Pochylnia Całuny

Pochylnia Całuny jest pierwszą w ciągu pięciu tych obiektów hydrotechnicznych na Kanale Elbląskim, gdy płyniemy od strony Elbląga i ostatnią, gdy płyniemy od strony Ostródy.

W latach 2012-2014 wykonano kompleksowy remont wszystkich pochylni i i wielu innych budowli hydrotechnicznych Kanału Elbląskiego. Niestety, w ramach remontu, pomimo ogromnego budżetu przekraczającego 100 milionów złotych, nie przewidziano budowy przy śluzach czy pochylniach tak podstawowych udogodnień dla wodniaków, jak przyłącza prądu i wody, toalety czy prysznice. W stosunku do kompleksowego kosztu remontu Kanału stanowiłoby to zapewne ułamek kwoty. "Kompleksowy" remont nie uwzględnił również równoczesnego pogłębienia wszystkich odcinków kanałowych. Po remoncie nie jest również prowadzone stałe i regularne oczyszczanie kanału z pływającej roślinności wodnej, zwalonych drzew i innych podwodnych przeszkód. Wodniacy skarżą się, że pomimo zgłoszeń, przeszkody nie są usuwane, lub trwa to tygodniami. Z tego powodu, w latach 2015-2016 żegluga "białej floty" ograniczała się tylko do wybranych odcinków, a żeglarze i motorowodniacy wielokrotnie skarżyli się na utrudnienia związane z wypłyceniami kanału. Dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi pogłębienie Kanału Elbląskiego i jego stałe, regularne oczyszczanie jest bezwzględnie konieczne!

Po przeprowadzonym remoncie w latach 2012-2014 na pochyl
ni Całuny wykonano:
a. Nabrzeża postojowe z polerami cumowniczymi przed stanowiskiem górnym i dolnym
b. Umocnienia brzegowe na stanowisku górnym i dolnym
c. Roboty podczyszczeniowe – odmulenie dna kanału
d. odbudowano infrastrukturę techniczną pochylni
e. wykonano ciągi komunikacyjne, budkę sygnalisty
c. wyremontowano budynek maszynowni, socjalny, pompowni,
oraz: instalacje elektrycznych zewnętrzne, instalacje teletechniczne, instalację TV przemysłowej, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej  a także remont kanału obiegowego

Pochylnia Całuny

To pierwsza pochylnia na Kanale Elbląskim, gdy płyniemy od strony Elbląga i ostatnia, jeśli płyniemy od strony Ostródy i Iławy.
Parametry tej pochylni są podobne do pozostałych. Została ona jednak zbudowana kilka lat później, niż pozostałe pochylnie, ze względu na to, że w początkowej fazie budowy Kanału Elbląskiego, od strony Elbląga zbudowano na kanale kilka śluz. Dopiero potem koncepcję śluz zarzucono całkowicie i zaczęto budować pochylnię. Ponieważ Pochylnia Całuny została zbudowana później, zamontowano w niej nowoczesną, jak na moment budowy turbinę wodną.

Cumujemy przy pochylni
Gdy płyniemy od strony Elbląga, widok na pochylnię otwiera się nam chwilę po przepłynięciu pod mostem. Po lewej stronie natomiast, mamy możliwość zacumowania burtą do betonowego nabrzeża, osłoniętego odbojnicą. Jest tu szereg tablic informacyjnych.Panorama dolnego stanowiska pochylni Całuny od strony Elbląga - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Zamontowana sygnalizacja świetlna jest czynna - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Panorama dolnego stanowiska pochylni Całuny od strony Elbląga - na pierwszym planie dalby kierunkowe i wózek pochylni - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Dolne stanowisko pochylni Całuny od strony Elbląga - na pierwszym planie dalby kierunkowe i wózek pochylni - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Różnica poziomów na pierwszej i ostatniej pochylni jest dużo większa, niż na pozostałych pochylniach - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Schodząc z pomostu wózka na jacht czy motorówkę należy bardzo uważać. Elementy drabinek które często znajdują się pod wodą są bardzo śliskie - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Górne stanowisko Pochylni Całuny - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Górne stanowisko Pochylni Całuny - nabrzeże do cumowania - fot. Piotr Salecki (maj 2016)


Nabrzeże cumownicze - górne stanowisko Pochylni Całuny - fot. Piotr Salecki (maj 2016)

Pochylnie
poprowadzone są w linii prostej, zgodnie z linią trasy kanału. Sama pochylnia składa się z dwu, równolegle - między dolnym a górnym stanowiskiem - prowadzonych torowisk. Na każdym torowisku porusza się jeden wózek. Każdy wózek ma ciężar własny 24 tony i nośność 50 ton. W przypadku jednoczesnego obciążenia obu wózków dopuszczalna nośność jednego wózka wynosi 38 ton. Tory zaczynają się na górnym stanowisku (pod wodą), jeszcze przed szczytem zapory (grobli), zamykającej dany odcinek Kanału (takie rozwiązanie umożliwia po zamknięciu grobli i wypompowaniu wody prowadzenie prac remontowych bez zamykania większych odcinków kanału). Po przejściu przez szczyt pochylni opadają, dochodzą do dolnego stanowiska i również tutaj schodzą pod wodę. W części nadwodnej podtorza stanowią fundamenty betonowe ciągłe, lub fundament wykonany z betonowych bloków.


Warto przeczytać

  • Opis archiwalny Pochylni Całuny, aktualny do 2012 roku - tutaj
  • Więcej o pochylniach, ich mechanizmach i zasadach działania - tutaj
  • Jak pokonać jachtem pochylnie - tutaj

Piotr Salecki (maj-listopad 2016)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź