Bielnik - wrota bezpieczeństwa (Nogat/Kanał Jagielloński, nieczynne)

Wrota Przeciwpowodziowe w Bielniku łączą Nogat z Kanałem Jagiellońskim, który stanowi najkrótszą drogę wodną łączącą Nogat z Elblągiem. Budowla powstała w celu zabezpieczenia Elbląga przed napływem wód powodziowych od strony Nogatu. Nogat był przed laty głównym ramieniem ujściowym Wisły, która wtedy tworzyła prawdziwą deltę. Po uregulowaniu Nogatu kaskadą śluz zagrożenie minęło i wrota przestały być eksploatowane. Nad głową wrót przerzucony jest stały most drogowy. Niska linia wysokiego napięcia przechodząca nad Kanałem Jagiellońskim w pobliżu Bielnika została poprowadzone pod dnem rzeki. Wrota są nieczynne, to znaczy są stale otwarte dla ruchu wodnego i możemy tamtędy swobodnie przepływać.

Przepływając tamtędy należy zwolnić i prowadzić baczną obserwację wystawiając obserwatora na dziobie jednostki. Połączenie Kanału Jagiellońskiego z Nogatem przebiega bowiem ukośnie do osi rzeki Nogat, a most nad Wrotami Przeciwpowodziowymi dodatkowo utrudnia widoczność.

W 2011 i 2012 roku przeprowadzono generalną renowację Wrót Przeciwpowodziowych w Bielniku wraz z remontem nabrzeży.

Alternatywna droga wodna z Zalewu Wiślanego do Elbląga
Od lat postuluję wybudowanie w tym miejscu mostu zwodzonego, co udostępniłoby większym jednostkom alternatywną drogę wodną z Elbląga na Zalew Wiślany. W chwili obecnej przepływające tędy jachty muszą położyć maszt. Tymczasem w momencie zamknięcia mostu pontonowego w Nowakowie, na rzece Elbląg ruch wodny pomiędzy Elblągiem a Zalewem Wiślanym jest całkowicie wstrzymany, nawet dla niewielkich jednostek z położonym masztem. Most w Nowakowie jest stale zamknięty w przypadku wysokich lub niskich stanów wody na rzece.

Piotr Salecki (2008, aktualizacja 2012 i 2013)

Widok od strony Nogatu, za wrotami i mostkiem Kanał Jagielloński.

Widok od strony Kanału Jagiellońskiego (od Elbląga). Za wrotami Nogat - fot. P. Salecki (1999)


Widok od strony Nogatu - fot. P. Salecki (1999)


Widok od strony Nogatu - fot. P. Salecki (1999)