Z Elbląga na Zalew Wiślany

Aktualizacja 2021:
Trwa przebudowa koryta rzeki Elbląg i budowa mostu obrotowego w miejsce pontonowego. Możliwe są utrudnienia w żegludze.

Aktualizacja lipiec 2023:
Ukończono budowę mostu obrotowego i oddano go do użytku. Most obrotowy jest do czasu przekazania odnośnej administracji (co powinno nastąpić w 2024 roku), obsługiwany przez pracowników zatrudnionych przez wykonawcę budowy. Most obrotowy otwierany jest trzy razy dziennie, zdarzają się dłuższe, jedno lub kilkudniowe przerwy w otwarciach. Most pontonowy został zlikwidowany.


Objaśnienie odnośników zaznaczonych na mapce
1, 3 - mosty stałe w Elblągu;

2 - nowe mosty zwodzone w Elblągu, czynne od 2013 roku (artykuł klikamy tutaj), most Dolny (wysoki) opis tutaj, Most Górny (Niski) - opis tutaj;
4 - most w Bielniku, nad Wrotami Bezpieczeństwa na Kanale Jagiellońskim (klikamy tutaj) i w Kępkach, na Nogacie;
5 - pozostałości brzegowe po dawnej przeprawie promowej w Kępinach (na mojej stronie info tutaj);
6 - niska linia wysokiego napięcia (12,3 metra) nad Nogatem [aktualizacja 2016: linia poprowadzona pod dnem rzeki, chociaż na brzegu pozostały tablice ostrzegawcze];
7 - Niskie mosty i nieoznakowane linie energetyczne na Cieplicówce;
8 - przystań Jagodna (klikamy tutaj);
9 - port Kamienica Elbląska (klikamy tutaj);
10 - niedostępna przystań Kupta;
11 - przystań Nadbrzeże (klikamy tutaj); na terenie dawnej przystani wojskowej od wiosny 2014 roku nowa przystań żeglarska
12 - port Suchacz (klikamy tutaj).

13 - przystań żeglarska Osłonka (otwarta w 2012 roku) klikamy tutaj;

14 - boczne odnogi Szkarpawy są nieoznakowane i mogą tam być podwodne przeszkody i inne niebezpieczeństwa - np. nieoznakowane linie energetyczne;

Drogi wodne z Elbląga na Zalew Wiślany

  • Główną drogą wodną z Elbląga na Zalew Wiślany jest szlak rzeki Elbląg. W naszym portalu wszystkie odcinki Elblążki szczegółowo opisane są tutaj.
  • Alternatywną trasę stanowi Kanał Jagielloński (w naszym portalu opisany tutaj), którym dopływamy do Nogatu a  Nogatem (w naszym portalu opisany jest tutaj) do Zalewu Wiślanego. Wariantem rejsu Nogatem jest popłynięcie Cieplicówką (w naszym portalu opisana jest tutaj - ale raczej kajakiem albo jachtem z bardzo niską nadbudówką i położonym masztem). 

Szlak rzeki Elbląg (Elblążki)
Ta droga wodna jest najczęściej wybierana przez jachty płynące na Zalew Wiślany. Po pierwsze, dlatego - że jest najkrótsza, po drugie dlatego, że - stosunkowo - najmniej na niej przeszkód. Po trzecie - z dwóch największych elbląskich portów jachtowych można tędy płynąć bez kładzenia masztów. Na szlaku są dwie linie wysokiego napięcia na szlaku - jedna jeszcze w Elblągu, ma wysokość około 44 metrów, druga, przed mostem pontonowym w Nowakowie - 25 metrów wysokości (niektóre źródła podają błędnie 15 metrów). Największym utrudnieniem jest most pontonowy w Nowakowie (klikamy tutaj), którego nie pokonamy nawet jachtem z położonym masztem. Trzeba czekać na otwarcie. W skrajnych sytuacjach nawigacyjnych (na szczęście bardzo rzadko) - to znaczy przy zbyt wysokim lub zbyt niskim stanie wody w rzece Elbląg most nie jest otwierany! Zaraz za mostem rzeka ma "ostry zakręt", prawie pod kątem 90o. Płynąc Elblążką należy uważać, gdyż można tu spotkać statki i barki z pchaczami, które na rzece mają ograniczoną zdolność do manewrowania. Końcowy odcinek Elblążki przechodzi stopniowo w Zatokę Elbląską, gdzie zachęcam do odwiedzenia szeregu małych, uroczych przystani - Jagodnej (na mapce cyfra 8, bardzo zarośniętej), oraz Kamienicy Elbląskiej (na mapce 9), Nadbrzeża (11) i Suchacza (12). Linki do opisu przystani znajdziecie pod mapką.

  • Szczegółowy opis szlaku Elblążki od Elbląga do Zalewu Wiślanego znajdziecie tutaj.


Szlak Kanału Jagiellońskiego i Nogatu
Płynąc tędy musimy niestety położyć maszt. Chociaż na Kanale Jagiellońskim nie ma niskich linii energetycznych, a jedyna, niebezpieczna została poprowadzona pod dnem kanału, to przeszkodą będzie mostek w Bielniku (na mapce oznaczony cyfrą 4). Od Zalewu Wiślanego Nogatem możemy aż do Bielnika płynąć z postawionym masztem. Niska linia wysokiego napięcia (na mapie oznaczona cyfrą 6) została w 2016 roku poprowadzona pod dnem rzeki, chociaż w sezonie letnim 2016 na brzegach stały nadal ostzregające przed tą linią tablice...

Pod mostkiem znajdują się - od lat nieużywane, zabytkowe Wrota Bezpieczeństwa. Kanał Jagielloński to droga wodna raczej jednostajna, ale jest tutaj kilka gwałtownych zakrętów. Na trasie możecie spotkać zestawy pchaczy z dwiema barkami, które na zakrętach zajmują praktycznie całą szerokość szlaku. Po wypłynięciu na Nogat płyniemy w kierunku wschodnim (płynąc na zachód dotarlibyśmy do Malborka i dalej do Wisły). Rzeka jest dużo szersza niż Kanał Jagielloński, natomiast poza nurtem mocno zarośnięta.

Wkrótce po prawej stronie mijamy, stanowiącą prastarą deltę Nogatu, Cieplicówkę. O tym szlaku w następnym akapicie. Istotną przeszkodą na Cieplicówce są niskie nieoznakowane linie wysokiego napięcia, na mapce oznaczone cyfrą 7).

Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego jest mocno zarośnięte i wygląda jak połączenie Nogatu ze Szkarpawą. Jednak granice Zalewu Wiślanego sięgają "wgłąb" lądu, więc naprawdę obie rzeki osobno, choć w niewielkiej odległości uchodzą do Zalewu. Płynąc Szkarpawą dotrzemy do Rybiny a następnie do Wisły. W pobliżu ujścia Nogatu do Zalewu możemy, płynąc Szkarpawą zacumować przy nowej przystani żeglarskiej w miejscowości Osłonka (
na mapce oznaczona cyfrą 13, więcej o przystani Osłonka - tutaj).

  • Szczegółowy opis szlaku Kanału Jagiellońskiego znajdziecie tutaj, a Nogatu - tutaj.


Wariant Cieplicówka
Od Nogatu w kierunku Zalewu prowadzi także rzeka Cieplicówka. Choć na mapie szlak wygląda na dostępny dla dużych jednostek, w rzeczywistości jest bardzo mocno zarośnięty i są na nim niskie mosty oraz nieoznakowane linie energetyczne. Dostępny raczej dla... kajaków, przynajmniej od strony Nogatu. Od strony Zalewu Wiślanego głęboko, ale czy znajdziecie ujście rzeki w gąszczu trzcin? Poza tym niedaleko przechodzi jedna z nieoznakowanych linii wysokiego napięcia.

  • Jeśli te słowa Was nie przekonują kliknijcie tutaj.

Piotr Salecki (lipiec 2014, aktualizacja maj 2016)

  • Opis archiwalny, aktualny do 2013 roku - tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź