Pochylnia Buczyniec

Pochylnia Buczyniec
Jest pierwszą pochylnią od strony Pojezierza Iławskiego, lub ostatnią - jeśli płyniemy od strony Elbląga. Choć urządzenia i sposób działania tej pochylni jest podobny do pozostałych, są elementy, które ją wyróżniają. Przede wszystkim, jest tutaj zlokalizowane Muzeum Kanału Elbląskiego. Możemy zwiedzić "od środka" maszynownię pochylni i zobaczyć z bliska, jak działają poszczególne elementy. Jest tu również obelisk ku czci twórcy Kanału Elbląskiego i idei pochylni - inżynierowi Steenke.  Są stoiska z pamiątkami, bar. 

Przy dolnym stanowisku pochylni, nad Kanałem Elbląskim (od strony północnej, czyli od Elbląga) zlokalizowane jest duże pole namiotowe. W 2016
był tu: utwardzony tłuczniem parking, trawiaste pole namiotowe/biwakowe, bez wydzielonych stref na namioty i kampery, toalety toy, miejsce zmywania naczyń (zimna woda), 2 wiaty, przy wjeździe (większa) i przy pochylni, pobór wody do baniaków w punkcie zmywania (bezpłatnie), pobór prądu (3 miejsca dostępu). Za niewielką opłatą - ognisko (10 zł + dodatkowo 10 zł za drewno).
Według uzyskanych informacji w sezonie 2017 mają być: toalety, prysznice i solidna gastronomia. Informujecie, czy to będzie! Dane do dzierżawcy terenu:
Jakub Stożyński, tel. 735-928-113, tel.  609-547-857, jakub.stozynski@wp.pl

  • Galeria zdjęć z Pochylni Buczyniec 2016 jest tutaj

Od północnej strony Kanału, przy górnym stanowisku pochylni jest zlokalizowana przystań Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Po remoncie w latach 2012-2014 poszerzono tu odcinek kanału, powstała obrotnica dla statków i nabrzeża cumownicze po obu stronach kanału dla jednostek turystycznych. Nabrzeża te są o wiele dłuższe, niż "standardowe" nabrzeża cumownicze przy pozostałych pochylniach.

Po remoncie i modernizacji w latach 2012-2014
Na pochylni Buczyniec wykonano najbardziej zaawansowane prace spośród wszystkich pięciu pochylni. Oprócz standardowych prac remontowych, takich jak remont wszystkich  urządzeń pochylni,
wykonania stanowisk cumowniczych przy stanowisku górnym i dolnym, założenia instalacji monitoringu TV przemysłowej, wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej, remontu instalacji dzwonkowej pomiędzy budką sygnalisty a maszynownią, wykonano także: obrotnicę dla jednostek pływających. Poprzez przesunięcie linii brzegowej prawego brzegu stanowiska górnego utworzono nowe miejsca cumownicze. W związku ze zmianą w organizacji ruchu na pochylni, stworzone zostały nowe dojścia i przejazdy do maszynowni oraz do stanowiska cumowniczego na stanowisku dolnym. Najbardziej istotną ingerencją w istniejące zagospodarowanie Pochylni Buczyniec było wybudowanie Izby Historii Kanału, mającej na celu promocję Kanału Elbląskiego.

Po remoncie powstało też zaplecze sanitarne dostępne dla wodniaków - a raczej wodniacy korzystają "przy okazji" z toalet Izby Historii Kanału. W związku z tym toalety są dostępne tylko w godzinach otwarcia Izby Historii Kanału, a więc nie wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne wodniakom - czyli wczesnie rano i późnym wieczorem. Po wielu interwencjach w 2016 ustawiono dla wodniaków toi-toi - czynny w godzinach zamknięcia toalet w Izbie Historii Kanału.

Dostęp do prądu i wody jest problematyczny - przyłącze jest dostępne na części nabrzeża przy górnym stanowisku. Jest to złącze techniczne RZGW, wykorzystywane przez statki białej floty i przez nie opłacane! A więc aby z niego skorzystać - należy poprosić o zgodę i pomoc załogę statku pasażerskiego. Przede wszystkim jednak należy mieć specjalną nietypową dla wodniaków złączkę i klucze! Można je spróbować pożyczyć od załóg statków cumujących przy pochylni.

Pochylnie
poprowadzone są w linii prostej, zgodnie z linią trasy kanału. Sama pochylnia składa się z dwu, równolegle - między dolnym a górnym stanowiskiem - prowadzonych torowisk. Na każdym torowisku porusza się jeden wózek. Każdy wózek ma ciężar własny 24 tony i nośność 50 ton. W przypadku jednoczesnego obciążenia obu wózków dopuszczalna nośność jednego wózka wynosi 38 ton. Tory zaczynają się na górnym stanowisku (pod wodą), jeszcze przed szczytem zapory (grobli), zamykającej dany odcinek Kanału (takie rozwiązanie umożliwia po zamknięciu grobli i wypompowaniu wody prowadzenie prac remontowych bez zamykania większych odcinków kanału). Po przejściu przez szczyt pochylni opadają, dochodzą do dolnego stanowiska i również tutaj schodzą pod wodę. W części nadwodnej podtorza stanowią fundamenty betonowe ciągłe, lub fundament wykonany z betonowych bloków.
Piotr Salecki (maj 2016)

Warto przeczytać także:

  • Rejs M.mmm Kanałem Elbląskim po remoncie w 2015 roku na naszej stronie - tutaj
  • Pochylnia Buczyniec - opis archiwalny, aktualny do remontu w latach 2012-2014 tutaj
  • Więcej o pochylniach, ich mechanizmach i zasadach działania - tutaj
  • Jak pokonać jachtem pochylnie - tutajDolne stanowisko Pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Pomost cumowniczy - dolne stanowisko Pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Wózek transportowy Pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Pole campingowe przy dolnym stanowisku pochylni - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Panorama górnego stanowiska Pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)

Nabrzeże cumownicze przy zachodnim brzegu kanału, górne stanowisko Pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)

Obelisk upamiętniający inżyniera Steenke - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2011)


Długie nabrzeże cumownicze dla jachtów (zachodni brzeg kanału) przy górnym stanowisku pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Przyłącza wody i prądu wymagają specjalistycznych kluczy i złączek - fot. Marek Mastalerz (2016)


Obrotnica dla statków - widok w kierunku górnego stanowiska Pochylni Buczyniec - fot. Piotr Salecki (maj 2016)

Odpowiedzi

Ustawienie jachtu

Stawienie dużego jachtu motorowego z falszkilem na wózku, należy wykonać bardzo starannie i nie dopuścić do położenia na burcie. Przy wysokości jachtu 2-3m licząc od stępki, położenie grozi zerwaniem sterówki - szczególnie na Buczyńcu. Moja rada: jedna osoba pozostaje na jachcie ustawiając go w odległości ok.50cm od wózka. W momencie osadzenia na wózku należy zdecydowanie przebalastować go w stronę wózka , zakładając wcześniej obijacze.

Dodaj nową odpowiedź