Nowe godziny otwarć śluz, pochylni i mostów zwodzonych, obrotowych, pontonowych

Nowe godziny otwarć śluz i pochylni zostały ogłoszone komunikatem nr. 8/2021 wydanym przez RZGW Gdańsk 29 kwietnia 2021. Kolejny komunikat informuje o czasie zamknięć obrotowego mostu kolejowego w Rybinie. Szczegółowe informacje w artykule.Jak funkcjonują śluzy i pochylnie w sezonie 2021?
Sezon trwa od 01 maja do 30 września.
Śluzy czynne są w sezonie codziennie w godzinach  07.00-19.00.
Pochylnie czynne są w sezonie codziennie w godzinach 08.00-19.00.

Co po sezonie?
Sezon trwa do 30 września, jednak, zwłaszcza na Pętli Żuławskiej, październik to jeszcze okres wielu rejsów turystycznych, zwłaszcza okołoweekendowych. Należy się spodziewać, że po 30 września nastąpi ograniczenie czasu godzin pracy śluz i zamknięcie pochylni, przy czym często na wniosek żeglugi pasażerskiej funkcjonowanie pochylni jest wydłużane, ponieważ 30 września to czwartek, można się spodzieważ wydłużenia pracy pochylni do 03 października (niedziela). Po 30 września nastąpi zapewne ograniczenia pracy śluz do ośmiu godzin dziennie (np. 07.00-15.00 lub 08.00-16.00). Portal Pomorski Szlak Żeglarski wnioskuje, aby śluzy w październiku czynne były w weekendy w godzinach 08.00-16.00.

Kolejowy most obrotowy w Rybinie w majówkę
będzie zamykany dla ruchu wodnego w dniach 01-02-03 maja 2021 w godzinach 09.10-10.00 i 16.50-17.30. Pod zamkniętym mostem możliwy jest ruch wodny jednostek które zmieszczą się w prześwicie 2,20 m. (zależnym od zmiennego poziomu wody w rzece!). 


Mosty zwodzone, pontonowe, obrotowe
Obecnie czekamy na potwierdzenie informacji o otwarciach tych obiektów a po ich otrzymaniu zamieścimy je na stronie. W większości
obiektów godziny i zasady otwarć będą takie same lub zbliżone do ubiegłorocznych.

Informator godziny otwarć mostów, śluz, pochylni w sezoni 2021

Już wkrótce drukiem ukaże się nasz bezpłatny informator o godzinach otwarć mostów, śluz i pochylni w sezonie 2021, wraz z namiarami kontaktowymi do wszystkich tych obiektów hydrotechnicznych. Informator będzie również dostępny do pobrania na stronie w formacie pdf.

Komunikaty

  • Komunikat RZGW nr 8/2021 - czas pracy śluz i pochylni w sezonie 2021 - tutaj
  • Komunikat RZGW/PTMKŻ nr 11/2021 - funkcjonowanie kolejowego mostu obrotowego w Rybinie w weekend majowy - tutaj


Piotr Salecki

Most zwodzony w Rybinie na Szkarpawie - fot. Piotr Salecki

Kolejowy most obrotowy w Rybinie na Szkarpawie - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź