Remont Kanału Elbląskiego 2011-2014

 

 

 


Kanał Elbląski to zabytkowa droga wodna prowadząca z Elbląga do Ostródy i Iławy, której najsłynniejszą częścią są pochylnie, którymi zamiast w śluzach pokonujemy różnice poziomów wody. Remont, który rozpoczął się jesienią 2011 roku potrwa aż do 2014 roku. Dla wodniaków najważniejsze będzie to, że jesienią 2012 roku i w 2013 roku dojdzie do wyłączenia z ruchu przez długi czas odcinków Kanału.

O potrzebie remontu tej drogi wodnej mówiono już od dawna. Wiedzieli o tym zwłaszcza wodniacy, pokonujący ten szlak. Istotną częścią remontu, o czym obecnie niewiele się mówi, będzie jednak na pewno całkowite zamknięcie pewnych odcinków Kanału Elbląskiego dla żeglugi. Będą to odcinki przy przy pochylniach, co uniemożliwi pokonanie tej drogi wodnej w całości (chyba że zostanie zainicjowany przez prywatną inicjatywę skomplikowany logistycznie transport na wyłączonym odcinku lądem). Te zamknięcia mają nastąpić od jesieni 2012 roku, przez 2013 rok do wiosny 2014 roku. Jak to będzie wyglądało w praktyce - będziemy informować Czytelników strony. Wiadomo na pewno, że nie warto odkładać planowanego rejsu i popłynąć na Kanał Elbląski w najbliższym sezonie - w 2012 roku. Pochylnie i cały systemat Kanału Elbląskiego ze śluzami zostaje zwykle otwarty w pierwszy dzień "długiego weekendu" majowego. Remont Kanału rozpoczął się jesienią 2011 roku.

Ze względu na przewlekłość procedur, możliwości odwołań przy przetargach, opieszałość urzędników i urzędów, możliwość przedłużenia prac ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i inne czynniki mogę już teraz z cała pewnością napisać, iż remont Kanału nie zostanie zakończony w 2014 roku i cały sezon 2014 Kanał przynajmniej na odcinku pochylniowym, pozostanie wyłączony z eksploatacji.   

 • Komunikat RZGW z dokładnym i terminami zamknięć odcinków kanałowych i śluz - tutaj (szukaj w komunikaty marzec 2012)
 • Aktualizacja - marzec 2014. Pochylnie przez cały sezon 2014 będą wyłączone z eksploatacji. W maju planowane jest otwarcie dla ruchu dwóch śluz Zielona i Mała Ruś. Śluza Ostróda i śluza Miłomłyn będą nadal w remoncie. Informacje na ten temat - tutaj

Piotr Salecki (styczeń 2012, marzec 2014)


źródło: RZGW Gdańsk

1. Ogólna Charakterystyka Projektu

•    Projekt kluczowy (znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 6. Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym” Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

•    Projekt ponadregionalny obejmuje:

 • obszar województwa warmińsko-mazurskiego, powiaty: elbląski, ostródzki, iławski;
 • szlak żeglugowy łączący Morze Bałtyckie z regionem Warmii i Mazur.

•    Projekt unikatowy obejmuje:

 • niezwykle atrakcyjny obszar wodny System Kanału Elbląskiego, który poprzez rzekę Elbląg i jezioro  Drużno łączy  Zalew Wiślany i miasto Elbląg z Ostródą i Iławą;
 • zabytek hydrotechniki z XIX w. o randze międzynarodowej (system 5 pochylni z rozwiązaniem tzw. „suchego grzbietu” i wyciągów mechanicznych napędzie wodnym, 4 śluzy, 5 jazów, 4 wrota: bezpieczeństwa i przeciwpowodziowe).
 • Pomnik Historii na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kanał Elbląski” (Dz. U. 2011 nr 20 poz. 100).

•    Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: RZGW Gdańsk.
•    Termin realizacji projektu: Lata 2008 – 2015.
 
2. Cele Projektu
•    Poprawa warunków żeglugowych na Kanale
•    Poprawa bezpieczeństwa użytkowników Kanału
•    Poprawa funkcjonalności Kanału
•    Zwiększenie turystyki pobytowej regionu
 
3. Spodziewane Efekty Realizacji Projektu
•    Wzrost jakości użytkowania
•    Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Kanału
•    Wzrost liczby turystów korzystających z Kanału
•    Poprawa spójności oferty turystycznej regionu
•    Wzrost atrakcyjności turystycznej Polski
•    Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu

Kanał Elbląski przy pochylni Całuny - fot. Piotr Salecki
 
4. Powiązania z Innymi Projektami
•    Z projektem „Program Rozwoju Turystyki w obszarze kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” znajdującym się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
•    Z projektem „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, realizowanym na obszarze województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, znajdującym się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. Działanie 6.4.
•    Z projektem „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko – mazurskim”, który będzie realizowany w ramach unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
•    Z projektem „Łączy nas Kanał Elbląski – realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego”.
 
5. Planowane Zadania Inwestycyjne
•    Przebudowa i automatyzacja śluz (Ostróda, Zielona, Mała Ruś, Miłomłyn),
•    Odmulenie szlaku żeglownego i ubezpieczenie brzegów Kanału (w ograniczonym zakresie, na części poniższych odcinków:

 • Szlak żeglowny Miłomłyn – Jezioro Drużno,
 • Szlak żeglowny Miłomłyn – Ostróda - Stare Jabłonki,
 • Szlak żeglowny Miłomłyn – Iława,
 • Kanał Bartnicki – szlak jez. Ruda Woda – jez. Bartężek),

•    Odbudowa pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny),
•    Zagospodarowanie nabrzeży (m.in. wykonanie kładek, pomostów, oświetlenia, monitoringu TV przemysłowej, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, miejsca postojowego w Buczyńcu),
•    Infrastruktura informacyjna (przy obiektach: pochylnie, śluzy, izba historii Kanału); przewiduje się:

 • wykonanie: tablic obiektów, tablic ze schematami dróg wodnych, bakenów,
 • odnowienie Izby historii Kanału wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.


Podział zakresu Projektu na zadania inwestycyjne

Zadanie nr 1: Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych: Miłomłyn ‒Ostróda ‒Stare Jabłonki, Miłomłyn - Iława, Jezioro Ruda Woda- Jezioro Bartężek (realizacja 2011 ‒2012)
Zadanie nr 2: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny (realizacja 2012 ‒2014)
Zadanie nr 3: Przebudowa śluz: Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim (realizacja 2012 ‒2014)
Zadanie nr 4: Oznakowanie turystyczne przy obiektach Kanału (realizacja 2012 ‒2014)

źródło: RZGW Gdańsk

Odpowiedzi

kłopoty w Elblągu

Już dzisiaj płynąc do Elbląga i dalej na Zalew warto zmierzyć wysokość jachtu od lustra wody do najwyższego punktu jachtu ze złożonym masztem. Na skutek budowy mostu nasz Chohlik III, który jest naprawdę niski miał zapas 10cm.

Budowa mostu zwodzonego w Elblągu

Witam Pod budowanym mostem na pewno nie przejdzie nic co ma powyżej 2,6 m plus możliwa różnica poziomów wody. Jedna połówki mostu jest zazwyczaj otwarta od 19.00 do 7.00 dnia następnego. Można też negocjować z budowlańcami "testowe" otwarcie na 5 minut jednej z połówek. Pozdrawiam Waldi

Budowa mostu zwodzonego w Elblągu

Witam Pod budowanym mostem na pewno nie przejdzie nic co ma powyżej 2,6 m plus możliwa różnica poziomów wody. Jedna połówki mostu jest zazwyczaj otwarta od 19.00 do 7.00 dnia następnego. Można też negocjować z budowlańcami "testowe" otwarcie na 5 minut jednej z połówek. Pozdrawiam Waldi

Po co automatyzacja?

Uważam, że planowana automatyzacja to BŁĄD!!! Cały urok w tym, że w dobie automatyzacji cały system do tej pory jest obsługiwany ręcznie i właśnie to powinno być zachowane. Zautomatyzowanie oznacza dla mnie zepsucie tego, co się uchowało do tej pory i działa bez zarzutu.

Kanał Ostatni Cud naszego Kraju

Zachowanie Kanału i żeglugi po mimo wielu kłopotów powinno zostać ukończone jak najszybciej. TVP nadała w końcu reportaż i nagłośniła sprawę. Ukończony remont planowany na 2014r/2015r ściągnie na pewno wielu polskich turystów i nie tylko!

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź