Zmiany i aktualizacje na stronie w 2011 roku:

Styczeń
::: Nowa galeria - rzeka Fiszewka (Wiska) - tutaj
Luty
:::
Górki Zachodnie i Wisła Śmiała (nowe)
- tutaj
:::
Nabrzeże Sobieszewo (nowe)
- tutaj
::: Przegalina - awanport śluzy północnej (nowe) - tutaj
::: Górki Zach - baseny d. Stoczni Wisła (nowe) - tutaj
::: Martwa Wisła - YK Północny (nowe) - tutaj
::: Martwa Wisła - Stewa (nowe) - tutaj
::: Martwa Wisła - GKM Zaruskiego (nowe) - tutaj
::: Rozlewisko W. Śmiałej - Jabo (nowe) - tutaj
::: Rozlewisko W. Śmiałej - NCŻ (nowe) - tutaj
::: Rozlewisko W. Śmiałej - JKSG (nowe) - tutaj
::: Rozlewisko W. Śmiałej - Neptun (nowe) - tutaj
::: Nabrzeże Ptasi Raj (nowe) - tutaj
Marzec
::: Marina Gdańsk (nowe) - tutaj

::: Górki Zach - wodna stacja paliw (nowe) - tutaj

:::
Górki Zach - AKM (nowe)
- tutaj
::: Górki Zach - Galion AZS (nowe) - tutaj
::: Górki Zach - JK im. Conrada (nowe) - tutaj

Kwiecień
::: Stopień Kamienna Grodza  (aktualizacja i nowe zdjęcia) - tutaj
::: Nabrzeże Dźwigowe na Rudnikach  (nowe) - tutaj
::: Przystań Yachtfinishing na Rudnikach  (nowe) - tutaj
Maj
::: Przystań Bliza na Rudnikach (nowe) - tutaj
::: Przystań Pałacu Młodzieży na Rudnikach  (nowe) - tutaj
Czerwiec
::: Rzeka Fiszewka - dodałem zdjęcia do tekstu -
tutaj
Lipiec
::: Przystań PKM w Wiślince - nowe -
tutaj
Sierpień
::: Galeria Pochylnia Buczyniec - nowa - tutaj
::: Śluza Ostróda - nowe - tutaj
Wrzesień
::: Pochylnia Buczyniec - nowy artykuł - tutaj
Październik
::: Wyspy i kępy Jezioraka - nowy artykuł - tutaj
Listopad
::: Pochylnia Całuny - nowy artykuł - tutaj
::: Pochylnia Całuny - nowa galeria - tutaj
Grudzień
::: Pomosty unijne na Jezioraku - nowy artykuł - tutaj

Piotr Salecki