Komunikat RZGW - godziny otwarć śluz i pochylni w sezonie 2020 wraz z naszym komentarzem

29 kwietnia RZGW Gdańsk wydało komunikat informujący o godzinach otwarć śluz i pochylni w sezonie 2020. Największą zmianą jest ograniczenie otwarć śluz Michałowo, Rakowiec, Szonowo, Biała Góra, Gdańska Głowa i Przegalina w weekendy i dni świąteczne. Będą one wtedy otwierane  wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Ograniczenie to nie dotyczy jednak pochylni i śluz na Kanale Elbląskim i Pojezierzu Iławskim.Śluzy i pochylnie w czasach epidemii
Epidemia wirusa która spowodowała ograniczenia w poruszaniu się i turystyce, zauważalnie wpłynęła także na instytucje zarządzające obiektami hydrotechnicznymi. Ale zanim o obecnym sezonie, przypomnijmy, jak było dotychczas. Śluzy i pochylnie w sezonie, który rozpoczynał się w sobotę poprzedzającą pierwszego maja i kończył w niedzielę ostatniego weekendu września lub pierwszego weekendu października czynne były codziennie w dni powszednie, weekendy i dni świąteczne od godziny 07.00 do 19.00. Czyli dwanaście godzin, dzień w dzień.

 • Komunikat RZGW 7/2020 - tutaj
 • Tabela otwarć wszystkich śluz, pochylni, mostów zwodzonych, obrotowych, zwodzonych z terminarzem otwarć, kontaktami telefonicznymi i uwagami - tutaj

W sezonie 2020 RZGW Gdańsk postanowiło skrócić godziny pracy śluz do ośmiu godzin dziennie, od 09.00 do 17.00. I to rozwiązanie byłoby przyjęte przez wszystkich wodniaków ze zrozumieniem. Jednak to nie wystarczyło i z niezrozumiałych powodów RZGW Gdańsk postanowiło ograniczyć pracę części śluz jeszcze bardziej - w weekendy. Będą to wszystkie śluzy (sześć) na wodach Pętli Żuławskiej, a więc trzy śluzy na Nogacie (Michałowo, Rakowiec, Szonowo), śluza łącząca Nogat z Wisłą (Biała Góra), śluza łącząca Szkarpawę z Wisłą (Gdańska Głowa) i śluza łącząca Martwą Wisłę z Wisłą (Przegalina).

Nie sposób dostrzec w tym logiki, ponieważ jednocześnie śluzy na Kanale Elbląskim i Pojezierzu Iławskim  - gdzie ruch w śluzach jest mniejszy niż na śluzach Pętli Żuławskiej - czynne będą w sezonie codziennie, także w weekendy, w godzinach 09.00-17.00.  Dotyczy to także takich śluz jak Mała Ruś, położonej na krańcach Pojezierza Iławskiego. W tym rejonie śluzuje się o wiele mniej jednostek niż na śluzach Wisły czy Nogatu. Podobnie długo czynna będzie śluza Czersko Polskie - osiem godzin w dni powszednie i dziesięć godzin w każdy weekend.


Tak więc podczas gdy śluza taka jak Mała Ruś na krańcu Pojezierza Iławskiego, czynna będzie w sezonie codziennie w godzinach 09.00-17.00, to śluzy, gdzie ruch jednostek turystycznych jest o wiele większy, łączące Szkarpawę z Wisłą - Gdańska Głowa, czy śluzy Nogatu - w weekendy przez cały sezon będą czynne "po wcześniejszym zgłoszeniu".

Wyprzedzając wyjaśnienia RZGW
o redukcji etatów, braku funduszy mamy propozycję - niech śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś - będą czynne w weekendy na zgłoszenie, a śluzy Michałowo, Rakowiec, Szonowo, Biała Góra, Gdańska Głowa i Przegalina będą czynne w weekendy godzinach 09.00-17.00.

Pętla Żuławska potraktowana "po macoszemu"
Czytając komunikat RZGW trudno nie oprzeć się wrażeniu, że szlak wodny Pętli Żuławskiej został potraktowany "po macoszemu"
. Skrócenie godzin pracy śluz w sezonie do ośmiu godzin dziennie można przyjąć za zrozumiałe i naturalne. Ale już ograniczenie pracy śluz na Nogacie, Wiśle, Szkarpawie i Martwej Wiśle w weekendy do otwarć na wcześniejsze zgłoszenie, z wyprzedzeniem dwunastogodzinnym stanowi istotne ograniczenie turystyki wodnej na szlakach wodnych, gdzie kosztem dziesiątek milionów złotych zbudowano przystanie wodne, ostatnio przystanie kajakowe, a infrastruktura wodna jest w ciągłej rozbudowie w ramach projektu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska czy Pomorskie Szlaki Kajakowe.

Na zgłoszenie czyli kiedy?
Wodniacy płynący jednostkami turystycznymi nie są w stanie określić kiedy dokładnie przepłyną przez konkretne śluzy. Dlatego "zgłoszenia" będą ogólne i wodniacy zapewne będą asekurować się, podając ogólnie że przepłyną pomiędzy 09.00 a 17.00, a zatem obsługa śluzy będzie i tak przebywać na obiekcie przez większość dnia. Jacht czy barka motorowa to nie statek i nie jest w stanie płynąć według rozkładu jazdy.

Opiszmy to na konkretnych dwóch przykładach.
Nocujący w Białej Górze jacht zgłasza w piątek chęć przepłynięcia śluzy Biała Góra w sobotę. Może określić godzinę śluzowania, bo przystań jest tuż przy śluzie. A więc określa śluzowanie mniej więcej na godzinę 09.00. Potem zamierza spłynąć Wisłą, zacumować w Tczewie na obiad i następnie prześluzować się w śluzie Gdańska Głowa, aby nocować w Drewnicy. Ale o której godzinie dopłynie do Gdańskiej Głowy? O 14.00? A może o 15.00? Albo o 16.00? Żaden odpowiedzialny wodniak tego nie zadeklaruje, bo zależy to od falowania, siły wiatru i sytuacji nie dających się przewidzieć (np. wejścia na mieliznę), zatem obsługa śluzy i tak będzie musiała oczekiwać do godziny 17.00. Podobnych sytuacji będzie o wiele więcej i można zakładać, że będą one powodowały nerwowość odbierających telefony pracowników RZGW.

Przykład drugi.
Jacht płynący Nogatem dopływa w sobotę wieczorem o godzinie 21.00 do śluzy Michałowo. Następnego dnia jacht ten chce przepłynąć śluzy Nogatu - Michałowo, Rakowiec i Szonowo. W związku z tym o godzinie 21.00 kapitan jachtu dzwoni do Nadzoru Wodnego aby przekazać informację, że następnego dnia rano rozpoczyna przejście przez śluzy. Wcześniej nie może zadzwonić, bo jeszcze nie dopłynął do Michałowa. Pytanie, czy pracownik Nadzoru Wodnego będzie o 21.00 czy o 22.00 odbierał takie telefony? Albo smsy?

"Zgłoszenie na 12 godzin przed przejściem" oznacza, że chcąc przejść śluzę w sobotę o godzinie 12.00 zgłosić to można a nawet należy... w piątek nawet i o godzinie 24.00. Oczywiście można wcześniej, na przykład o 22.00 albo o 20.00, kiedy dopłyniemy w pobliże śluzy i będziemy pewni że następnego dnia chcemy się śluzować. Tylko czy wieczorem ktoś z Nadzoru Wodnego odbierze nasz telefon?
Wyślemy w tej sprawie zapytanie do RZGW.

Wymiany czarterów w weekendy
Wszystkie firmy czarterowe rozpoczynają swoje turnusy w weekendy. Dzięki rozstawieniu jachtów w różnych portach Pętli Żuławskiej barki motorowe nie płyną "stadami" i ruch rozkłada się równomiernie między przystaniami. Ale ruch ten jest intensywny zwłaszcza w weekendy, kiedy barki dopływają do portów wymiany lub rozpoczynają swoje rejsy. Dodatkowo spora grupa turystów wodnych wynajmuje takie jednostki wyłącznie na weekendy, zwłaszcza w maju, czerwcu i wrześniu. Informacja o obowiązkowym "zgłoszeniu" może skutecznie zniechęcić wodniaków do wypływania, gdyż wielu z nich pamięta o różnych perypetiach związanych z obiektami hydrotechnicznymi.

W związku z powyższym będziemy ponownie zwracać się do RZGW z wnioskiem, aby śluzy na Pętli Żuławskiej - podobnie jak na Kanale Elbląskim i Pojezierzu Iławskim były otwarte również w weekendy, od 09.00 do 17.00.

Co z mostami?
Za wzór mostom pontonowym, obrotowym i zwodzonym na Pętli Żuławskiej można stawiać most zwodzony w Rybinie. Od kilku lat stały okres sezonu, bardzo dobrze dobrane godziny otwarć. Prawidłowe i aktualne oznakowanie brzegowe. Aktualna informacja na stronie internetowej zarządcy mostu.
Sąsiedni most w Drewnicy funkcjonuje zdecydowanie gorzej. Nieaktualizowane godziny otwarć, brak regularnych otwarć "poza sezonem", okres sezonu niekompatybilny z innymi obiektami na Pętli Żuławskiej. Zarządzający mostem zwodzonym w Drewnicy postanowili "unowocześnić" godziny otwarć likwidując dwa otwarcia pomiędzy godziną 13.00 a 17.00. "Przy okazji" skrócono sezon otwarć mostu do... 13 września, nie przejmując się zupełnie tym, że sąsiadująca z Drewnicą śluza Gdańska Głowa sezon ma do 30 września a kolejny most w Rybinie jeszcze dłużej. Portal Pomorski Szlak Żeglarski będzie przeciwko temu protestował. Przy okazji - tablica brzegowa w Drewnicy wskazuje nieaktualne godziny otwarć... Na kolejnym moście - tym razem pontonowym w Nowakowie jest inny system. Ten most działa cały rok za wyjątkiem okresów zalodzenia. Stałe godziny otwarć są od lat te same, a dodatkowe wieczorne godziny otwarć o 20.00 i 21.00 wyznaczane są w sezonie, który ma różne terminy, zazwyczaj w lipcu i w sierpniu. Most zwodzony w Sobieszewie z kolei, mimo że funkcjonuje od jesieni 2019 roku, do dzisiaj nie ma żadnych informacyjnych tablic brzegowych... Zarządca mostu "usankcjonował" wprowadzone wcześniej miejscowe zwyczaje, które polegają na tym, że most nie jest otwierany w wyznaczonych godzinach, otwarcie następuje dopiero po wcześniejszym kontakcie załogi jachtu z obsługą mostu...

Reasumując
Sezon 2020 jest istotnym krokiem wstecz, jeśli chodzi o funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych. Wieloletnie próby portalu Pomorski Szlak Żeglarski, aby doprowadzić do spójności sezonu i harmonogramu otwarć śluz, pochylni, mostów zwodzonych, pontonowych i obrotowych, które zaowocowały w ostatnich kilku latach uzgadnianiem godzin otwarć podczas tzw. "spotkań nawigacyjnych", zostały obrócone wniwecz. Poszczególni operatorzy ustalają sami sobie termin sezonu, co skutkuje tym że trzy sąsiadujące ze sobą obiekty hydrotechniczne na tej samej rzece koniec sezonu mają 13 września, 30 września i 15 października... Ograniczanie godzin otwarć śluz czy mostów bez żadnych uzgodnień i konsultacji ze środowiskiem wodniackim prowadzi do utrudniania żeglugi turystycznej - jak na razie w weekendy. Żeby "było weselej", przy niektórych mostach zwodzonych stoją nieaktualne tablice informacyjne a na moście w Sobieszewie do kwietnia 2020 nie było ich w ogóle! [Aktualizacja: 15 maja w Sobieszewie nadal nie ma tablic informacyjnych].  Podobnie na śluzach tablice informacyjne pokazują godziny otwarć dotyczące sezonu, podczas gdy na wiele tych obiektów funkcjonuje także "poza sezonem", kiedy godziny otwarć są zupełnie inne... Tymczasem są służby odpowiedzialne za kontrolę i nadzór nad tymi obiektami... W chwili obecnej, po likwidacji spółki Pętla Żuławska (która formalnie funkcjonuje do końca maja) nie ma instytucji, która by oprócz portalu Pomorski Szlak Żeglarski zajmowała się na bieżąco informacją i promocją Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlaków wodnych.


Napiszcie do RZGW i Urzędu Żeglugi Śródlądowej, co sądzicie o ograniczeniach w otwarciach śluz:
mariusz.nierebinski@wody.gov.pl, co.gdansk@wody.gov.pl, boguslaw.pinkiewicz@wody.gov.pl, 
aleksandra.bodnar@wody.gov.pl, urzad@gda.uzs.gov.pl, urzad@bydg.uzs.gov.pl, r.wasil@pomorskie.eu

oraz do wiadomości naszego portalu: piotr@zalewwislany.pl

Napiszcie do Starostwa w Nowym Dworze Gdańskim Wydziału Infrastruktury, co sądzicie o niedostosowaniu do sezonu mostu zwodzonego w Drewnicy (sezon na śluzach do 30 września, na moście do 13 września) oraz o przerwie w otwarciach od godziny 13.00 do 17.00 (poprzednio były godziny 15.00 i 16.00). Meile kierujcie tutaj:
a.gorczynski@nowydworgdanski.pl, p.ciszek@nowydwogdanski.pl, sekretarz@nowydworgdanski.pl oraz do wiadomości naszego portalu: piotr@zalewwislany.pl, urzad@gda.uzs.gov.pl, urzad@bydg.uzs.gov.pl, r.wasil@pomorskie.eu

Godziny otwarć śluz i pochylni w skrócie

 • Do 01 maja i po sezonie (prawdopodobnie po 30 września) czynne są śluzy na Wiśle (oprócz Przegaliny), tj. Biała Góra i Gdańska Głowa oraz śluzy na Nogacie (Szonowo, Rakowiec, Michałowo) w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00;
 • Śluzy i pochylnie w sezonie czynne będą krócej - osiem godzin, zamiast, jak w latach ubiegłych dwunastu godzin.
 • W sezonie od 01 maja 2020 czynne będą:
  - śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś - czynne w sezonie od 01 maja 2020 codziennie, w godzinach 09.00-17.00 (z wyłączeniem śluzy Przegalina);
 • W sezonie od 01 maja 2020 czynne będą: śluzy Gdańska Głowa, Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo - czynne w sezonie od 01 maja 2020 w dni powszednie, w godzinach 09.00-17.00 a w weekendy i dni świąteczne po wcześniejszym zgłoszeniu z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Jest to sprzeczne z potrzebami wodniaków i portal Pomorski Szlak Żeglarski wystosował sprzeciw w tej sprawie;
 • Śluza Przegalina będzie czynna od 01 czerwca 2020 w dni powszednie, w godzinach 09.00-17.00 a w weekendy i dni świąteczne po wcześniejszym zgłoszeniu z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem;
  Przed zaplanowaniem rejsu należy upewnić się, czy faktycznie nastąpiło otwarcie śluzy po remoncie;
 • Wszystkie pochylnie - czynne w sezonie od 01 maja 2020 codziennie, w godzinach 09.00-17.00
  Warunkiem uruchomienia pochylni 01 maja jest pozytywne świadectwo odbioru przez Transportowy Dozór Techniczny. Odbiór zaplanowany jest na 29-30 kwietnia 2020;
 • Godziny otwarć śluz i pochylni mogą ulec wydłużeniu w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej;
 • Przejście przez śluzy i pochylnie będzie prawdopodobnie zwolnione z opłat (informacja na ten temat będzie poprzedzona stosownym komunikatem).

Piotr Salecki

W reakcji na nasz artykuł wiele grup wodniaków, kluby żeglarskie, firmy czarterowe, a nawet politycy związani z regionem wyrazili swój sprzeciw wobec ograniczania żeglugi


Wystąpienie senatora Jerzego Wcisła - aby uruchomić odtwarzanie filmu kliknij na zdjęcie

Odpowiedzi

Skracanie godzin pracy

Jak rozumiem, skrócono godziny pracy śluz i pochylni, aby w ramach prewencji zarażeń wirusem, stłoczyć bardziej żeglarzy próbujących przepłynąć szlakiem?

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź