Most zwodzony w Ujściu

Nowy most zwodzony zlokalizowany jest w Ujściu, w końcowym odcinku kanału portowego, znanego po prostu jako port Urzędu Morskiego w Nowej Pasłęce.  W okolicy nowego mostu zwodzonego kanał portowy łączy się z rzeką Pasłęką. W chwili obecnej odcinek kanału prowadzący do mostu przegradza niska linia wysokiego napięcia - które mają wkrótce być poprowadzone pod dnem kanału. Budowa mostu została ukończona w 2012 roku.

Nie wiadomo jeszcze, kto i w jakich godzinach będzie obsługiwał most. Była nawet koncepcja samoobsługi przez mieszkańców wyspy, do której ów most prowadzi. Na razie most jest nieczynny.
Most zwodzony w Ujściu (2012) - fot. Archiwum Biura Rozwoju Dróg Wodnych

Most zwodzony w Ujściu - fot. PiotR Salecki (maj 2013)

Mostek stały przed laty - fot. Piotr Salecki (2005)

Piotr Salecki (styczeń 2013)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź