Kanał Dobrzycki

 Kanał Dobrzycki ma długość 2700 m i jest jednym z najstarszych kanałów na ziemiach polskich. Łączy jez. Jeziorak z jez. Ewingi. Kanał jest kręty i miejscami bardzo wąski. Przecinają go linie energetyczne i most. Wodniacy mogą cumować do dwóch pomostów cumowniczych.Kanał Dobrzycki ma długość 2700 m i jest jednym z najstarszych kanałów na ziemiach polskich. Łączy jez. Jeziorak z jez. Ewingi. Kanał jest kręty i miejscami bardzo wąski. Przecinają go linie energetyczne i most. Wodniacy mogą cumować do dwóch pomostów cumowniczych. Wodniaków zaskakuje nieregularność brzegów, przypominająca czasem bardziej niewielką, meandrującą rzeczkę niż regularny kanał. W latach 2020-2022 przeprowadzony został remont kanału, polegający na odmuleniu dna i umocnieniu wybranych odcinków brzegowych.

Piotr Salecki (2016)Kanał Dobrzycki - wejście od Jezioraka - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - początkowy odcinek od strony Jezioraka - fot. Piotr Salecki

Kanał Dobrzycki - pomost cumowniczy na odcinku blisko Jezioraka - fot. Piotr Salecki (2016)

Kanał Dobrzycki - linia wysokiego napięcia 17m przed Dobrzykami - fot. Piotr Salecki(2016)


Kanał Dobrzycki - Dobrzyki - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - kolejna linia wysokiego napięcia jest niska - fot. Piotr Salecki (2016)

Kanał Dobrzycki - przed Dobrzykami - fot. Piotr Salecki (2016)

Kanał Dobrzycki - most w Dobrzykach - fot. Piotr Salecki (2016)Kanał Dobrzycki - pomost cumowniczy w miejscowości Dobrzyki - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - pomiędzy Dobrzykami a jez. Ewingi - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - zwężenie przypominające meandrującą niewielką rzeczkę - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki - ten odcinek przypomina szerokie rozlewisko  - fot. Piotr Salecki (2016)


Kanał Dobrzycki
- ujście do zatoki jeziora Ewingi - fot. Piotr Salecki (2016)


Przesmyk pomiędzy zatoką jeziora Ewingi a jeziorem Ewingi - fot. Piotr Salecki (2016)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź