Skandal w Elblągu. Most zwodzony Niski nieczynny do odwołania bez wcześniejszego powiadomienia

01 maja wodniacy płynący z Pętli Żuławskiej na pochylnie Kanału Elbląskiego dowiedzieli się od operatora mostu, że Most Niski (od strony Zalewu Wiślanego) nie jest otwierany w ogóle ze względu na remont. Przewidywany czas zakończenia remontu? Miesiąc, może dwa. Lekceważenie wodniaków przez zarządców obiektów  hydrotechnicznych sięgnęło apogeum w Elblągu. Ogłoszenie przez RZGW nieotwierania śluz na Pętli Żuławskiej w weekendy - tylko na zgłoszenie co jest trudne w żegludze turystycznej, bo brak możliwości dokładnego planowania, zmniejszenie godzin otwarć mostu w Drewnicy i bezsensowne skrócenie sezonu do 13 września (na pozostałych obiektach jest dłuższy) stanowiło niechlubne precedensy. Aktualizacja 6 maja. Aktualizacja 27 maja.
Aktualizacja 27 maja 2020
Jak informuje na facebooku senator Jerzy Wcisła z Elbląga, po rozmowach z władzami miasta zostały wdrożone rozwiązania dzięki którym remont mostu ma zostać przyspieszony a most ma być oddany do eksploatacji już na począku czerwca. Czekamy na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Aktualizacja 06 maja 2020

  • Ostrzeżenie Nawigacyjne ws zamkniętego mostu w Elblągu - tutaj
  • Komunikat Zarządu Dróg w Elblągu - tutaj01 maja wodniacy płynący z Pętli Żuławskiej na pochylnie Kanału Elbląskiego dowiedzieli się od operatora mostu, że Most Dolny (Niski) - ten od strony Zalewu Wiślanego nie jest otwierany w ogóle ze względu na remont. Przewidywany czas zakończenia remontu? Miesiąc, może dwa. W "nieco lepszej" sytuacji są wodniacy płynący od strony pochylni. Most Górny (Wysoki) otwiera się bowiem normalnie i dzięki temu można płynąc od strony Kanału Elbląskiego i zacumować przy Nabrzeżu Bulwar Zygmunta Augusta.


Most zwodzony Dolny (Niski) - fot. Piotr Salecki (weekend majowy 2020)

Lekceważenie wodniaków przez zarządców obiektów  hydrotechnicznych sięgnęło apogeum w Elblągu. Ogłoszenie przez RGZW nieotwierania śluz na Pętli Żuławskiej w weekendy (tylko na zgłoszenie co jest trudne w żegludze turystycznej ze względu na brak możliwości dokładnego planowania), zmniejszenie godzin otwarć mostu w Drewnicy i bezsensowne skrócenie sezonu do 13 września (gdy sezon na pozostałych obiektach jest dłuższy) stanowiło groźne precedensy.
Epidemia wirusa nie jest i nie może być pretekstem do ograniczania pracy obiektów hydrotechnicznych a tym samym ograniczania żeglugi zarówno zawodowej jak i rekreacyjnej.

Wodniacy chcą przepłynąć a most zamknięty
Zamknięty most zaskoczył już wielu wodniaków, którzy podczas długiego majowego weekendu chcieli popłynąć na Kanał Elbląski. Zaskoczeni dowiadywali się od operatora mostu, że nie jest on otwierany w ogóle ze względu na remont. Przewidywany czas zakończenia remontu? Miesiąc, może dwa.


Remont Mostu Dolnegow Elblągu miał zakończyć się 20 kwietnia 2020 roku. Remont polegał na wymianie elementów nawierzchni mostu - drewnianej kostki. Jak wiemy z dobrze poinformowanych źródeł, remont mostu wydłużył się ze względu na wyjazd ukraińskich pracowników i ściąganie na plac budowy pracowników polskich. Intensywność prac przy moście istotnie zmalała. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, prace mogą potrwać do końca maja a być może i do końca czerwca.

Zarządca mostu "zapomniał" poinformować Urząd Morski, Urząd Żeglugi Śródlądowej, RZGW i wodniaków
Problemy z przedłużającym się remontem mostu nie usprawiedliwiają jednak milczenia i braku informacji Zarządu Dróg w Elblągu. Na samym moście tablice informują o normalnych godzinach otwarcia, "jak gdyby nic się nie stało", nie ma żadnej pisemnej informacji o długotrwałym zamknięciu mostu, ani żadnego wyjaśnienia. Całkowite zbagatelizowanie użytkowników dróg wodnych jest nie tylko złamaniem obowiązującego prawa. Jest okazaniem jawnego lekceważenia i wzgardy turystom, o których Elbląg przecież zabiega. Planowanie trasy rejsu następuje z miesięcznym lub większym wyprzedzeniem, realizowane są rejsy "w jedną stronę", gdzie załoga odbiera jednostkę w Iławie czy Miłomłynie a zdaje ją w Elblągu albo dalej, w Gdańsku czy którymś z portów Zalewu Wiślanego. 

Urzędnicy Zarządu Dróg w Elblągu nie tylko nie powiadomili o zamiarze przedłużenia zamknięcia mostu służb odpowiedzialnych za drogi wodne (Urzedu Morskiego, RZGW Gdańsk, UŻŚródlądowej), ale, co już w tej sytuacji nikogo nie dziwi - nie zadali sobie trudu, aby poinformować o tym fakcie funkcjonujące w Elblągu kluby i przystanie jachtowe oraz firmy czarterowe w regionie Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego, nie mówiąc już o mediach - lokalnych czy specjalistycznych, jak na przykład nasz portal.

O ile trudno osądzać, czy w przypadku niepowiadomienia urzędów było to działanie świadome, gdyż taka informacja spotkałaby się z pewnością ze zdecydowanym sprzeciwem i nakazem otwarcia mostu ze strony Urzędu Morskiego, o tyle niepowiadomienie wodniaków naraziło wielu z nich na zmarnowany urlop na wodzie, gdyż wiedząc że most w Elblągu jest nieczynny, mogliby zaplanować swój rejs zupełnie inaczej - na przykład nie płynąc z Gdańska na Kanał Elbląski, pochylnie i Pojezierze Iławskie, tylko na wody Zatoki Gdańskiej, Pętli Żuławskiej czy Zalewu Wiślanego. Wielu z czarterobiorców wypożycza jachty i barki motorowe na dłużej, nie tylko na okres samej "majówki". Oczywiście kolejne czartery wypływają w maju i w czerwcu. Firmy czarterowe liczą się już teraz ze stratami, które mogą spowodować klienci odwołujący rejsy.Załoga jachtu "Pomuchel" musiała zrezygnować z rejsu na pochylnie - fot. P. Salecki (majówka 2020)

Zamykanie szlaku wodnego przez remont mostu - bezprawiem
Zarządy mostów zwodzonych i innych obiektów hydrotechnicznych nie mogą zgodnie z prawem trwale zamykać swoich obiektów, jeśli oznacza to blokadę lub zamknięcie szlaku wodnego, bez wcześniejszej zgody właściwego terytorialnie zarządcy szlaku wodnego. Ten odcinek rzeki to wody morskie i za jego administrację  odpowiada Urząd Morski w Gdyni delegatura w Elblągu. Z kolei odcinek ten stanowi łącznik pomiędzy dwoma waznymi szlakami śródlądowymi - Kanałem Elbląskim i Pętlą Żuławską, którymi zarządzają Regionalny Zarząd Dróg Wodnych i Urząd Żeglugi Śródlądowej. Prowadzenie remontu mostu zwodzonego w taki sposób, że uniemożliwia się przepłynięcie większości jednostek turystycznych z pewnością kwalifikuje się do nazwania samowolnym zamknięciem szlaku wodnego. Jak wynika z naszych informacji, ani Urząd Morski delegetura w Elblągu, RZGW Gdańsk, ani Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy delegatura w Gdańsku nie zostały o niczym powiadomione.


Poniżej fragment uzasadnienia Urzędu Żeglugi Śródlądowej wyrażający sprzeciw przeciwko remontowi mostu na rzece Szkarpawa w Rybinie w kwietniu i maju 2019 roku, co wiązałoby się z uniemożliwieniem przejścia jednostek wodnych. Na podstawie poniższego pisma remont został przesunięty na jesień 2019. Całe pismo tutaj


Napiszcie do Zarządu Dróg i Departamentu Inwestycji w Elblągu co sądzicie o zamknięciu mostu bez żadnego wcześniejszego ogłoszenia, braku informacji na tablicach oraz o blokowaniu szlaku żeglownego bez zgody Urzędu Morskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej i RZGW
Link do Zarządu Dróg w Elblągu: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego/7590-departament-zarzd-drog-74732042
Paulina Karczewska – stanowisko ds. organizacyjnych, odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg i obsługi sekretariatu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, tel. 55-239-32-43
mail: dzd@umelblag.pl

Link do Departamentu Inwestycji: https://www.elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego/7591-departament-inwestycji-61678233
Departament Inwestycji ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 229, tel.: 55-239-32-40
e-mail: di@umelblag.pl,
Elżbieta Gieda - Dyrektor Departamentu, tel.: 55-239-32-48

Piszcie także do wiadomości: naszego
portalu piotr@zalewwislany.pl i urzędów:
kpelblag@umgdy.gov.pl , mariusz.nierebinski@wody.gov.pl , co.gdansk@wody.gov.pl , boguslaw.pinkiewicz@wody.gov.pl , 
aleksandra.bodnar@wody.gov.pl , urzad@gda.uzs.gov.pl , urzad@bydg.uzs.gov.pl , r.wasil@pomorskie.eu

Możecie również zamieścić Wasze uwagi pod tym artykułem w komentarzu.


Co można zrobić? Remont przy otwartym jednym przęśle
W obecnej sytuacji rozwiązania są trzy:
- otwierania mostu raz lub dwa razy dziennie, rano i po godzinie 17, czyli poza godzinami pracy robotników;
- przełożenie remontu mostu na jesień 2020, zamknięcie mostu dla ruchu pieszego i otwieranie mostu bez położonej na nim kostki, w takiej sytuacji most może być na stałe uniesiony w górę a przęsła zabezpieczone np. za pomocą lin stalowych (tak aby zasilanie mogło być wyłączone);
- prowadzenie remontu tylko jednego przęsła mostu, przy jednoczesnym całkowitym podniesieniu w górę drugiego przęsła mostu a później - odwrotnie.
Odpowiedź "nie da się" będzie kolejnym zlekceważeniem wodniaków. Do zarządcy mostu należy takie zabezpieczenie i zablokowanie przęseł, było to bezpieczne, zarówno dla robotników jak i przepływających wodniaków. W XXI wieku jest to z pewnością możliwe.
Aktualizacja 06 maja 2020. Zarząd Dróg ogłosił, że most będzie zamknięty dla ruchu wodnego do 29 czerwca 2020. Pismo Zarządu Dróg oraz Ostrzeżenie Nawigacyjne na początku artykułu.

Piotr Salecki

  • Most zwodzony Górny (Wysoki) na naszej stronie tutaj 
  • Most zwodzony Dolny (Niski) na naszej stronie tutaj
Film TV3 Olsztyn - aby uruchomić odtwarzanie filmu kliknij na zdjęcie
Film TV3 Olsztyn - aby uruchomić odtwarzanie filmu kliknij na zdjęcie

Warto przeczytać także:

29 kwietnia RZGW Gdańsk wydało komunikat informujący o godzinach otwarć śluz i pochylni w sezonie 2020. Największą zmianą jest ograniczenie otwarć śluz Michałowo, Rakowiec, Szonowo, Biała Góra, Gdańska Głowa i Przegalina w weekendy i dni świateczne. Będą one wtedy otwierane  wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Ograniczenie to nie dotyczy jednak pochylni i śluz na Kanale Elbląskim i Pojezierzu Iławskim.
Więcej tutajSkrócenie sezonu w stosunku do sąsiadujących obiektów hydrotechnicznych, likwidacja dwóch godzin otwarć, nieaktualne brzegowe tablice informacyjne. Takie funkcjonowanie mostu zwodzonego na Pętli Żuławskiej utrudnia żeglugę, co budzi sprzeciw wodniaków. Więcej tutaj


Artykuł z 2019 roku
Urząd Żeglugi Śródlądowej domaga się od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odwołania decyzji o  unieruchomieniu mostu zwodzonego w Rybinie na Szkarpawie dla ruchu wodnego. UŻŚ powołuje się na obowiązujące przepisy, które uprawniają wyłącznie UŻŚ do podejmowania decyzji i ogłaszania komunikatów o zamknięciu lub ograniczeniu ruchu na żeglownej drodze wodnej. Aktualizacja: remont przeniesiony na jesień 2019.
Więcej - tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź