Most zwodzony Niski nieczynny do 29 czerwca 2020. Komunikaty i ostrzeżenie nawigacyjne

Most zwodzony Niski w Elblągu zamknięty dla ruychu wodnego do 29 czerwca 2020. Można przepływać pod zamkniętym mostem. Po kliknięciu czytaj dalej Komunikat Zarządu Dróg w Elblągu i ostrzeżenie nawigacyjne Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Aktualizacja 27 maja.

Aktualizacja 27 maja. Jak informuje na facebooku senator Jerzy Wcisła z Elbląga, po rozmowach z władzami miasta zostały wdrożone rozwiązania dzięki którym remont mostu ma zostać przyspieszony a most ma być oddany do eksploatacji już na począku czerwca. Czekamy na oficjalny komunikat w tej sprawie.

01 maja wodniacy płynący z Pętli Żuławskiej na pochylnie Kanału Elbląskiego dowiedzieli się od operatora mostu, że Most Dolny (Niski) - ten od strony Zalewu Wiślanego nie jest otwierany w ogóle ze względu na remont. Przewidywany czas zakończenia remontu? Miesiąc, może dwa. W "nieco lepszej" sytuacji są wodniacy płynący od strony pochylni. Most Górny (Wysoki) otwiera się bowiem normalnie i dzięki temu można płynąc od strony Kanału Elbląskiego i zacumować przy Nabrzeżu Bulwar Zygmunta Augusta. Zarządca mostu nie poinformował z wyprzedzeniem o zamknięciu mostu i przedłużeniu remontu w okresie sezonu. Oznacza to faktyczne zamknięcie żeglownej drogi wodnej Kanału Elbląskiego dla wszystkich jednostek które nie przepłyną pod zamkniętym mostem, gdyż najbliższe przystanie pozwalające na przykład zakończyć rejs znajdują się za zamkniętym mostem. Firmy czarterowe i klubu wodniackie zapowiadają zdecydowane kroki prawne w tej sprawie.

Piotr Salecki

  • Ostrzeżenie Nawigacyjne ws zamkniętego mostu w Elblągu - tutaj
  • Komunikat Zarządu Dróg w Elblągu - tutaj
  • Artykuł na ten temat tutaj
  • Most zwodzony Górny (Wysoki) na naszej stronie tutaj 
  • Most zwodzony Dolny (Niski) na naszej stronie tutaj
Napiszcie do Zarządu Dróg i Departamentu Inwestycji w Elblągu co sądzicie o zamknięciu mostu bez żadnego wcześniejszego ogłoszenia, braku informacji na tablicach oraz o blokowaniu szlaku żeglownego bez zgody Urzędu Morskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej i RZGW
Link do Zarządu Dróg w Elblągu: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego/7590-departament-zarzd-drog-74732042
Paulina Karczewska – stanowisko ds. organizacyjnych, odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg i obsługi sekretariatu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, tel. 55-239-32-43
mail: dzd@umelblag.pl

Link do Departamentu Inwestycji: https://www.elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego/7591-departament-inwestycji-61678233
Departament Inwestycji ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 229, tel.: 55-239-32-40
e-mail: di@umelblag.pl,
Elżbieta Gieda - Dyrektor Departamentu, tel.: 55-239-32-48

Piszcie także do wiadomości: naszego
portalu piotr@zalewwislany.pl i urzędów:
kpelblag@umgdy.gov.pl , mariusz.nierebinski@wody.gov.pl , co.gdansk@wody.gov.pl , boguslaw.pinkiewicz@wody.gov.pl , 
aleksandra.bodnar@wody.gov.pl , urzad@gda.uzs.gov.pl , urzad@bydg.uzs.gov.pl , r.wasil@pomorskie.eu

Możecie również zamieścić Wasze uwagi pod tym artykułem w komentarzu.Most zwodzony Dolny (Niski) - fot. Piotr Salecki (weekend majowy 2020)


Warto przeczytać także:

29 kwietnia RZGW Gdańsk wydało komunikat informujący o godzinach otwarć śluz i pochylni w sezonie 2020. Największą zmianą jest ograniczenie otwarć śluz Michałowo, Rakowiec, Szonowo, Biała Góra, Gdańska Głowa i Przegalina w weekendy i dni świateczne. Będą one wtedy otwierane  wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Ograniczenie to nie dotyczy jednak pochylni i śluz na Kanale Elbląskim i Pojezierzu Iławskim.
Więcej tutajSkrócenie sezonu w stosunku do sąsiadujących obiektów hydrotechnicznych, likwidacja dwóch godzin otwarć, nieaktualne brzegowe tablice informacyjne. Takie funkcjonowanie mostu zwodzonego na Pętli Żuławskiej utrudnia żeglugę, co budzi sprzeciw wodniaków. Więcej tutaj


Artykuł z 2019 roku
Urząd Żeglugi Śródlądowej domaga się od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odwołania decyzji o  unieruchomieniu mostu zwodzonego w Rybinie na Szkarpawie dla ruchu wodnego. UŻŚ powołuje się na obowiązujące przepisy, które uprawniają wyłącznie UŻŚ do podejmowania decyzji i ogłaszania komunikatów o zamknięciu lub ograniczeniu ruchu na żeglownej drodze wodnej. Aktualizacja: remont przeniesiony na jesień 2019.
Więcej - tutaj

Odpowiedzi

Trudno uwierzyć

Widać, że ten co decyduje nie ma pojęcia o wodniactwie, wstyd.

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź