Wrota bezpieczeństwa

Wrota Bezpieczeństwa to jedne z wielu budowli hydrotechnicznych na Kanale Elbląskim, takich jak pochylnie, jazy piętrzące, śluzy i inne. Wrota bezpieczeństwa nazywane są również wrotami ochronnymi. Zgodnie z nazwą, mają chronić wody Kanału przed niekontrolowanym odpływem lub napływem wody.

W razie awarii śluzy Miłomłyn ochronę stanowią Wrota Miłomłyn. Ponieważ Kanał przechodzi w sztucznym nasypie-grobli, usypanej poprzez wody jeziora Karnickiego, lustro wody tego jeziora jest poniżej lustra wody w Kanale. Gdyby więc nastąpiło przerwanie grobli, woda z Kanału zaczęłaby spływać do jeziora Karnickiego. Chronią przed tym wrota Zagadka i Ligowo. Wrota te, w razie obniżenia poziomu wody w Kanale Iławskim, zablokują również odpływ wody z jez. Jeziorak do Kanału Iławskiego. Z kolei Wrota Buczyniec umożliwiają, po ich zamknięciu, prowadzenie prac na Pochylni Buczyniec a w przypadku spadku poziomu wody zablokują odpływ wody z Jeziora Ruda Woda. W okolicy wrót znajdują się różnego rodzaju urządzenia kontrolno-pomiarowe, jak na przykład łaty wodowskazowe, znaki wodne itp.

  • O wrotach Zagadka i Ligowo (Ligi) można także poczytać przy opisie kanału Iławskiego - tutaj
Wykaz wrót bezpieczeństwa (w nawiasach nazwy alternatywne)
  • Miłomłyn (Liwa)
  • Buczyniec
  • Ligowo (Ligi)
  • Zagadka

Piotr Salecki 2010 (aktualizacja sierpień 2018, listopad 2020)


Wrota Bezpieczeństwa Ligowo, widok w stronę Miłomłyna - fot. Piotr Salecki (2005)

Wrota Bezpieczeństwa Ligowo, widok w stronę Jezioraka - fot. Piotr Salecki (2016)


Wrota Bezpieczeństwa Miłomłyn, fot. Piotr Salecki (2016)

Wrota Bezpieczeństwa Buczyniec - fot. Piotr Salecki (2016)


Wrota Bezpieczeństwa Zagadka - fot. Piotr Salecki (2016)