Rozmowy dotyczące żeglugi na wodach Pętli Żuławskiej z Urzędem Morskim i RZGW Gdańsk

W dniu 2 listopada przedstawiciele Pętli Żuławskiej i portalu Pomorski Szlak Żeglarski odbyli rozmowy z władzami Urzędu Morskiego w Gdyni i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na temat postulatów Pętli Żuławskiej i środowiska wodniackiego, dotyczących usprawnienia żeglugi po szlakach Pętli Żuławskiej.

Postulaty i uwagi skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • oznakowanie podejścia na rzekę Pasłękę
 • oznakowanie podejścia na rzekę Wisłę Królewiecką
 • oznakowanie mielizny przy wsi Różaniec, pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką
 • wystawienie dodatkowej pławy świetlnej przy stawie Gdańsk (która obecnie nie świeci)
 • oznakowanie przystani Nadbrzeże
 • zdejmowanie oznakowania nawigacyjnego na Zalewie z chwilą zakończenia sezonu, nie wcześniej
 • umożliwienie wpływania na wody portowe - do Gdańska i do Elbląga osobom wynajmującym hausbooty bez uprawnień (istnieją różne interpretacje co do tego, czy takie osoby mogą wpływać na wody portowe czy nie)

Postulaty i uwagi skierowane do RZGW Gdańsk

 • ustalenie godzin otwarć śluz na cały sezon do początku kwietnia każdego roku
 • otwieranie śluz na Nogacie w maju w weekendy
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
 • przesunięcie szlaku wodnego przy przystani w Osłonce, aby umożliwić cumowanie jachtom prostopadle do pomostu (będzie wtedy możliwe ustawienie boi cumowniczych)
 • ustawienie obok tablic "koniec szlaku żeglownego" tablic informacyjnych "turystyczny szlak wodny" lub innych o podobnej treści

Postulaty skierowane do odnośnych zarządców dróg wodnych i obiektów hydrotechnicznych

 • ustawienie pław cumowniczych przy moście w Sobieszewie (Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk)
 • otwieranie mostu zwodzonego w Sztutowie podobnie jak innych obiektów - w sezonie do 15 października (Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański)
 • ustalenie godzin otwarć mostów do początku kwietnia w każdym roku (Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk, Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk,  Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Zarząd Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych)
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
 • usunięcie przeszkód z dna Tugi w Nowym Dworze Gdańskim - zalegające pod wodą resztki tzw. "mostu Stobbego" (starostwo Nowy Dwór Gdański)
 • poprowadzenie wszystkich linii energetycznych nad Szkarpawą pod dnem rzeki (Energa)


Jeszcze w tym roku, w grudniu, zostanie zorganizowana "narada nawigacyjna", dostępna dla wszystkich zainteresowanych, na której zostanie podsumowany sezon 2016 i zostaną przyjęte wnioski do wprowadzenia na sezon 2017. Na naradzie tej będziemy dążyć do ustalenia wspólnego sezonu przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych i przyjęcia wspólnego "systemu" otwarć śluz i mostów i podobnej częstotliwości otwarć, aby uniknąć sytuacji że na jednym szlaku jeden most otwiera się siedem razy dziennie, a kolejny dwa razy dziennie.

Z kolei wiosną 2017 roku zostanie zorganizowana podobna narada przedsezonowa, na której zostaną przekazane informacje dotyczące sezonu 2017.
O terminach narad poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem.

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Pozdrawiamy :)

Yacht Club Zalewu Wiślanego w Nowej Pasłęce pozdrawia Piotrka :)

godziny otwierania mostów na Szkarpawie

Proponuję ustalić lepsze godziny otwierania mostów na Szkarpawie. Pierwsze poranne otwieranie o 09.40 jest stanowczo za późno. Czas przepłynięcia między mostami, to ok 1,5h. Proponuję, żeby oba mosty otwierały się zawsze o godzinach parzystych. Ten w Rybinie zaczynając od 06, a ten w Drewnicy wystarczy o 08. Wtedy z Zalewu i Elbląga można dopłynąć wieczorem do Rybiny i na południe być w Gdańsku lub na Zatoce. Dodatkowo, corocznie powinny być publikowane mapy głębokości Przekopu Wisły i wystawiane oznakowanie realne, a nie symboliczne jak obecnie.

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź