Godziny otwarć mostów, śluz, pochylni 2020

Komunikaty nawigacyjne. Najważniejsze zmiany i uwagi w sezonie 2020 (najnowsze na górze)

 • 03 czerwca 2020 | RZGW 10/2020. Wydłużenie czasu pracy wszystkich śluz i pochylni od 07.00 do 19.00 we wszystkie dni tygodnia od 06 czerwca - tutaj
 • 29 maja 2020 | RZGW 9/2020. Otwarcie śluzy Przegalina 01 czerwca 2020. Tymczasowe godziny pracy śluzy od 01 do 05 czerwca 2020. Wydłużenie czasu pracy pochylni na Kanale Elbląskim od 01 czerwca - tutaj
 • 20 maja 2020 | RZGW 8/2020.  Bezpłatne śluzy i pochylnie dla wszystkich przepływających od 16 maja do 30 września - tutaj
 • Od 18 maja skrócenie godzin otwarć pochylni - więcej tutaj
 • Funkcjonowanie śluz i pochylni 2020 komunikat RZGW i artykuł PSŻ - tutaj
 • Rozpoczęcie "sezonu" na pochylniach i śluzach 01 maja 2020.
 • Do 01 maja czynne w takcie "poza sezonem" śluzy na Nogacie Michałowo, Rakowiec, Szonowo, Biała Góra i na Szkarpawie Gdańska Głowa.
 • Zakończenie remontu śluzy Przegalina planowane na koniec maja 2020. Otwarcie śluzy 01 czerwca 2020.
 • Ze względu na pandemię coronawirusa śluzy i pochylnie na Kanale Elbląskim i Pojezierzu Iławskim w sezonie od 01 maja czynne we wszystkie dni w godzinach w godzinach 09.00-17.00.
 • Ze względu na pandemię coronawirusa śluzy na Pętli Żuławskiej w sezonie od 01 maja czynne w dni powszednie w godzinach w godzinach 09.00-17.00 a w weekendy i dni świąteczne po wcześniejszym zgłoszeniu są czynne w godinach 09.00-17.00.
 • Planowane jest uruchomienie mostu zwodzonego w Ujściu (kanał Pasłęki/rzeka Pasłęka). Funkcjonowanie tego mostu umożliwi wejście jachtom do przystani w Nowej Pasłęce, w przypadku spłyceń w ujściu Pasłęki (pogłębianych okresowo).
 • Kładka na Ołowiankę na Motławie otwierana w wyznaczonych godzinach wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu jednostki pływającej.
 • Planowane jest otwarcie w okresie letnim Kładki na Wyspę Spichrzów. Będzie otwierana na zgłoszenie przepływających jednostek - bez wyznaczonych godzin.
 • Most w Rybinie na Wiśle Królewieckiej (niebieski) nadal stale zamknięty dla ruchu wodnego. Miożna przepływać pod zamkniętym przęsłem.
 • Ze względu na epidemię coronawirusa na moście pontonowym w Nowakowie most może nie być otwioerany w sezonie w dodatkowych godzinach o 20.00 i 21.00. Ewentualne otwarcia w tych godzinach zostaną poprzedzone dodatkowym komunikatem.
 • Planowane jest zwolnienie z opłat za przejście przez śluzy i pochylnie.

Mapka czynnych obiektów hydrotechnicznych na Pomorskim Szlaku Żeglarskim 2020 awers.
Aby ją powiększyć kliknij mapkę lub tutaj


Nadzór Wodny w rejonie Pętli Żuławskiej adresy i telefony - tutaj
Mapka czynnych obiektów hydrotechnicznych na Pomorskim Szlaku Żeglarskim rewers 2020 
Aby ją powiększyć kliknij mapkę lub
tutaj


Godziny otwarć mostów, śluz, pochylni w sezonie 2020

Szlak Martwej Wisły-Wisły-Szkarpawy-Wisły Królewieckiej. Z Gdańska na Zalew Wiślany lub do Elbląga
Nr Nazwa obiektu
link do opisu i zdjęć
TelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
1Kamienna Grodza wrota bezpieczeństwa,  dawna śluza Gdańsk Stare Miasto -
(Motława)

opis i zdjęcia - tutaj
administrator:
RZGW
bezpłatniestale otwarte, zamykane automatycznie w razie wzrostu poziomu wody w Motławie
Artykuł tutaj
2Most obrotowy na Wyspę Spichrzów Gdańsk - Stare Miasto (Motława)administrator
Gdański Zarząd
Dróg i Zieleni
58 341 20 41
bezpłatniemost w końcowej fazie budowy
planowane uruchomienie latem 2020
otwarcia mostu na zgłoszenie jednostek pływających
3Most zwodzony na Ołowiankę Gdańsk Stare Miasto - (Motława)obsługa
516-970-048

administrator -
Gdański Zarząd
Dróg i Zieleni
58 341 20 41
bezpłatnieW sezonie:
01 kwietnia-30 października
07.00-7.30, 08.00-08.30, 09.00-09.30, 10.00-10.30, 11.00-11.30, 12.00-12.30, 13.00-13.30, 14.00-14.30, 15.00-15.30, 16.00-16.30, 17.00-17.30, 18.00-18.30, 19.00-19.30, 20.30-21.00, 22.00-22.30, 23.00-23.30.
Otwarcia kładki do odwołania wyłącznie po zgłoszeniu jednostki pływającej.

W godzinach 00.00 - 07.00 - kładka jest zwodzona po zgłoszeniu konieczności przez jednostkę pływającą.
Otwarcie kładki dla ruchu wodnego w wyznaczonych godzinach będzie trwać od 10 do 30 minut.

Poza sezonem
W okresie od 1 listopada do 31 marca kładka jest zwodzona po zgłoszeniu konieczności przez jednostkę pływającą  z zachowaniem cyklu godzinnego.
4Most zwodzony drogowy Sobieszewo
(Martwa Wisła)


Zdjęcia i opis tutaj

obsługa
507 433 264

kanał VHF: 09

administrator -
Gdański Zarząd
Dróg i Zieleni
58 341 20 41

bezpłatnie

otwarcie mostu następuje wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze chęci przepłynięcia!

w sezonie od 30 kwietnia do 30 września
w dni robocze: 08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00
w soboty, niedziele i święta: 08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00, 21.00

poza sezonem (oprócz zalodzenia):
08.30, 10.30, 13.00, 17.00, 19.00

Most jest otwierany dodatkowo, poza wyznaczonymi godzinami dla statków (od świtu do zmierzchu). Jachty mogą wtedy przepłynąć ale uwaga! muszą płynąć dosłownie tuż za statkiem, gdyż obsługa nie zwraca uwagi na jachty i nie czeka na nie, zamykając most tuż za statkiem.

Otwarcie mostu następuje w wyznaczonych godzinach pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia obsłudze mostu chęci przejścio przez jednostkę pływającą.

Kotwice w okolicy mostu nie trzymają!

5Prom dolnolinowy Świbno-Mikoszewo
(Wisła)

Tel do przeprawy
promowej:
58 308 05 82
Tel armatora
694 775 099

promswibno.pl

nie dotyczyZe względu na epidemię coronawirusa rozpoczęcie kursowania promu planowane na czerwiec.

W 2020 prom kursuje od 30 maja w godzinach 07.00-21.00
co pół godziny a przy dużym ruchu non-stop, z wyjątkiem wysokich stanów wody na Wiśle lub sztormowej fali. Prawdopodobne zakończenie kursowania 04 października.

Prom można mijać za rufą w odległości co najmniej 100 metrów.

Prom zlokalizowany jest na Wiśle poniżej śluzy Przegalina i mijamy go tylko, jeśli płyniemy z Przegaliny w dół rzeki (z prądem) do portu w Świbnie lub z/do Przekopu Wisły.
6Śluza Przegalina Południowa
(Martwa Wisła/Wisła)

Zdjęcia i opis tutaj
operator śluzy
58 323-93-76
786 876 453

administrator
Nadzór Wodny Gdańsk
572-339-448
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole tabelki

zwolnienie z opłat
W sezonie
01.06-05.06
w dni powszednie w godzinach 09.00-17.00

W sezonie
od 06 czerwca do końca sezonu
codziennie w godzinach 07.00-19.00

Poza sezonem:
poniedziałek-piątek: 07.00-15.00,
soboty i niedziele  na zgłoszenie tel do czwartku
572-339-448

Uwaga - remont śluzy od jesieni 2019 do końca maja 2020. istnieje możliwość przedłużenia remontu. remont zakończony planowo.

7Most zwodzony śluza Przegalina
(Martwa Wisła/Wisła)

Zdjęcia i opis tutaj

obsługa
514-953-638

administrator RZGW
Gdański Zarząd
Dróg i Zieleni
58 341 20 41

w cenie śluzowaniaw godzinach pracy śluzy, na żądanie załogi jachtu
8Śluza Gdańska Głowa
Wrota Bezpieczeństwa
(Wisła/Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
55 247-17-07
735-094-723

administrator RZGW
Nadzór Wodny
Nowy Dwór Gdański
603-686-328
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole strony

zwolnienie z opłat
W sezonie 01.05-05.06
w dni powszednie w godzinach 09.00-17.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym

W sezonie
od 06 czerwca do końca sezonu
codziennie w godzinach 07.00-19.00

Poza sezonem:
poniedziałek-piątek: 07.00-15.00,
soboty i niedziele  na zgłoszenie tel do czwartku 506-129-588
W śluzie po remoncie w 2013 zamontowano sygnalizację świetlną która w sezonie 2016 i 2017 nie była włączana.
9Most obrotowy dla pieszych śluza Gdańska Głowa (Wisła/Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
obsługa śluzy
55 247-17-07
735-094-723

administrator RZGW
Nadzór Wodny
Nowy Dwór Gdański 603-686-328
w cenie śluzowaniaw godzinach pracy śluzy, na żądanie załogi jachtu
Wcześniejsze zgłoszenie potrzeby otwarcia mostuy obsłudze śluzy przyspieszy operację śluzowania.
10Most zwodzony drogowy Drewnica
(Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
obsługa mostu
882-065-597
kiedy most jest nieczynny telefon odbiera (ale w godzinach swojej pracy w urzędzie pracownik Starostwa)

administrator
Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim Wydział Infrastruktury
Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu Aleksandra Czeladka
784-933-175
bezpłatniew sezonie od 01 maja do 13 września:
w godzinach 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,   19.00, 20.00,

poza sezonem na zgłoszenie telefoniczne z 24-godzinnym wyprzedzeniem na numer 882-065-597.

W 2020 skrócenie sezonu w stosunku do lat poprzednich.

2020 tablica brzegowa w kwietniu 2020 nieaktualna.
Zmniejszenie godzin otwarć - przeciwko któremu Pomorski Szlak Żeglarski będzie protestował. Po naszych uwagach dodano godzinę 15.00. Tablica została poprawiona w czerwcu.
11Most obrotowy kolejowy Rybina (Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj

administrator:
Żuławska
Kolej
Dojazdowa
Pomorskie Towarzystwo Miłośników
Kolei
Żelaznych
55 247 36 72, 722-239-569
ptmkz@wp.pl
bezpłatnie

Uwaga! W związku z pandemią coronawirusa może nastąpić odwołanie lub ograniczenie kursowania pociągów, co będzie oznaczało ograniczenie zamknięć mostu dla żeglugi.

Zamknięcia mostu dla żeglugi
1. W okresie wiosenno – jesiennym:

w dniach: 1, 2, 3, 30, 31 maja;
6, 7, 13, 14 czerwca;
5, 6, 12, 13, 19, 20 września
w godzinach:
09:10–10:00, 16:50–17:30

2. W okresie letnim:
codziennie od 20 czerwca do 30 sierpnia 2020:
w godzinach
19:10 - 09:25*
*Po zgłoszeniu do godziny 19:30 pod nr tel.: 722-239-569 potrzeby otwarcia mostu, most zostanie otwarty o godzinie 20:00 i pozostanie otwarty do 8:35 dnia następnego.

3. Uwaga! Most może być zamknięty w innych godzinach i terminach w przypadku przejazdu pociągów pozaplanowych i opóźnionych. W czasie zamknięcia mostu w związku z zastosowaniem znaku A.1. (zastępującego światło czerwone) wraz ze znakiem D.1a (zastępującym światło żółte) możliwe jest przechodzenie pod mostem statków o małej wysokości nie większej niż 2,2 m, co zostało określone znakiem C.2.

4. W okresie od 30 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. most będzie zamknięty
i otwierany po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel.: 722 239 569.

Most zamykany jest na około 20-30 minut przed przyjazdem pociągu a otwierany 5 do 15 minut po przejeździe.
12Most zwodzony drogowy Rybina
(Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
obsługa mostu
55 247-86-17

administrator
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
58 320 20 28
bezpłatnie

most w kolorze żółtym

w sezonie 15 kwietnia-15 października:
w godzinach: 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.30

poza sezonem:
codziennie w godz. 09.00, 14.00 (poza okresem remontu)

13Most zwodzony drogowy Rybina
(Wisła Królewiecka)

Zdjęcia i opis tutaj
55 247-86-17

administrator
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
58 320 20 28
bezpłatniemost w kolorze niebieskim

Ze względu na awarię od lipca 2018 most nie jest w ogóle podnoszony. Można przepłynąć pod zamkniętym przęsłem.

Most obsługuje ekipa otwierająca sąsiedni most na Szkarpawie, tuż obok.
14Most zwodzony drogowy Sztutowo
(Wisła Królewiecka)

Zdjęcia i opis tutaj

obsługa mostu
784-933-175

administrator - Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim
55 247-22-35
bezpłatniew sezonie 01 maja-31 sierpnia:
w godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

poza sezonem: na zgłoszenie telefoniczne z 24-godzinnym wyprzedzeniem na numer 882-065-597.

W 2020 skrócenie sezonu w stosunku do lat poprzednich.
15Most pontonowy drogowy Nowakowo (rzeka Elbląg)

Zdjęcia i opis tutaj
55 231-27-27
administrator - Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu
bezpłatniecały rok do momentu zalodzenia:
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00.

dodatkowe godziny otwarć w tym roku są niepewne ze względu na epidemię coronawirusa i będą obowiązywać po ogłoszeniu: 20.00, 21.00.

Most jest otwierany (w razie potrzeby) dla statków poza wyznaczonymi godzinmami. W takim przypadku jachty mogą również przepłynąć. W przypadku wysokiego stanu wody na rzece Elbląg most nie jest otwierany.
Uwagi
 1. Oficjalne zamówienia na przejścia przez śluzy poza sezonem z podaniem dnia i godziny należy składać z 24-godzinnym wyprzedzeniem w RZGW Gdańsk, 58 531-20-16 lub właściwym terytorialnie Inspektoracie w Tczewie 58 530-41-20 (jeśli płyniemy w górę rzeki i interesuje nas np. przejście śluzy Czersko Polskie Inspektorat Toruń 56 657-78-40). Informacje o obiektach hydrotechnicznych także tutaj: www.rzgw.gda.pl
 2. Większość obiektów hydrotechnicznych poza wyznaczonymi godzinami otwiera się dla żeglugi profesjonalnej, można to wykorzystać ale trzeba uważać i przechodzić tuż za taką jednostką (albo, po uzgodnieniu z załogą takiej jednostki - przed).
 3. W razie pilnej potrzeby panowie z obsługi dają się zwykle przekonać do otwarcia mostu poza wyznaczonymi godzinami, za „drobną opłatą” – co oznacza minimum 50 złotych.
 4. Szczegółowy cennik śluzowania w Gdańskiej Głowie i Przegalinie: na dole strony.
 5. Wyznaczone godziny otwarć, okres "sezonu" może być zmieniony na
  bieżąco komunikatem RZGW Gdańsk, co zdarza się kilka razy w roku.
Szlak Tugi i Świętej. Z Tujska do Nowego Dworu Gdańskiego i Nowego Stawu.
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
1.Most zwodzony drogowy Tujsk
(Tuga)
zdjęcia i opis - tutaj
administrator
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Wydział Infrastruktury
Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu Aleksandra Czeladka
784-933-175
nie dotyczystale zamknięty
w trakcie remontu, planowane
uruchomienie 2020-2021 
2020: trwa remont
2.Most podnoszony Żelichowo
(Tuga)
administrator
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Wydział Infrastruktury
Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu Aleksandra Czeladka
784-933-175
nie dotyczymost stały w trakcie przebudowy
na podnoszony, planowane uruchomienie 2020-2021
2020: trwa remont
3.Most zwodzony drogowy Nowy Dwór Gdański
(Tuga)
zdjęcia i opis - tutaj
administrator
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Wydział Infrastruktury
Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg i organizacji ruchu Aleksandra Czeladka
784-933-175
nie dotyczystale zamknięty
w trakcie remontu, planowane
uruchomienie 2020-2021
Most wyremontowany i przygotowany do otwarcia po uruchomieniu pozostałych mostów
zwodzonych na Tudze.
Uwagi
 1. Planowany jest remont i uruchmienie tych mostów w latach 2017-2021.
Szlak Nogatu. Z Białej Góry i Malborka do Elbląga lub na Zalew Wiślany
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
1Śluza Biała Góra
(Wisła/Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj

Obsługa
55 277-16-91
797-511-541

Administrator
RZGW Nadzór Wodny Malbork
516-060-249

średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole strony
zwolnienie z opłat

przed i po sezonie
w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym Nadzór Wodny Malbork, 516-060-249

w sezonie 01.05-05.06
w dni powszednie w godzinach 09.00-17.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym

W sezonie od 06 czerwca do końca sezonu
codziennie w godzinach 07.00-19.00

2Śluza Wielki Upust
Biała Góra
(Liwa/Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
Administrator
RZGW Nadzór Wodny Malbork
516-060-249
bezpłatnieśluza stale otwarta, za śluzą znajduje się tunel

3Śluza Szonowo (Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
obsługa śluzy
55 272-20-49
509-219-551

Administrator
RZGW Nadzór Wodny Malbork
516-060-249
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole strony
zwolnienie z opłat
przed i po sezonie
w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym Nadzór Wodny Malbork, 516-060-249

w sezonie 01.05-05.06
w dni powszednie w godzinach 09.00-17.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym

W sezonie od 06 czerwca do końca sezonu
codziennie w godzinach 07.00-19.00
4Śluza Rakowiec
(Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
obsługa śluzy
55 272-83-71
515-549-552

Administrator
RZGW Nadzór Wodny Malbork
516-060-249
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole strony
zwolnienie z opłat
przed i po sezonie
w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym Nadzór Wodny Malbork, 516-060-249

w sezonie 01.05-05.06
w dni powszednie w godzinach 09.00-17.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym

W sezonie od 06 czerwca do końca sezonu
codziennie w godzinach 07.00-19.00
5Śluza Michałowo
(Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
55 247-14-17
(patrz uwaga 5)
511-603-316


średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole strony
zwolnienie z opłat
przed i po sezonie
w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym Nadzór Wodny Malbork, 516-060-249

w sezonie 01.05-05.06
w dni powszednie w godzinach 09.00-17.00
w weekendy i święta w godzinach 09.00-17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 12-godzinnym

W sezonie od 06 czerwca do końca sezonu
codziennie w godzinach 07.00-19.00
Uwagi
 1. Oficjalne zamówienia na przejścia przez śluzy poza sezonem z podaniem dnia i godziny należy składać z 12-godzinnym wyprzedzeniem w RZGW Gdańsk Nadzór Wodny Malbork, 506 129 588. Informacje o obiektach hydrotechnicznych także tutaj: www.rzgw.gda.pl
 2. Większość obiektów hydrotechnicznych poza wyznaczonymi godzinami otwiera się dla żeglugi profesjonalnej, można to wykorzystać ale trzeba uważać i przechodzić tuż za taką jednostką.
 3. W razie pilnej potrzeby panowie z obsługi dają się zwykle przekonać do otwarcia mostu poza wyznaczonymi godzinami, za „drobną opłatą” – co oznacza minimum 50 złotych.
 4. Szczegółowy cennik śluzowania na dole strony.
 5. Do śluzy Michałowo nie można się dodzwonić, gdyż telefon znajduje się w biurze śluzy, w którym operator praktycznie nigdy nie przebywa, gdyż w pobliżu mieszka.
 6. Wyznaczone godziny otwarć, okres "sezonu" może być zmieniony na bieżąco komunikatem RZGW Gdańsk, co zdarza się kilka razy w roku.
 
Szlak Zalewu Wiślanego
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
31Most zwodzony drogowy Ujście
(Kanał Pasłęki/Pasłęka)

Zdjęcia i opis - tutaj
510-191-935
512-071-265
otwarcia w wyznaczonych godzinach
bezpłatnie, możliwe otwarcie na zgłoszenie po uzgodnieniu za opłatą 9 zł.
Otwarcie mostu rozpocznie się po ogłoszeniu na podstawie odrębnego komunikatu.
Most ma być uruchomiony w sezonie 2020.
Godziny otwarć 2020 codzienie: w godzinach 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00 oraz dodatkowo w na zgłoszenie telefoniczne.
32Most zwodzony drogowy
Nowa Pasłęka (Pasłęka)

Zdjęcia i opis - tutaj
 nie dotyczymost nieczynny, ma zostać w przyszłości uruchomiony
Uwagi
 1. O

Szlak Elbląskiego Węzła Wodnego. Do Elbląga rzeką Elbląg i Kanałem Jagiellońskim
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
31Wrota Bezpieczeństwa
Bielnik - dawniej śluzy
(Nogat/Kanał Jagielloński)

zdjęcia i opis - tutaj
 bezpłatniestale otwarte
32Most obrotowy kolejowy Elbląg
rzeka Elbląg (przy wejściu do
basenu stoczniowego)

zdjęcia i opis - tutaj
 bezpłatniestale otwarty, most w złym stanie technicznym, ruina
33Most zwodzony Górny (Niski)
Elbląg - Bulwar Zygmunta
Augusta (rzeka Elbląg)

Zdjęcia i opis tutaj
602 218 346
operator: firma AMP na
zlecenie administratora
Zarządu Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Elbląg
bezpłatnie

Most zamknięty do 29 czerwca. Możliwe uruchomienie mostu od 09 czerwca.

cały rok oprócz okresu zalodzenia:
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00

Obsługa i sterowanie mostem odbywa się z
punktu dyspozytorskiego przy sąsiednim
Moście Dolnym (Wysokim).

34Most zwodzony Dolny (Wysoki)
Elbląg - Bulwar Zygmunta
Augusta (rzeka Elbląg)

Zdjęcia i opis tutaj
602 218 346
operator: firma AMP na
zlecenie administratora
Zarządu Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Elbląg
bezpłatniecały rok oprócz okresu zalodzenia:
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00
Uwagi
 1. Godziny otwarć mostów mogą zostać zmienione przez zarządcę na podstawie komunikatu.
 

Szlak Elbląskiego Węzła Wodnego. Rzeki Fiszewka, Dzierzgoń, Tina.
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
35Most zwodzony drogowy Szopy Elbląskie (Fiszewka)

Zdjęcia i opis tutaj
 bezpłatniestale zamknięty, droga dla samochodów została poprowadzona z pominięciem mostu
36 Most zwodzony drogowy dwuklapowy Jezioro (Tina)

Zdjęcia i opis tutaj
 bezpłatniestale zamknięty
moim zdaniem najpiękniejszy most zwodzony na Pomorskim Szlaku Żeglarskim
37Most zwodzony drogowy obrotowy Dzierzgonka (rzeka Dzierzgoń)

Zdjęcia i opis tutaj
 bezpłatniestale zamknięty
Uwagi
 1. OSzlak Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Z Elbląga do Ostródy
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
31Pochylnia Całuny 
(Kanał Elbląski)
Zdjęcia - tutaj
Zdjęcia i opis - tutaj
605287671
552487092

średnio ok. 10 zł,
cennik patrz na dole strony
planowane zwolnienie
z opłat
01.05-30.09
codziennie w godzinach
09.00-17.00


Od 18 maja skrócenie godzin otwarć pochylni - więcej tutaj
32Pochylnia Jelenie
(Kanał Elbląski)
Zdjęcia - tutaj
Zdjęcia i opis - tutaj
33Pochylnia Oleśnica (Kanał Elbląski)

Zdjęcia i opis - tutaj
34Pochylnia Kąty (Kanał Elbląski)

Zdjęcia i opis - tutaj
35Pochylnia Buczyniec (Kanał Elbląski)

Zdjęcia - tutaj
Zdjecia 2016 - tutaj
Zdjęcia i opis - tutaj

36Śluza Miłomłyn

Zdjęcia i opis - tutaj
89 647-33-39
501-371-014
średnio ok. 10 zł,
cennik patrz na dole strony
planowane zwolnienie
z opłat

01.05-30.09
codziennie w godzinach 09.00-17.00
wymiary komory śluzy: 33,88x3,60 m

37Śluza Zielona (Kanał Elbląski)

Zdjęcia i opis - tutaj
89 647-33-40średnio ok. 10 zł,
cennik patrz na dole strony
planowane zwolnienie
z opłat
01.05-30.09
codziennie w godzinach 09.00-17.00
wymiary komory śluzy: 34,19x3,55 m
38Śluza Ostróda (Kanał Elbląski)

Zdjęcia i opis -
tutaj
 
89 646-25-23
605-438-349
średnio ok. 10 zł,
cennik patrz na dole strony

planowane zwolnienie
z opłat
01.05-30.09
codziennie w godzinach 09.00-17.00
wymiary komory śluzy: 29,15x3,25 m
39Śluza Mała Ruś (Kanał Elbląski)
Zdjęcia - tutaj
Zdjęcia i opis - tutaj
 
89 646-11-43
średnio ok. 10 zł,
cennik patrz na dole strony
planowane zwolnienie z opłat
01.05-30.09
codziennie w godzinach 09.00-17.00
wymiary komory śluzy: 29,33x3,25 m
(są źródła które podają wymiary 29,33 x 3,19 m)
Uwagi
 1. Oficjalne zamówienia na przejścia przez śluzy poza sezonem z podaniem dnia i godziny należy składać z 24-godzinnym wyprzedzeniem w RZGW Gdańsk, 506 129 588.
 2. Większość obiektów hydrotechnicznych poza wyznaczonymi godzinami otwiera się dla żeglugi profesjonalnej, można to wykorzystać ale trzeba uważać i przechodzić tuż za taką jednostką.
 3. Nawet w razie pilnej potrzeby panowie z obsługi pochylni nie dają się przekonać i nie uruchamiają pochylni poza wyznaczonymi godzinami.
 4. Szczegółowy cennik śluzowania: na dole strony.
 5. Warto zwrócić uwagę na parametry śluz, gdyż wraz z budową coraz większych (szerszych) jachtów żaglowych i motorowych szerokość śluzy 3,19 czy 3,26 m może okazać się niewystarczająca!
 6. Wyznaczone godziny otwarć, okres "sezonu" może być zmieniony na bieżąco komunikatem RZGW Gdańsk, co zdarza się kilka razy w roku.
 
Wykaz nieczynnych obiektów które mają być uruchomione
Nr Nazwa obiektu,
UruchomienieUwagi
1Most zwodzony drogowy Tujsk (Tuga)do 2020
roku

szlak z Rybiny do Nowego Dworu Gdańskiego. Planowane jest także podniesienie wszystkich przewodów wysokiego napięcia do 16 metrów. Niestety naprawa tego mostu na razie nie jest planowana [dopisek redakcji 2009].
Most będzie naprawiony i uruchomiony w ramach programu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska w latach 2018-2021, wraz z kolejnym mostem zwodzonym w Nowym Dworze Gdańskim.

2Most zwodzony drogowy Nowa Pasłęka (Pasłęka)do 2013 rokuszlak z Nowej Pasłęki do Braniewa. Planowane jest także uruchomienie jako zwodzonego mostka na wyspę w Ujściu oraz podniesienie wszystkich przewodów wysokiego napięcia do 16 metrów.
W Nowej Pasłęce wybudowano w 2012 inny most zwodzony - w miejscu zamykającego kanał portowy w Ujściu mostu stałego. Most w Nowej Pasłęce nadal czeka na remont.
3Most zwodzony drogowy przy śluzie Przegalina (Martwa Wisła/Wisła)do 2012 rokuSzlak z Gdańska na Zalew Wiślany. Od wielu lat w tym miejscu był stały most, ma być zastąpiony obrotowym.
Most wybudowano i uruchomiono w 2012 roku.
4Most Zielony dla pieszych Gdańsk (Motława)termin nieznanyStały most stanowiący przedłużenie ciągu spacerowego ulicy Długiej i Długiego Targu na Starym Mieście. Przed laty zwodzony. Jego ponowne uruchomienie umożliwi lokalizację za tym mostem przystani żeglarskiej. 
5Most Stągiewny
Gdańsk
termin nieznanyStały most zamykający Marinę w Gdańsku. Przed laty zwodzony. Jego ponowna przebudowa na zwodzony umożliwi rozbudowę gdańskiej mariny.
Planowane uruchomienie 2021-2022.
6Kładki dla pieszych w Elblągu (rzeka Elbląg)do 2012 rokuDwie kładki dla pieszych mają zostać przebudowane na zwodzone. Jachtom nie ułatwi to żeglugi, gdyż wcześniej są dwa stałe mosty, pod którymi i tak trzeba położyć maszt... Celowość tej inwestycji jest więc naszym zdaniem pod znakiem zapytania...
Artykuł na naszej stronie tutaj
W 2013 prace nadal trwają. W 2013 r mosty zostały uruchomione.
O zmianach postaramy się informować na bieżąco.

Cennik otwarć śluz i przejścia przez pochylnię
W sezonie 2020 ze względu na epidemię coronawirusa planowane jest zwolnienie z opłat.
 

godz. 07.00-19.00

godz. 19.00-07.00
 

opłata normalna

opłata ulgowa

opłata normalna

opłata ulgowa

jacht żaglowy7,20 zł3,60 zł14,40 zł7,20 zł
kajak
łódź wiosłowa
4,10 zł2,05 zł8,20 zł4,10 zł
 1. Śluzy pracują w różnych godzinach, w zależności od ustalonego przez RZGW "sezonu". Bywa też że godziny pracy śluzy zostają wydłużone lub skrócone po komunikacie RZGW.
 2. Podane "podziały" godzin w tabelce powyżej nie oznaczają iż śluzy pracują całą dobę. Najczęściej w sezonie od godziny od 07.00 do 19.00.
 3. Za przejście wszystkich pochylni płacimy obsłudze pierwszej z nich.
Piotr Salecki


Aby obejrzeć mapkę w powiększeniu kliknij na mapkę lub tutaj


Aby obejrzeć mapkę w powiększeniu kliknij na mapkę lub tutaj

Archiwum

 • Zestawienie zmian we wszystkich latach (archiwum) - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w sezonie 2019 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w sezonie 2018 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w sezonie 2016 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz 2015 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w latach 2015-2016 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz 2012 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w latach 2010-2014 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w sezonie 2009 - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w sezonie 2008 - tutaj 
 • Godziny otwarć śluz i mostów w 2002 roku - tutaj
 • Godziny otwarć mostów i śluz w latach 2015-2016 - tutaj

Piotr Salecki (maj 2015, aktualizacja maj 2016, marzec 2017, kwiecień 2018, luty 2019)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź