Śluza Przegalina będzie czynna przez cały sezon 2017

Planowane zamknięcie śluzy na cały sezon nawigacyjny 2017 zostało ogłoszone przez RZGW jesienią 2016 roku. Decyzja ta napotkała na protesty środowiska wodniackiego, w tym portalu Pomorski Szlak Żeglarski. Wskazywano na szkodliwość terminu, poważne utrudnienie w żegludze przez cały sezon na szlaku wodnym z Gdańska na Pętlę Żuławską, organizację wielu imprez związanych z Rokiem Rzeki Wisły. Na szczęście RZGW zmieniło planowany termin remontu - śluza będzie zamknięta od 02 października 2017 do 31 maja 2018, a więc remont odbędzie się w przeważającym czasie w miesiącach poza ścisłym sezonem żeglarskim.

Zmiana decyzji RZGW Gdańsk pokazuje, że instytucja ta coraz bardziej liczy się z uwagami i opiniami nie tylko "żeglugi profesjonalnej", ale coraz bardziej przeważającego użytkownika śródlądowych dróg wodnych - turystów płynących kajakami, jachtami, motorówkami i hausbootami. To bardzo ważne że w instytucjach podejmujących istotne decyzje z punktu widzenia dostępności szlaku dla wodniaków - są osoby, które patrzą na to z szerszej perspektywy i liczą się ze zdaniem środowiska wodniackiego.
Piotr Salecki (marzec 2017)

Warto przeczytać:

  • Śluzy w Przegalinie - tutaj
  • Most zwodzony przy śluzie Przegalina - tutajOdpowiedzi

To nie jest dobra wola RZGW...

Zmiana terminu nie wynika z dobrej woli RZGW i nie jest przejawem tego, "że instytucja ta coraz bardziej liczy się z uwagami i opiniami ". Po prostu pracownicy RZGW tak skopali (po raz kolejny!) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na wykonanie remontu śluzy, że procedura wyłonienia wykonawcy wciąż się przedłuża. W wyniku konieczności udzielania licznych odpowiedzi na pytania oferentów oraz w wyniku wprowadzania licznych poprawek w SIWZ, termin składania ofert był już przekładany... ośmiokrotnie! Pierwotny termin składania ofert zprzesunął się w rezultacie już o 3 miesiące, a przetarg wciąż w powijakach, wykonawcy brak... I to powoduje, że nie uda się tego remontu przeprowadzić w zaplanowanym pierwotnie przez RZGW terminie. Pozdrawiam Jaromir Rowiński PS. Aktualny termin składania ofert na remont śluzy Przegalina to 12 kwietnia 2017. Ale słyszałem, jak wiewiórki szeptały, że pytania i wątpliwości związane z opisem inwestycji i przedwymiarem robót wciąż się mnożą i dlatego prawdopodobne jest, że i ten termin nie będzie dotrzymany. Oby został dotrzymany nowy termin zakończenia robót - dziś to 31 maja 2018... Szczegóły tu: http://www.bip.rzgw.gda.pl/index.php?mod=bip&path=2,413,414,1343

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź