Modernizacja i remonty nabrzeży Martwej Wisły i Motławy

Prace na Martwej Wiśle realizowane są w ramach kompleksowych projektów przebudowy gdańskiego portu pod nazwą: "Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego w Gdańsku etap II - Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wisle i Motławie".

Projekt przewiduje następujące prace

  1. Budowę toru wodnego na Martwej Wiśle.
  2. Przebudowę i obudowę brzegów Kanału Płonie (Przesmyku Pleniewo) - więcej tutaj
  3. Przebudowę Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle - więcej tutaj
  4. Przebudowę Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI w okolicy Wyspy Spichrzów).
  5. Przebudowę i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka.

1. Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - obejmuje obszar Martwej Wisły od Mostu Kolejowego do Kanału Płonie, który łączy Wisłę Śmiałą i Martwą Wisłę. Projekt przewiduje budowę toru wodnego o długości 6 592 m, jego pogłębienie do rzędnej - 7,0 m i poszerzenie do 60 m. W ramach toru wodnego wykonany zostanie system oznakowania nawigacyjnego składający się z nowoczesnych pław świetlnych. Budowa toru zapewni bezpieczeństwo jego bieżącym i przyszłym użytkownikom. Obecny stan techniczny wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i sprawność żeglugi. Brak działań w powyższym zakresie w dalszej perspektywie czasowej w wyniku zamulania, zarastania roślinnością szuwarową, zanieczyszczenia dna wrakami statków itp. może doprowadzić do jego zamknięcia.

2. Przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie (Przesmyku Pleniewo). Kanał Płonie znajduje się tuż za rozwidleniem rzek Martwej Wisły i Wisły Śmiałej. Jest najwęższym odcinkiem Martwej Wisły na całej jej długości. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejścia przez Kanał jednostek pływających niezbędne jest jego poszerzenie i pogłębienie. Obecna szerokość Kanału wynosi 30 m. Projekt przewiduje poszerzenie Kanału do 51 m i pogłębienie do rzędnej -7,0 m.

3. Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle.  Nabrzeże najduje się na prawym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku na obszarze administracyjnym Portu Gdańsk, pomiędzy Mostem Siennickim a Mostami Kolejowym i Wantowym. Projektowana przebudowa rozpoczyna się przy Moście Siennickim i składa się z dwóch odcinków konstrukcyjnych: pierwszego nabrzeża skarpowego o dł. 159 m i drugiego nabrzeża portowego o dł. 266 m (w sumie 425 m). Obecny zły stan techniczny konstrukcji nabrzeża i umocnień brzegowych stanowi realne zagrożenie utraty zdrowia i życia osób przebywających na zniszczonych konstrukcjach (mieszkańcy, turyści, wędkarze).

4. Przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI). Nabrzeża położone są na lewym brzegu rzeki Motławy. Po przebudowie Nabrzeży pełnić będzie funkcje nabrzeża postojowego oraz bulwaru i szlaku spacerowego dla mieszkańców.

5. Przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka. Przewidziane do przebudowy i remontu nabrzeża położone są na prawym brzegu rzeki Motława oraz lewym brzegu Wyspy Ołowianka. W zakres Projektu wchodzi przebudowa i remont wybranych odcinków Ołowianki. Po przebudowie pełnić będą funkcję bulwaru Ołowianki.

Piotr Salecki (marzec 2014)


Remontowane nabrzeża Motławy przy Wyspie Spichrzów (fot. Piotr Salecki październik 2013)


Remontowane nabrzeża Motławy przy Wyspie Spichrzów (fot. Piotr Salecki październik 2013)


Remontowane nabrzeża Motławy przy Wyspie Spichrzów (fot. Piotr Salecki październik 2013)


Remontowane nabrzeża Motławy przy Wyspie Spichrzów (fot. Piotr Salecki październik 2013)


Remontowane nabrzeża Motławy przy Wyspie Spichrzów (fot. Piotr Salecki październik 2013)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź