Dzierzgonka - most obrotowy (Dzierzgoń, nieczynny)

Most obrotowy, obecnie nieczynny na rzece Dzierzgonce w okolicy miejscowości Dzierzgoń. W odróżnieniu od wielu tego rodaju mostów w regionie, funkcjonował jeszcze długo po wojnie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przepływały tędy statki spacerowe białej floty, pływające z Elbląga do miejcowości Brudzędy Wielkie (co ciekawe, miejscowość Brudzędy Wielkie położona jest kilka kilometrów w oddaleniu od rzeki).

Piotr Salecki