniejszonej niż w poprzednich latach liczbie godzin, nie będzie otwierany o godzinie 15 i 16, przez co w tym czasie powstanie czterogodzinna przerwa.

W związku z powyższym informujemy, iż obecne zasady funkcjonowania mostu są nieakceptowalne i mocno ograniczają możliwości żeglugi rekreacyjnej i są niemożliwe do przyjęcia. Firmy czarterowe informują, iż pomimo epidemii zgłoszenia na czartery ich jednostek nie uległy zmniejszeniu, a w niektórych przypadkach odnotowały one nawet zwiększone zainteresowanie czarterami. Nie budzi to zdziwienia. W momencie zamknięcia granic pozostaje turystyka krajowa.

W związku z tym, po konsultacji ze środowiskiem wodniackim, klubami żeglarskimi i firmami zajmującymi się czarterem jachtów i barek motorowych zwracamy się do Państwa z następującymi uwagami:

1) Okres "sezonu" jest niedostosowany do pozostałych obiektów hydrotechnicznych - sąsiadująca z mostem w Drewnicy śluza Gdańska Głowa jest otwierana zarówno w sezonie jak i poza sezonem. Sezon trwa do końca września, natomiast w pozostałym okresie żeglugowym śluza czynna jest w dni powszednie poza okresami zlodzenia. Postulujemy aby okres "sezonu" na moście w Drewnicy trwał w 2020 do końca września.

2) Zwracamy się z wnioskiem o przywrócenie godzin otwarcia mostu o 15.00 i 16.00, jak w latach poprzednich, tak aby most był otwierany w godzinach: 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00.

3) Wszystkie obiekty hydrotechniczne na szlaku z Gdańska do Elbląga (kładka na Motławie, most w Sobieszewie, śluzami, mosty w Rybinie i Nowakowie) mają wyznaczone godziny otwarć "poza sezonem" przez cały rok. Most z Drewnicy jest jedynym - na którym nie są wyznaczone stałe godziny otwarć poza sezonem. Postulujemy przywrócenie stałych godzin otwarć poza sezonem.

4) Zwracamy się z zapytaniem i prosimy o odpowiedź, czy na moście w Drewnicy prowadzony jest stały dyżur pracownika obsługi, który w razie potrzeby otworzy most jednostkom uprzywilejowanym, dla których most - zgodnie z treścią na tablicy "otwiera się na każde żądanie", bez wcześniejszego zgłoszenia. Jeżeli tak, to prosimy o informacje w jakich godzinach taki dyżur jest prowadzony. Otwieranie mostu "na zgłoszenie" nie może funkcjonować, zwłaszcza dla uprzywilejowanych jednostek jak wopr, policja, czy straż graniczna których działania i interwencje wymagają natychmiastowej reakcji.

5) Tablice informacyjne przy moście w Drewnicy zawierają nieaktualne dane dotyczące trwania sezonu. Według tablicy, na przykład, sezon rozpoczyna się 28 kwietnia. Prosimy o odpowiedź, kiedy tablice zostaną zaktualizowane.

6) Prosimy o informację, gdzie na stronie internetowej Starostwa Nowy Dwór Gdański możemy znaleźć informację o otwarciach i zasadach funkcjonowania mostu zwodzonego w Drewnicy.

Dziękujemy za poważne potraktowanie naszych postulatów i uwag, mających na celu ułatwienie żeglugi turystycznej na Pętli Żuławskiej.
Na email nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

Aktualizacja z 11 maja 2020
W dniu 11 maja Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wydał komunikat nt. funkcjonowania mostów zwodzonych w Drewnicy i Sztutowie. Po niespełna dwóch tygodniach obowiązywania sezonu - przynajmniej na tablicach informacyjnych, sezon... postanowiono wstecznie skrócić. Przypomnijmy, że tablice informacyjne stojące przy moście w Drewnicy głosiły rozpoczęcie sezonu w Drewnicy 28 kwietnia (pomimo informacji mostu i tak nie otwierano do 01 maja!), a w Sztutowie 01 maja, natomiast w komunikacie  sezon... postanowiono skrócić i rozpocząć go dopiero 15 maja (na obu mostach w Drewnicy i Sztutowie) a zakończyć w Drewnicy 13 września a w Sztutowie 31 sierpnia. Żeby "było weselej" obie tablice informacyjne w Drewnicy w dniu 13 września pokazują różne godziny otwarć i różny czas czas sezonu.

W dniu 13 maja 2020 z każdej strony mostu ustawione były różniące się treścią tablice informacyjne, podające różne godziny otwarć mostu i różny okres "sezonu". Na jednej tablicy sezon trwa od 01 maja do 13 września 2020, natomiast na drugiej od 15 maja do 13 września 2020. Na jednej tablicy most jest otwierany w godzinach 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.00, 20.00, na drugiej zaś tablicy wymieniona jest dodatkowa godzina 15.00.

Zdjęcie lewe - tablica po wschodniej stronie mostu, zdjęcie prawe - tablica po zachodniej stronie mostu - fot. Piotr Salecki, 13 maja 2020

Nowy komunikat dotyczący otwarć mostu
W dniu 11 maja 2020 Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wydał również komunikat na temat otwarcia mostu zwodzonego w Drewnicy i w Sztutowie

  • - treść komunikatu tutaj

Na podstawie komunikatu sezon trwa od 15 maja do 13 września a most w tym czasie będzie otwierany w godzinach 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź